Виж
количката

0

ХЕПАРИН ФЛ 25000 5МЛ 1БР BRAUN

Код: 101019 
тегло: 0.010 кг
(3 глас/а)

Продуктът не може да бъде закупен онлайн!

Няма наличност
Уведоми при наличност

Хепарин-натрий 25 000 I.U./5 ml
Heparin-Natrium 25 000 ME/5 ml

Състав
1 ml разтвор съдържа:
Хеларин Натрий (мукоза) 5000 ME
Heparin Sodium (mucosa) 50001 I.U.


Допълнителни съставки:
Бензилов алкохол (антимикробен консервант), натриев хлорид,
хлороводородна киселина или натриев хидроксид (за регулиране на рН), вода за инжекции.


Фармацевтична форма
Разтвор за инжекции във флакони от 5 ml


Фармакотерапевтична група
Антикоагулант


Показания
-Профилактика на тромбоемболизма в хирургичната и нехирургичната медицинска практика:
-Употреба като антикоагулант в лечението на острия венозен и артериален тромбоемболизъм;
-Предотвратяване на кръвосъсирвакато по време на употреба на екстрахорлорално кръво-обращение (апарат сърце - бял дроб).


Противопоказания
Хепарин-Натрий 25 000 МЕ/5 ml не трябва да се използва в следните случаи:
- Свръхчувствителност към хепарин и / или към помощните вещества;
- Заболявания свързани е повишена склонност към кървене,
като например: хеморагична диатеза,
дефицит на коагулационни фактори с изключение на консумационна коагулопатия по време на хилеркоагулационната фаза,
тежки заболявания на черния дроб, бъбреците и панкреаса,тежка тромбоцитопения;
- Заболявания при които има съмнения за съдова увреда,
например: язви по гастроинтестиналната система, хипертония с диастолично кръвно налягане над 105 mm Hg, мозъчен кръвоизлив,
травми или хирургични процедури на централната нервна система.
мозъчна артериална аневризма, ретинопатия. Кръвоизливи в стъкловидното тяло, офталмологични хирургични процедури, подостър бактериален ендокардит
- Заплашващ аборт;
- Спинална или епидурална анестезия, лумбална пункция; - Данни за остри епизоди на тромбоцитопения (тил II)
предизвикани от алергична реакция кил хепарин; ТЪЙ като Хепарин-Натрий 25 000 МЕ/5 ml съдържа бензилов алкохол, прилагането му е противопоказано при новородени, особено при незрели преждевременно родени бебета. Прилагането на


Хепарин-Натрий 25 000 МЕ/5 ml трябва да се избягва също и при следните случаи:
- Съмнения за злокачествен тумор с риск от кървене;
- Нефролитиаза и уретеролитиаза;
- Хронична злоупотреба с алкохол.


Употреба при бременност и кърмене:
Хепарин не преминава плацентарната бариера и не се секретира в майчиното мляко. До сега не съществуват съобщения относно фетални малформации, които биха могли да бъдат причинени от прилагането на хепарин по време на бременност. Съобщава се обаче, за повишен риск от спонтанни аборти и мъртви раждания. По времо на броменност не могат да бъдат изключени усложнения, настъпили вследствие подлежащо заболяване, и/или лечение. Затова при лечение с хепарин трябва да се обмисли въпроса за контрацептивни мерки. В акушерството не трябза да се извършва епидурална анестезия при бременни жени получаващи антикоагуланти.


Предпазни мерки при употреба
По време на лечение с хепарин трябва да се провеждат редовни изследвания на частичното тромбопластиново време и трамбиновото време.
Трябва да се изследва броя на тромбоцитите
- преди началото на терапията с хепарин, - на пързия ден от терапията,
- на всеки трети или четвърти ден по време на първите три
седмици от терапията, и -в края на терапията.


