Виж
количката

0

ДОКСИЦИКЛИН ТБ 100МГ 20БР STADA

Код: 005715 
тегло: 0.010 кг
(6 глас/а)

Продуктът не може да бъде закупен онлайн!

Уведоми при наличност

Doxycyclin ST ADA® 100 mg dispersible tablets
Доксициклин STADA® 100 mg диспергиращи се таблетки

ДОКСИЦИКПИН FONT Doxycycline


Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.
- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реак- ции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт


В тази листовка:
1. Какво представлява Доксициклин STADA® 100 mg и за какво се използва
2. Преди да приемате Доксициклин STADA® 100 mg
3. Как да приемате Доксициклин STADA® 100 mg
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Доксициклин STADA® 100 mg
6. Допълнителна информация


1. Какво представлява Доксициклин STADA® 100 mg и за какво се използва
Доксициклин е широко спектърен антибиотик от тетрациклиновата група


Доксициклин се използва за лечение на:
Инфекции на дихателните пътища и ушите, носа и гърлото:
- Обострен хроничен бронхит
- Синузит
- Отитис медия
- Някои форми на пневмония причинена от пикоплазма, риметсия или хламидия


Лечение на урогенитални инфекции
- Уретрити причинени от хламидия или Ureaplasma urealyticum Простатит
Неусложнена гонорея (особено при наличие и на хламидна инфекция)
Генитални инфекции при жените
- Сифилис при пациенти алергични към пеницилини Инфекции на уринарния тракт (само след доказана чрез бак¬териологичен тест чувствителност към доксицикпин)


Лечение на инфекции на стомашно-чревния тракт
- Холера Yersinia или Campylobacter инфекции
Шигелози (дизинтерия) (само след доказване на чувствителност към доксициклин) Извън болнично лечение на инфекции на жлъчните пътища


Лечение на:
- Инфекции на кожата, включително инфектирани тежки форми на акне или розацея
- Инфекции на конюнктивите причинени от хламидии(хламидиални конюнктивити) или трахома (конюнктивит, причинен от Chlamydia trachomatis)
- Borrelia инфекции (напр. Erythema chronicum migrans или Лаймска болест) - инфекции причинени от ухапване на кърлежи
- Рядко срещани инфекции, включително бруцелози, орнитози, бартонелози, листериози, рикетсиози, мелиоидози, холера, инг- винална гранулома
- Малабсорбционен синдром (заболявания свързани с храносми- лането), т.е. тропично Спру и болест на Уипъл.


2. Преди да приемате Доксициклин ST ADA® 100 mg


Не приемайте Доксициклин STADA® 100 mg, ако:
- сте свръхчувствителни (алергични) към доксициклинов моно- хидрат, тетрациклини или някое от помощните вещества на това лекарство
- страдате от тежка чернодробна недостатъчност


Обърнете специално внимание при употребата на Доксициклин STADA® 100 mg
Не се налагат специални мерки при пациенти с бъбречна недостатъчност.


Забележка:
Доказани инфекции причинени от стафилококи, стрептококи или пневмококи не трябва да бъдат лекувани с това лекарство поради
тяхната резистентност към доксициклин.
Пациенти приемащи Доксициклин STADA® 100 mg в комбинация с някои намаляващи кръвната захар лекарства или антикоагуланти (вж. Прием на други лекарства) трябва редовно да проследяват ни¬вата на кръвната глюкоза и/или кръвосъсирването, като дозите на тези лекарства трябва да се намалят по подходящ начин. Изследванията за глюкоза, протеин, уробилиноген или катехоламини в урината могат да покажат фалшиви (позитивни или негативни) ре¬зултати по време на лечение с тетрациклини (вкл. доксициклин). Излагането на слънце може до доведе до поява на фототоксични реакции по кожата (вж. т.4. Възможни нежелани реакции). Заради това слънчевите бани или посещението на солариум трябва да бъ¬дат избягвани по време на лечението с Доксициклин STADA® 100 mg.
Информирайте Вашия анестезиолог преди анестезията,че Вие при¬емате Доксициклин STADA® 100 mg (вж. Прием на други лекарства).
При лечение с доксицклин повече от 21 дни трябва редовно да се провеждат изследвания на кръвта, чернодробната и бъбречната функции.
При лечение на гонококова инфекция, 3-4 дена след спиране лече¬нието с доксициклин трябва да посетите Вашия лекар отново за да се избегне повторна инфекция.

