Виж
количката

0

Ацикловир АБР 50 мг/г крем х5 грама

Код: 102032 
тегло: 0.020 кг
(7 глас/а)

Продуктът не може да бъде закупен онлайн!

Уведоми при наличност

Ацикловир АБР 50 mg/g крем
Aciclovir ABR 50 mg/g cream
Ацикловир / Aciclovir

 

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
Ако след 4-5 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка
1. Какво представлява Ацикловир АБР и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Ацикловир АБР
3. Как да използвате Ацикловир АБР
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Ацикловир АБР
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Ацикловир АБР и за какво се използва
Ацикловир АБР крем е лекарствен продукт, активната съставка на който има противовирусно действие. Активен е спрямо вирусите, които причиняват херпес на устните и лицето при хора.
Ацикловир АБР крем се използва за лечение на начален и повтарящ се херпес на устните и лицето. Ако след 4-5 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Ацикловир АБР
Не използвайте Ацикловир АБР крем:

ако сте алергични (свръхчувствителни) към ацикловир, валацикловир, пропиленгликол или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).
Предупреждения и предпазни мерки
Този продукт не трябва да прилага върху лигавицата на устата и влагалището, защото съществува риск от дразнене.
Той е предназначен само за използване върху кожата. Трябва да се внимава да не попада в очите.
Пациентите с нарушен имунитет (напр. с ХИВ инфекция, болни от СПИН след присаждане на костен мозък) трябва да се консултират с лекар при използването на този продукт и е необходимо да се обсъди необходимостта от едновременно лечение с таблетната форма на продукта или с други противовирусни средства. Ако имате нарушен имунитет трябва да се консултирате с лекар при всяка поява на инфекция.
Преди и след използване на продукта е необходимо да измиете добре ръцете си, за да избегнете влошаване на състоянието или предаване на инфекцията на друг.

Други лекарства и Ацикловир АБР
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.
Няма данни за неблагоприятни взаимодействия на ацикловир с други лекарства. Въпреки това, не се препоръчва едновременно приложение с други кремове или мази, тъй като е възможно те да променят балансирания състав на крема и действието на активното вещество.

Ацикловир АБР с храни и напитки
Няма ограничения.

Бременност, кърмене и фертилитет
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Бременност
Ацикловир АБР крем може да се използва от бременни жени, само в случай, че лекарят е преценил необходимостта от приложението му и е оценил възможния риск за плода.

Кърмене
Ацикловир АБР крем може да се използва по време на кърмене, ако се спазват точно указанията за приложение посочени в тази листовка.

Шофиране и работа с машини
Не оказва неблагоприятно влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

Ацикловир АБР съдържа пропиленгликол и цетостеарилов алкохол
Пропиленгликол може да причини дразнене на кожата.
Цетостеариловият алкохол може да причини локални кожни реакции (напр. контактен дерматит).

3. Как да използвате Ацикловир АБР
Винаги използвайте Ацикловир АБР точно, както е посочено в тази листовка или така както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Възрастни и деца
Ацикловир АБР крем се нанася внимателно в тънък слой върху засегнатата кожа, 5 пъти дневно през 4 часа, като не се прилага през нощта. Продължителността на лечение е около 5 дни (най-малко 4 дни), като при липса на достатъчен ефект тя може да бъде продължена до 10 дни. Ако след 10 дневно приложение оплакванията продължават е необходима консултация с лекар.
Продуктът се прилага както върху вече засегната кожа, така и върху кожни участъци, където са се появили първите признаци, като сърбеж и/или зачервяване.
При повтарящи се инфекции лечението трябва да започне възможно най-скоро след появата на първите признаци.

Пациенти в старческа възраст
Няма специални изисквания за промяна в обичайната доза и начин на използване.

Ако сте използвали повече от необходимото количество Ацикловир АБР
Ако сте използвали повече от посочената доза, можете да се обърнете към Вашия лекар или фармацевт за съвет, въпреки че няма данни за предозиране с продукта, даже и при случайно поглъщане на съдържанието на опаковката.

Ако сте пропуснали да използвате Ацикловир АБР
Ако сте пропуснали да приложите една доза, направете това колкото е възможно по-скоро след като сте си спомнили, за да може лекарството да окаже очаквания ефект.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, Ацикловир АБР може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Ацикловир АБР обикновено се понася добре.

Посочената по-долу честота е тази, с която са съобщавани нежеланите реакции:
Нечести (засягат по-малко от един на всеки 100 потребители):

Преходно парене или смъдене на мястото на приложение, слабо изразено изсушаване или лющене на кожата, сърбеж.
Редки (засягат по-малко от един на всеки 1 000 потребители):

Зачервяване, контактен дерматит след приложение.
При провеждане на тестове за чувствителност, най-често причинителят на тези реакции се е оказвала някоя от съставките на крема, а не самият ацикловир.

Много редки (засягат по-малко от един на всеки 10 000 потребители):

Алергични реакции: бързи реакции на свръхчувствителност, вкл. ангиоедем (оток на лицето, устните, езика и гърлото) и уртикария.
Ако някоя от нежеланите реакции стане сериозна или получите някаква нежелана реакция, която не е описана в тази листовка, моля обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.
Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата,
ул. "Дамян Груев" № 8,
1303 София,
Тел.:+359 28903417,
уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Ацикловир АБР
Да се съхранява при температура под 25°С.
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте Ацикловир АБР след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Срок на годност след първо отваряне - 28 дни.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа Ацикловир АБР
Активното вещество в 1 g крем е: ацикловир 50 mg.
Другите съставки са: полоксамер 407, цетостеарилов алкохол, натриев лаурилсулфат, бял мек парафин, течен парафин, пропиленгликол, диметикон 20, глицерол моностеарат и полиоксиетиленстеарат смес, натриев хидроксид (за корекция на pH), пречистена вода.

Как изглежда Ацикловир АБР и какво съдържа опаковката
Ацикловир АБР крем представлява хомогенна кремообразна маса, с бял до почти бял цвят.
Ацикловир АБР 50 mg/g крем по 5 g и 10 g в алуминиеви туби.
Една туба в картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба:
Антибиотик-Разград АД, България.

Производител:
Балканфарма-Разград АД, България.

Другите също купуват

Всичко от Антибиотик