Виж
количката

0

НЕОДИПИН BES T ТБ 5МГ 30БР

Код: 100035 
тегло: 0.010 кг
(5 глас/а)

Продуктът не може да бъде закупен онлайн!

Уведоми при наличност


ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Неодипин БЕС-Т 5, 5mg таблетки

Neodipin BES-T 10,10mg tablets

Amlodipine besylate

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да прилагате това лекарство.
-Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
-Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
-Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То
може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите както Вашите.
-Аконякоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележитедруги,неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашиялекар или фармацевт.

В тази листовка:
1. Какво представлява Neodipin BES-T и за какво се използва
2. Преди да приемете Neodipin BES-T
3. Как да приемате Neodipin BES-T
4. Възможни нежелани реакции
5. Съхранение на Neodipin BES-T
6. Допълнителна информация1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА NEODIPIN BEST И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

ТаблеткитеNeodipin BES-T от 5 и lOmg са в блистери от поливинилхлорид/алуминиевофолио, пакетирани в картонена опаковка, съдържаща листовка за пациента.Опаковката е от 30 таблетки.

Neodipin BES-T е показан катосредство на първи избор при лечение на хипертония и може да се използвасамостоятелно за контрол на кръвното налягане при повечето пациенти.

NeodipinBES-T е средство на избор при лечение на исхемия на миокарда, дължащасе на постоянна обструкция (стабилна ангина) и/иливазоспазъм/вазоконстрикция (ангина на Принзметал или вариантна ангина)на коронарните съдове.

2.ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ NEODIPIN BEST


Не приемайте Neodipin BES-T при следните състояния:
NeodipinBES-T е противопоказан при пациенти със свръхчувствителност къмдихидропиридини, амлодипин или някое от помощните вещества в таблетката.

Специални предупреждения при лечението с Neodipin BES-T

Приложение при пациенти със сърдечна недостатъчност:

Повреме на клинични проучвания при пациенти със сърдечна недостатъчност снеисхемичен произход аплодипин е бил свързан с увеличен брой докладванислучаи на белодробен оток,въпреки липсата на съществена разлика въввлошаването на сърдечната недостатъчност в сравнение сплацебото(таблетка без активно вещество).

Приложение при пациенти с нарушена чернодробна функция:Както при всички калциеви антагонисти, полуживотът на амлодипин еудължен при пациенти с нарушена чернодробна фунция и препоръчителнитедози все още не са установени. По тази причина препаратът трябва дабъде предписван на такива пациенти с повишено внимание.


Прием на други лекарства

Моляинформирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сеприемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.


Ефект на други препарати върху амлодипин


Циметидинт:Съвместната употреба на амлодипин с циметидин не променя фармакокинетиката на амлодипин.

Сок от грейпфрут:Едновременната употреба на сок от грейпфрут с единична орална дозаамлодипин 10mg няма значителен ефект върху фармакокинетиката наамлодипин.

Алуминий/магнезий (антиацид):Едновременният прием на еднократна доза амлодипин и антиацид, съдържащалуминий/магнезий, не променя значимо фармакокинетиката на амлодипин.

Силденафил: Когато амлодипин и силденафил се използват в комбинация, всеки от тях упражнява своя собствен хипотензивен ефект.


Ефект на амлодипин върху други препарати

Аторвастатин: Съвместнатаупотреба на многократни 10mg дози от амлодипин и 80mg аторвастатин непоказват съществена промяна в steady state фармакокинегачните параметрина аторвастатин.

Дигоксин:Съвместната употреба на амлодипин с дигоксин не променя серумните нивана дигоксин или неговия бъбречен клирънс при здрави доброволци.

Етанол (алкохол): Амлодипин в доза 10mg след еднократно или многократно приложение не променя значимо фармакокинетиката на етанола.

Варфарин: Съвместната употреба на амлодипин с варфарин не променя времето на протромбиновия отговор на варфарин.

Циклоспорин: Фармакокинетични проучвания с циклоспорин са демонстрирали, че амлодипин не променя значително фармакокинетиката на циклоспорин.

Взаимодействия лекарство/лабораторни тестове: Не са известни.


Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Безопасносттана амлодипин по време на бременност и кърмене при хора не е установена.Следователно приложението на амлодипин по време на бременност сепрепоръчва, само когато няма по-безопасна алтернатива и когато болесттасама по себе си носи по-голям риск за майката и плода.

Не е известно дали амлодипин преминава в кърмата. Следователно се препоръчва прекъсване на кърменето при лечение с амлодипин.


Шофиране и работа с машини

Клиничният опит с амлодипин показва, че терапията с него не нарушава пациента да шофира или да управлява машини.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ NEODIPIN BES-T

Винагиприемайте Neodipin BES-T, точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако несте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

При възрастни:

Прихипертония и стенокардия обичайната начална доза е 5mg амлодипин веднъждневно, като тази доза може да се увеличи до максимум 10mg в зависимостот индивидуалния отговор на пациента.
Не се препоръчва коригиране надозата на амлодипин при съвместно приложение с тиазидни диуретици, бетаблокери и инхибитори на ангиотензин конвертиращия ензим.

Приложение при деца:

Не се препоръчва.

Приложение при пациенти в напреднала възраст:

Амлодипин, употребяван в подобни дози при млади и пациенти в напреднала възраст, се понася еднакво добре.

Приложение при пациенти с чернодробна недостатъчност:

Виж раздел Специални предупреждения по-горе.


Приложение при пациенти с бъбречна недостатъчност:

Променитев плазмените концентрации на амлодипин не са свързани с нивото набъбречна недостатъчност и затова се препоръчва нормалната доза.Амлодипин не се диализира.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.


4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ


Както всички лекарства, Neodipin BES-T може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Аконякоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележитедруги, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашиялекар или фармацевт.

В редки случаи се наблюдават алергични реакции, включващи сърбеж, обрив, ангиоедем и еритема мултиформе.

Вмного редки случаи са съобщавани хепатит, жълтеница и повишаванестойностите на чернодробните ензими (преди всичко показващи холестаза).
Кактои при другите калциеви антагонисти, следните нежелани реакции сасъобщавани рядко и не могат да бъдат разграничени от естественоторазвитие на основното заболяване: миокарден инфаркт, аритмия(включително брадикардия, вентрикуларна тахикардия и предсърдномъждене) и болки в гръдния кош.


5.СЪХРНЕНИЕ НА NEODIPIN BEST


Да се съхранява при температура под 25°С.

Да се пази от топлина и светлина.

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Лекарстватане трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашниотпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Вилекарства.Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

Неизползвайте Neodipin BES-T след срока на годност, отбелязан върхуетикета и картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последнияден от посочения месец.

6.ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Neodipin BES-T
-Активната съставка е Амлодипин безилат.
-Другитесъставки са микрокристална целулоза (Авицел РН 102), двубазов калциевфосфат, магнезиев стеарат, натриев гликолат от скорбяла, колоидаленсилициев диоксид (Аерозил 200).


Как изглежда Neodipin BES-T и какво съдържа опаковката
Таблеткиза перорално приложение, в блистери от поливинилхлорид/алуминиевофолио, пакетирани в картонена опаковка, съдържаща листовка за пациента.Опаковката е от 30 таблетки.


Притежател на разрешението за употреба
НЕО БАЛКАНИКА ЕООД
Ул. "Земляне" 35 София, България


Производител
CIPLALTD.
Verna, Salcette, Goa - India

Задопълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържетесе с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба

Дата на последно одобрение на листовката

Януари 2006г.

Другите също купуват

Всичко от НЕО БАЛКАНИКА ЕООД