Деца
Деца под 8 годишна възраст трябва да бъдат лекувани с Доксицик¬лин STADA® 100 mg само след внимателна преценка на ползата по отношение на потенциалните рискове (вж. Бременност и кърмене).


Пациенти в старческа възраст
Не се налагат специални мерки при пациенти в старческа възраст.


Прием на други лекарства
Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или
сте приемали наскоро каквито и да е други лекарства, включително
такива отпускащи се без лекарско предписание.
Лекарства или храни които съдържат някое от следните вещества трябва да бъдат приемани 2-3 часа преди приема на доксициклин защото абсорбцията на доксициклин от стомашно-чревния тракт може да бъде намалена от
- Алуминий и магнезий (съдържащи се напр. в антиацидните ле¬карства)
- Калций (съдържащ се също в млякото и млечните продукти)
- Лекарства съдържащи желязо
- Активен въглен
- Холестирамин (лекарство понижаващо липидите (мастите) в кръвта)
Ефектът на доксициклин може да бъде понижен от:
- Рифампицин (антибиотик)
- Лекарства от групата на барбитуратите (напр. транквилизатори и сънотворни)
- Други антиконвулсивни лекарства (карбамазепин, фенитоин и примидон)


Как Доксициклин STADA® 100 mg може да повлияе ефекта на други лекарства
Доксициклин може да повиши ефектите на (вж. Обърнете специално внимание при употребата на Доксициклин STADA® 100 mg):
- перорални сулфонилурейни антидиабетни лекарства (напр. ня¬кои лекарства намаляващи кръвната глюкоза).
- някои антикоагуланти (дикумаролов тип антикоагуланти) Пациенти приемащи тези лекарства в комбинация с доксициклин трябва редовно да бъдат проследявани за нивата на кръвната глю¬коза и/или кръвосъсирването, като дозите на тези лекарства може при необходимост да се намалят.
Доксициклин може да повиши токсичните ефекти на циклоспорин А (имуносупресор за потискане имунитета при трансплантации).


Информирайте Вашия лекар ако приемате следните лекарства :
- изотретиноин (използван при лечение на тежка форма на акне) Доксициклин не бива да се използва скоро преди, по време на или след лечение на акне вулгарис с изотретиноин, тъй като и двете ле¬карства, макар и рядко могат да повишат вътречерепното налягане (псевдотумор на мозъка), което спонтанно отзвучава след прекратя¬ване на лечението.
- Бета лактамни антибиотици, напр. пеницилини, цефалоспори- ни (друг вид антибиотици)
Едновременното им приложение трябва да се избягва,защото тесто¬вете за чувствителност показват,че тези лекарства имат склонност взаимно да намаляват (антагонисти) антибактериалната активност.
- Теофилин (лекарство използвано при астма) Едновременното му приложение може да доведе до увеличаване на
честота на нежеланите стомашно-чревни ефекти.
- Метоксифлуран (анестетик) Приложението на анестетика метоксифлуран или други потенциално увреждащи бъбреците лекарства по време на лечението с Докси¬циклин STADA® 100 mg може да доведе до бъбречна недостатъч¬ност (вж. Обърнете специално внимание при употребата на Докси¬циклин STADA® 100 mg) Предупрежден ие:
В редки случаи, ефективността на пероралните хормонални контра- цептиви („хапчето")може да бъде понижена по време на лечението с Доксициклин STADA® 100 mg. Заради това трябва да бъдат използ¬вани в добавка и нехормонални (конвенционални) методи за контра¬цепция.
Моля имайте предвид, че тази информация се отнася и за лекарства които сте приемали наскоро.