Особено внимателно медицинско проследяване трябва да се провежда
- по време на бременност, особено ако трябва да се прилага
хепарин в продължение на по-дълги периоди от време, -при пациенти в напреднала възраст, особено при жени в напреднала възраст, -по време на лечение с фибринопитици. порорални антикоагуланти, медикаменти инхибиращи тромбоцитната агрегация, като ацетилсалицилова киселина, tilcopldin, clopido- grel и/или блокери на рецепторите на гликопротеин IIb/ IIIa.
-при пациенти, получаващи лекарства, повишаващи нивото на серумния калий. Като цяло нивото на серумния калий трябва да бъде мониторирано при пациенти с риск от хиперкалиемия (напр. при захарен диабет, нарушена бъбречна функция или лекарства, повишаващи нивото на серумния калий) и/или ацетилсалицилова киселина.


Ако хепарин се прилага при бебета, деца и пациенти с чернодробна и бъбречна надоста-тъчност, задължително е строго проследяване включително контроли на коагулационния статус. Това е валидно и при прилагането на хепарин за профилактика на тромбоемболизъм (т.нар. „ниско-дозова" терапия).


Влияние на хепарин върху лабораторните изследвания:
Хепарин може да е причина за получаване на неточни резултати при различни лабораторни изследвания, като например скорост на утаявано на еритроцитите, еритроцита розистентност и изследвания за свързване на комплемента. Хепарин може да повлияе протромбиновото време; това трябва да се вземе предвид при определяне дозата на кумариновите антикоагуланти.
По време на терапия с хепарин функционалните изследвания на щитовидната жлеза могат да дадат неверни резултати, например фалшиво високи стойности на Т2 и Т3


Специални предупреждения
По време на лечение с хепарин, интрамускулните инжекции трябва да се избягват поради опасност от хематоми. Па време на лечение с хеларин не трябва да се извършват биопсии на органи и ангиографии. Пациенти на хепаринотерапия (над 22 500 МЕ дневно) не трябва да се излагат на опасност от травми.


Взаимодействия
Веществата влияещи върху плазмената кръвна коагулация и клетките участващи в кръвосъсирването могат да повишат склонността към кървене (напр. ацетилсалицилова киселина, кумаринови производни, tilcopidn, clopidogrel и/или блокери на рецепторите на гликопротеии IIb/IIIа, дипиридамол, декстрани. високи дози пеницилин, фибринoлитици). При едновременно прилагане на нестероидни противовъзпалителни средства (напр. фенипбутазон, индометацин, сулфинпиразон) трябза да се съобрази синергичния ефект върху хепарин. Нитроглицерин приложен под формата на интравенозна инфузия може да отслаби ефекта на хепарин. След рязко преустановяване приложението на нитроглицерин е възможно внезапно повишаване стойностите на активираното парциално тромбопластиново време (аРТТ), Ако хепарин се прилага по време на влизане на нитроглицерин е необходима строго проследяване на частичното тромбопластиново време и корекция на дозата хепарин.
Лекарствата, които водят до повишаване на серумните нива на калия, трябва да са прилагат заедно с хепарин само при внимателно наблюдение.
Хепарин може да измести Други медикаменти от свързването им с протеините. Така например, действието на пропранолол ще се засили.
Освен това се съобщава за много взаимодействия на хеларин с други медикаменти, клиничното значение на които още не е точно оценено.
Поради физикохимична несъвместимост, хеларин не трябва да се смесва в спринцовка или в инфузионна смес с други медикаменти.


Дозировка
Дозата на Хепарин да се определя индивидуално за всеки пациент!
Дозата зависи от конкретните стойности на коагулационните параметри на кръвта, вида и протичането на заболяването, повлияването на пациента от терапията, вида и тежестта на страничните явления, както и от възрастта и теглото на пациента. Трябва да се вземат под внимание вариращата чувствителност към хепарин, както и промяната в толеранса към хепарин по време на терапията. Трябва да се следват следните насоки за дозиране: г)