Доксициклин- лекарствени взаимодействия:

Лекарство ЕфектПричина

Алуминий
Калций (напр.мляко) Магнезий
(напр.антиацидни ле карства) Желязо Холестирамин Активен въглен
Намаляват ефективността на доксициклин
Намаляват абсорбцията чрез образуването на комплекси

Рифампицин Барбитурати Карбамазепин Фенитоин
Хроничен алкохолизъм

Намаляват ефективността на доксициклин

Повишават метаболизма чрез ензимна индукция

Кумаринови производни Сулфонилурея
Повишават антикоагулацията на кръвта или ефекта на понижаване на нивата на кръвната глюкоза
Циклоспорин А

Повишени токсични ефекти на циклоспорин А

Метоксифлуран

Може да доведе добъбречна недостатъчност


Изотретиноин
Повишен риск от псевдотумор церебри
Пеницилини, цефалоспорини (и други р- лактамни антибиотици) Намалени ефекти на
пеницилини/цефалоспорини
ТеофилинЗасилени стомашно- чревни нежелани ефекти
Перорални контрацептиви („хапчето")Ефективността на контрацептивите намалява
Глюкоза и протеин в урината
Уробилиногенови тестове
Промяна (фалшиво позитивиране или негати- визиране) в резултатите от лабораторните изследвания


Прием на Доксициклин STADA® 100 mg с храна и напитки
Моля не приемайте Доксициклин STADA® 100 mg заедно с мляко, млечни продукти или плодови сокове, които съдържат калций. Прие¬майте Доксициклин STADA® 100 mg 2-3 часа преди или след прием на такива храни или напитки (вж. Прием на други лекарства). Моля имайте предвид,че хроничният алкохолизъм може да доведе до понижаване на ефекта на доксициклин.


Бременност и кърмене
По време на бременност и кърмене,както и при новородени и деца до 8 годишна възраст Доксициклин STADA® 100 mg може да се при¬лага само при живозастрашаващи (критични) състояния, тъй като той може да причини обратимо забавяне на растежа на костите и при незавършено формиране на зъбите да предизвиква трайно по¬тъмняване на зъбите и дефекти в зъбния емайл от 4"ия месец на бременността и при новородени и деца до 8 годишна възраст.


Шофиране и работа с машини
Има изолирани съобщения за временно нарушение на зрението за близко виждане (миопия) по време на употребата на Доксициклин STADA® 100 mg. Това може да Ви попречи да шофирате или да ра¬ботите с машини.


3. Как да приемате Доксициклин STADA® 100 mg
Винаги приемайте Доксициклин STADA® 100 mg точно както Ви е предписано от лекуващият Ви лекар. Ако имате съмнения у въпроси,попитайте лекуващия Ви лекар или фармацевт


Обичайната доза е:
Юноши с тегло над 50 kg и възрастни с тегло под 70 kg
2 диспергиращи се таблетки (екв. на 200 mg доксициклин) през пър¬вия ден и по 1 диспергираща се таблетка ( екв. на 100 mg доксициклин)
всеки следващ ден.


Възрастни с тегло над 70 kg
2 диспергиращи се таблетки (екв. на 200 mg доксициклин) всеки ден от терапията.
Поради своята концентрация на активно вещество това лекарство не е подходящо за лечение на деца с телесно тегло под 50 кг, (при деца на 8 и повече години: 4 mg/kg през първия ден от терапията и 2 mg/kg за всеки следващ ден


Специални режими на дозиране
Остри гонорейни уретрити (възпаление на уретрата причинено от гонококи) при мъже:
2 диспергиращи се таблетки (екв. на 200 mg доксициклин) дневно в продължение на 7 дни.


Остри гонококови епидидимити (възпаление на епидидима причинено от гонококи):
2 диспергиращи се таблетки (екв. на 200 mg доксициклин) дневно в продължение на 10 дни.


Остри гонококови инфекции при жени:
2 диспергиращи се таблетки (екв. на 200 mg доксициклин) дневно в продължение на поне 7 дни. Излекуването на гонококовата инфек¬ция трябва да се потвърди с микробиологично изследване 3-4 дни след края на терапията.


Сифилис (първичен и вторичен при пациенти с алергия към пеницилини):
3 диспергиращи се таблетки (екв. на 300 mg доксициклин) дневно (може да се приема като три отделни дози или като еднократна дневна доза) в продължение на 15 дни.


Кожни заболявания, включително инфектирани тежки форми на акне и розацея:
1 диспергираща се таблетка (екв. на 100 mg доксициклин) дневно обикновено в продължение на 7-21 дни. Тази терапия може да бъде последвана от подържаща доза от 50 mg доксициклин дневно (съществуват подходящи лекарствени форми за тази цел) за следващите те 2-3 седмици. В зависимост от клиничния отговор,терапията на акне може да изиска по-продължителен прием на доксициклин (50
mg дневно) - в продължени на до 12 седмици


Лаймска болест (Iви стадий):
2 диспергиращи се таблетки (екв. на 200 mg доксициклин) дневно в
продължение на 2-3 седмици (трябва да се приема поне 14 дни).


Пациенти с увредена бъбречна функция
Обикновено, при пациенти с увреденаа бъбречна функция не се на¬лага намаляване дозата на доксициклин.


Начин на приложение
Доксициклин STADA® 100 mg диспергиращи се таблетки трябва да се приема редовно по едно и също време - сутрин със закуската или по време на друго хранене с голямо количество течности (но не мля¬ко или млечни продукти), напр. чаша вода. Приемът на диспергира- щите се таблетки по време на хранене може да нали честотата на нежеланите стомашно-чревни симптоми.
Диспергиращата се таблетка може да се разтвори в чаша вода (трябва да се изчака до пълното и разтваряне) и да се изпие. За избягване на грешки при дозирането винаги приемайте таблетки¬те с голямо количество течност и винаги в изправено положение или седнал. Изпийте допълнително количество течност, напр. още една голяма чаша вода 10-15 минути след приема на лекарството!


Продължителност на лечението
Продължителността на лечението зависи от естеството, тежестта и хода на заболяването. Обикновено курсът на лечение с Доксицик¬лин STADA® 100 mg е от 5 до 21 дни. Вашият лекар ще определи колко дълго ще приемате това лекарство (вж. Специални режими на дозиране).
Инфекции причинени от бета-хемолитични стрептококи могат да се лекуват с доксициклин само след бактериологичен тест и доказана чувствителност. Лечението трябва да продължи поне 10 дни за да се предотвратят късните усложнения (като ревматоидна треска или гломерулонефрит).


Продължителност на терапията:
- Остри гонорейни уретрити при мъже: 7 дни
- Остри гонококови епидидимити: 10 дни
- Остри гонококови инфекции при жени: поне 7 дни
- Сифилис (първичен и вторичен при пациенти алергични към пеницилини): 15 дни
- Лаймска болест (Iви стадий): 2-3 седмици


Моля консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, ако имате впечатление че ефектът на Доксициклин STADA® 100 mg е много си¬лен или много слаб.


Ако сте приели повече от необходимата доза Доксициклин STADA® 100 mg
Досега няма случаи на отравяния с доксициклин. Въпреки това, при предозиране съществува риск от чернодробно и/или бъбречно ув¬реждане и панкреатит, затова трябва да уведомите Вашия лекар ако подозирате предозиране.
Лечението при предозиране е в зависимост от симптомите.
Ако сте пропуснали да приемете Доксициклин STADA® 100 mg
Ако сте пропуснали да приемете дневната доза доксициклин, про¬дължете приема на следващия ден следвайки обичайната схема.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.


4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, Доксициклин STADA® 100 mg може да пре¬дизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.


Значими нежелани реакции или признаци за които трябва да наблюдавате и мерки за лечението им
Следните нежелани ефекти (за подробности вж. по-долу) могат да бъдат животозастрашаващи. Моля незабавно потърсете лекарска помощ ако някое от следните състояния се появи внезапно или се влоши неочаквано.


Псевдомембранозен колит:
В зависимост от състоянието на пациента лекуващият лекар може да реши да се преустанови терапията с доксициклин и ако е необхо¬димо незабавно да се стартира подходяща терапия (като напр. при¬ложение на специфични антиботици/химиотерапевтици с клинично доказан ефект при това състояние). Не трябва да се прилагат лекар¬ства потискаши чревната перисталтика (антиперисталтични лекарства


Тежки остри реакции на свръхчувствителност напр.анафилаксия):
Незабавно трябва да се спре приемът на доксициклин и да се започнат обичайните спешни процедури (напр. прилагане на антихиста- мини, кортикостероиди, симпатомиметици и ако е необходимо меха¬нична вентилация на белия дроб).