Профилактика на тромбоемболизма ('нискодозова' терапия)
За профилактика на тромбоемболизъм се препоръчва подкожно инжектиране,
Предоперативна и постоперативна профилактика на тромбоемболизъм:
Предоперативно, 5 000 до 7 500 МЕ (отговарящи на 1 - 1,5 ml Хепарин-Натрий 25000 МЕ/5 ml) са инжектират подкожно 2 часа преди началото на операцията; постоперативно, 5 000 до 7 500 МЕ (отговарящи на 1 -1,5 ml Хепарин+Натрий 25000 МЕ/5ml)се инжектират подкожно на всеки 8 до 12 часа, докато пациентът може да бъде раздвижен, или докато антагонистите на витамин К станат достатъчно ефективни. За регулиране на дозата може да се наложи изследване на коагулационния статус. Профилактика на тромбоемболизъм в нехирургичната медицина:
(напр. при пациент оставени продължително на принудителен постелен режим, пациенти с повишен риск от тромбози или заболявания с риск от тромбози):
В общия случай трябва да се правят, 5 000 до 7 600 МЕ (отговарящи на 1-1,5 ml Хепарин-Натрий 25000 МЕ/5 ml) на 8 до 12 часа.
Дозата трябва да се адаптира според индивидуалния риск от тромбози и трябва да се определя чрез проверки на коагулационния статус на пациента.


За предотвратяване на повторна тромбоза (т.е. вторична профилактика на тромбо-емболизма), след миокарден инфаркт: Два или три пъти подкожно по 7 500 МЕ, или двукратно по 10 000 - 12 500 МЕ (отговарящи на 2 - 2,5 ml Хопарин - Натрий 25 000 МЕ/5 ml)

2) При лечение на венозен или артериален тромбоемболизъм Нежелани явления
При наличие на коагулуми в кръвоносните съдове се Повишаването честотата на усложненията от кървене е препоръчва интравенозно приложение. Първоначално се дозозависимо. особено кървенето от кожата, лигавиците, инжектират интравенозно 5 000 до 10 000 МЕ (отговарящи на 1 - раните, стомашно-чревния тракт, отделителната система и 2 ml Хепарин-Натрий 25 000 МЕ/5 ml), последвани от гениталиите непрекъсната инфузия с помощта на инфузионна помпа. Понякога в началото на прилагането на хепарин може да се яви лека преходна тромбоцитопения (I тип) с брой на тромбоцитите


Възрастни:
Възрастните получават 25 000 до 40 000 МЕ хепарин между 100 OOO/µl и 150 000/µl, което се причинява от преходно (отговарящи на 5-8 ml Хепарин-Натрий 25 000 МЕ/5 ml) на 24 активиране на тромбоцитите. По правило по-нататъшни часа, усложнения няма. Ето защо прилагането на хепарин може да (приблизително 300 до 600 МЕ на kg телесно тегло/24 часа). продължи.

Деца:Първоначално 50 ME /kg телесно тегло, подкожно 20 МЕ/кg алергична реакция към хепаринтелесно тегло/час. (тромбоцитопения II тип), която се проявява с брой на нормалната стойност до 14дни след започването на терапия с хепарин.

При пациента
Ако не е възможно да се осъществи непрекъсната инфузия, като още след няколко часа.
полуживот на хепарин,или артериални и венозни тромбози и/или тромбоемболизъм.
разделя на три инжекции. Задължително е адекватно строго консумационна коагулопатия. кожни некрози на мястото на коагулационния ставна хепарин може да бъде намален.


При пациенти развиващи този
3) Ангикоагулантна терапия по време на терапия, или тип реакции, лечението с хепарин трябва да се спре незабавно. хирургични процедури е прилагано на екстракорпорално Те никога повече не трябва да получават съдържащи хепарин кръвообращение медикаменти. Поради това нежелано влияние на хепарин върху Апарат сърце-бял дроб: тромбоцитите, въпреки че то възниква само понякога, броят на Дозата трябва да се определя индивидуално, в зависимост от тромбоцитите трябва да се изследва често, и особено в модела на апарата сърце-бял дроб и продължителността на началото на прилагането на хепарин.
операцията Често са наблюдават повишения в серумните концентрации на
Хемодиализа: трансаминазите (GOT, GPT), гама глутамил транспетидазата,
Дозата трябва да се определя индивидуално, в зависимост от лактат дехидрогеназата, и липазата, които обаче са обратими и коагулационния статус на пациента и модела на използвания нямат клинично значение. апарат.