За оценка на страничните реакции е използвана следната класифи¬кация базирана на честота на проявата им:
Много чести:
При повече от 1 на 10 лекувани пациенти
Чести:
При по-малко от 1 на 10, но повече от 1 на 100 леку¬вани пациенти
Нечести:
При по-малко от 1 на 100, но повече от 1 на 1000 ле¬кувани пациенти
Редки:
При по-малко от 1 на 1000, но повече от 1 на 10 000 лекувани пациенти
Много редки:
При по-малко от 1 на 10 000 лекувани пациенти, включително изолирани случаи
С неизвестна честота:
От наличните данни не може да бъде направена оценка


Изследвания
С неизвестна честота.Изследванията за глюкоза, протеин, уробили- ноген или катехоламини в урината могат да дадат фалшиви (пози¬тивни или негативни) резултати по време на лечение с тетрациклини (вкл. доксициклин).


Стомашно-чревен тракт:
Чести: стомашно-чревни симптоми: напр. гадене, епигастриален дистрес, стомашни киселини, повръщане, флатуленция (подуване на стомаха от образувалите се газове), меки изпражнения и диария. Приемът на това лекарство по време на или веднага след хранене може да намали тези нежелани ефекти в известна степен, без да за¬бави значително степента на абсорбция на лекарството.
Нечести: има съобщения за възпаление на оралната и/или фарин- геалната мукоза, дрезгав глас, затруднено или болезнено преглъща¬не и изолирани случаи на поява на черен "обложен" език.
Много редки: коремна болка
Ако по време на терапията или до няколко седмици след спирането на терапията се оплаквате от тежка продължителна диария, това може да означава, че сте развили псевдомембранозен колит (който
обикновено се причинява от Clostridium difficile). Това предизвикано от антибиотичната терапия чревно заболяване може да бъде живо- тозастрашаващо и затова незабавно трябва да се обърнете към ле¬кар, тъй като се изисква спешно и адекватно лечение (вж. Значими нежелани реакции или признаци за които трябва да наблюдавате и мерки за лечението им).


Нарушения на нервната система:
Редки: Повишаване на вътречерепното налягане (псевдотумор це- ребри), състояние което е обратимо след спиране на терапията. Из¬разява се в главоболие, гадене, повръщане и при някои пациенти може да има зрителни нарушения поради набъбване на очния нерв в резултат на увеличено натрупване на цереброспинална течност (па- пилоедем).


Кожа и кожни придатъци:
Нечести: Алергични кожни реакции към доксициклин (вж.Реакции на свръхчувствителност). При излагане на слънчева светлина, следст¬вие на фоточувствителност, може да се развият фототоксични реак¬ции (симптоматично се изразява като слънчево изгаряне - зачервя¬ване, оток, мехури, промяна в цвета на кожата). Много рядко е въз¬можно да се проявят с промяна на ноктите (опадване, разцепване и промяна в цвета на ноктите). По време на лечението с Доксициклин STADA® 100 mg трябва да се избягва излагането на пряка слънчева светлина(„слънчеви бани") и посещението на солариум.


Нарушения на кръвта и лимфната система
Редки: наблюдават се обратими хематологични промени,които се
връщат в нормата след преустановяване на лечението:
- Намаляване броя на кръвните плочици и червените кръвни клетки (тромбоцитопения, анемия)
- Понижаване или повишаване на нивата на белите кръвни клет¬ки (левкопения,лимфопения,левкоцитоза)
- Промени в специфични видове кръвни клетки (атипични лим- фоцити и токсична гранулация в гранулоцитите)
- Заболяване на лимфните възли (лимфаденопатия)


Хепато-билиарни (черен дроб и жлъчка) нарушения:
При предозиране се наблюдава повишен риск от нарушаване на
чернодробната функция или панкреатит (възпаление на панкреаса).
При бременност риска от чернодробно увреждане е повишен при прилагане на тетрациклини.


Нарушения на бъбреците и пикочните пътища < бъбреците от урина на секрецията потискане на¬пълно и недостатъчност бъбречна остра нефрити, интерстициални в се изразяващи функция бъбречната нарушения предизвиква линът доксицик- че съобщения, единични Съществуват урея). кръвната креатинин серумния повишаване (изразяваща недос¬татъчност съществуваща влошат да или (нефротоксичност) предизвикат могат>


Реакции на свръхчувствителност:
Нечести: Реакции на свръхчувствителност (напр. алергични реак¬ции). Симптомите включват кожни реакции, които могат да бъдат с или без сърбеж:
- локализиран или генерализиран обрив (екзантема)
- еритема
- копривна треска (уртикария)
- еритема мултиформе
- обратим локален оток на кожата, мукозните мембрани или ставите (ангио едема)
- астма
- кожни обриви по гениталиите и други части на тялото
- серумна болест-подобни реакции, включващи повишена температура, главоболие и ставна болка и обостряне на системен лупус еритематозис.
Редки: Тежки кожни реакции вкл. животозастрашаващи системни ре¬акции (като например ексфолиативен дерматит, синдром на Лиел)
Ако Вие сте алергични към Доксициклин STADA® 100 mg не трябва да приемате това лекарство или друго лекарство от групата на тет- рациклиновите антибиотици (пълна кръстосана алергия).
Тежки остри реакции на свръхчувствителност могат да се появят рядко и се изразяват с:
- оток на лицето (фациална едема)
- подуване на езика
- оток на глотиса, което предизвиква стесняване на въздухоносните пътища
- учестена сърдечна дейност, задух
- понижаване на кръвното налягане (хипотония) до точката на живото-застрашаваща циркулаторна недостатъчност и спиране на сърцето.
Пациенти получили някой от тези симптоми, които могат да бъдат животозастрашаващи се нуждаят от спешна медицинска помощ (вж. Значими нежелани реакции или признаци за които трябва да наблюдавате и мерки за лечението им).


Други нежелани ефекти:
При лечение с доксициклин може да се развие гъбична инфекция по кожата и мукозните мембрани (особено по гениталиите, в устата и чревната мукоза) изразяващи се във възпаление на мукозните мем¬брани на устата и/или гърлото (глосити, стоматити), остро възпале¬ние на външните женски полови органи (вулвовагинити) и сърбеж в аналната област (пруритус ани).


Лечението с доксициклин на деца под 8 годишна възраст може да доведе до промяна в цвета на зъбите и дефекти на емайла, както и до обратимо забавяне на растежа на костите.


Има нечести съобщения за нарушение в кръвосъсирването (коагу- лационни дефекти) и кръв в урината (хематурия).
Има редки съобщения за взаимовръзката между лечение с докси¬циклин и поява на парестезии, увеличена сърдечна честота (тахи- кардия), болка в мускулите (миалгия),болка в ставите (артралгия), безпокойство и тревожност.


Има редки съобщения за промяна (намаляване до липса) в чувство¬то за вкус и мирис, които са били обратими само в някои случаи и то частично.
Това лекарство не изисква други специални условия на съхранение
Ако някоя от нежеланите реакции стане сериозна или ако забеле¬жите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля информирайте лекуващия Ви лекар или фармацевт.


5. Как да съхранявате Доксициклин STADA® 100 mg
Да се съхранява на място недостъпно за деца.
Не използвайте Доксициклин STADA® 100 mg след изтичане на срока на годност, който е отбелязан на опаковката и блистера на продукта. Датата на изтичане на срока на годност се отнася за последния ден на отбелязания месец.
Съхранявайте при температура под 25°С.
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в кон¬тейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.


6. Допълнителна информация
Какво съдържа Доксициклин STADA® 100 mg

Активното вещество е доксициклинов монохидрат.
Всяка диспергираща се таблетка съдържа 104,1 mg доксициклинов
монохидрат, еквивалентен на 100 mg доксициклин.
Помощни вещества:
Карбоксиметилцелулоза натрий (тип А)
Микрокристална целулоза
Магнезиев стеарат


Как изглежда Доксициклин STADA® 100 mg и какво съдържа неговата опаковка
Светлокафява,кръгла,двойноизпъкнала диспергираща се таблетка. Оригинална опаковка съдържаща 6, 10 и 20 диспергиращи се таблетки


Производител и притежател на разрешението за употреба
STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18,
61118 Bad Vilbel,
Германия
Tel: 00 496 101 603 0
Fax: 00496 101 603 259


Дата на последно одобрение на листовката:
Март 2007

Другите също купуват

Всичко от Stada