Свръхчувствителността към хепарин и анафилактичните
Начин на приложение реакции са редки. В отделни случаи се съобщава за анафилактичен шок. Свръхчувствителност трябва да се прилага при пациенти получавали прекова хепарин. Симптомите на алергичните реакции са гадене, главоболие. Разтворът трябва да се използва само ако е бистър. температура, болки в крайниците, уртикария, повръщане, сърбеж, диспнея, бронхоспазъм и спадане на Подкожно инжектиране кръвното налягане. След дезинфекция на кожата, инжектирайте дозата хепарин след продължително прилагане (месеци наред), особено след строго подкожно в хлабаво прихваната кожна гънка на корема високи дози и при предразположени пациенти, може да се или на екстензорната част на бедрото, вертикално по отношение развие остеопороза. Такива пациенти трябва да се проследяват надлъжната ос на тялото, с помощта на тънка игла. Преди също и когато са на профилактична терапия, инжектиране отстранете евентуалните капки инжекционен рядко е възможно да се яви преходна алопеция, която обаче е разтвор от външната част на иглата, тъй като хепарин вкаран по обратима след спирането на хепарин. В повечето такива случаи пункционния канал може да предизвика повърхностен хематом, растежът на косата започва след известно време, или а редки случаи, реакции на свръхчувствителност(местни Много рядко хепарин може да предизвика алергични реакции). хипералдестеронизъм, което води до хиперкалиемия и Продължителността на терапията се определя от лекуващия метаболитна ацидоза, особено при пациенти с нарушена лекар. бъбречна функция и захарен диабет.


Предозиране Съобщава се за изолирани случаи на приализъм и вазоспазъм.
Симлтоми: Понякога се наблюдават локални тъканни реакции на мястото
Кръвоизливи, в повечето случаи от кожата, лигавиците, раните. на инжектиране, като втвърдяване, зачервяване, обезцветяване храносмилателната система, отделителната система и половата и малки хематом и. система (напр. епистаксис, хематурия, мелена, хематоми, Рядко, реакции на свръхчувствителност може да предизвика точковидни кръвоизливи). Спадане на кръвното налягане, бензиновият алкохол снижаване на хематокрита, или други симптоми могат да сочат Пациентите се съветват да уведомяват своя пекар относно скрито кървене. всякакви неприятни явления свързани е прилагането.


Спешно лечение, антидот:
Лечение на нежеланите явления
В случаи на кървене или поява на симптоми за скрит
кръвоизлив, трябва незабавно да се направи консултация с кръвоизлив, трябва незабавно да се направи консултация с лекар!
Слабото кървене може да бъде спряно просто чрез намаляване на дозата. В случаи на умерено, незастрашаващо живота на дозата.
В случаи на умерено, незастрашаващо живота
кървене, лечението с хепарин трябва да се спре.
Тежкото кървене, лечението с хепарин трябва да се спре. Тежкото
животозастрашаващо кървене очевидно поради хепарин (след животозастрашаващо кървене изисква интензивно медицинско
изключване на други причини, като например дефицит на лечение и прилагане на протамин. (вж. също 'Спешно лечение,коагулационни фактори или консумационна коагулолатия)антидоти" по-горе),изисква интензивно медицинско лечение и прилагане на протамин.

Срок на годност
Продуктът да не се използва след срока на годност указан
Протамин трябва да се прилага изключително внимателно и върху етикета.
само при животозастрашаващи кръвоизливи, понеже пълното


Условия на съхранение
За продукт веднъж отворен.
Ако разтворът е изтеглен при асептични условия, флаконът може да се съхранява до 14 дни след първата употреба.Датата на първото изтегляне трябва да са отбележи върху етикета.


Дата на последната ревизия: 01/2008

Другите също купуват

Всичко от B.Braun Melsungen