Виж
количката

0

ЕВОФЕКС ТБ 180МГ 10БР

Код: 101066 
тегло: 0.050 кг
Уведоми при наличност

Информация за потребителя


Ewofex 120 mg film-coated tablets
Евофекс 120 mg таблетка филмирана
Ewofex 180 mg film-coated tablets
Евофекс 180 mg таблетка филмирана


Fexofenadine hydrochloride (фексофенадин хидрохлорид)


Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.
- Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите
като вашите.
- Ако някоя от нежеланите реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или
фармацевт


В тази листовка:
1. Какво представлява EWOFEX и за какво се използва
2. Преди да приемете EWOFEX
3. Как да приемате EWOFEX
4. Възможни нежелани реакции на EWOFEX
5. Съхранение на EWOFEX
6. Допълнителна информация


1. Какво представлява EWOFEX и за какво се използва
Fexofenadine hydrochloride, активното вещество във Вашето лекарство принадлежи към група лекарства, наречени антихистамини.


EWOFEX 120 mg таблетки се използват за облекчаване на симптоми като кихане, сърбеж в носа, хрема, сърбеж в очите, зачервени и сълзящи очи, които се наблюдават при сенна хрема (сезонен алергичен ринит).


EWOFEX 180 mg таблетки се използват за облекчаване на симптоми като сърбеж, подуване, зачервяване, които съпътстват алергичните кожни оплаквания при хронична идиопатична уртикария (CIU).


2. Преди да приемете EWOFEX
Не приемайте EWOFEX:
- ако сте алергични (свръхчувствителни) към fexofenadine hydrochloride или към някоя от останалите съставки на EWOFEX .


Този лекарствен продукт не се препоръчва за деца под 12 години.


Обърнете специално внимание при употребата на EWOFEX
- ако Вие сте по-възрастни
- ако Вие имате проблеми с бъбреците или черния дроб
Преди да приемете това лекарство, обърнете се към Вашия лекар за съвет

Прием на други лекарства
Ако използвате лекарство против стомашни киселини, съдържащо алуминий и магнезий, препоръчва се да предвидите около 2 часа между времето, в което вземате EWOFEX и лекарството. Лекарството против киселини може да повлияе действието на EWOFEX, като понижи количеството на резорбираното лекарство.


Ако приемате fexofenadine hydrochloride с erythromycin или ketoconazole, или с еднократна доза на lopinavir и ritonavir комбинация, нивото на fexofenadine hydrochloride във Вашата плазма може да се увеличи. Възможно е нежеланите
реакции да се засилят.


Алергичен тест: Употребата на този лекарствен продукт трябва да бъде прекратена три дни преди теста.


Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.


Прием на EWOFEX с храни и напитки
Приемайте EWOFEX таблетки с вода.


Бременност и кърмене
Посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на което и да е лекарство.


Бременност: Вие трябва да приемате EWOFEX само съгласно инструкциите на Вашия лекар.


Кърмене: Ако кърмите, не е препоръчително да приемате EWOFEX .


Шофиране и работа с машини
Вероятността EWOFEX да повлияе способността Ви за шофиране и работа с машини е малка. Ето защо трябва да се уверите, че Вие не сте повлияни по този начин и не получавате сънливост, преди да шофирате или да изпълнявате задачи,които изискват концентрация.


3. Как да приемате EWOFEX
Винаги приемайте EWOFEX точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.


EWOFEX 120 mg таблетки: за облекчаване на симптомите, свързани със сезонния алергичен ринит:
Възрастни и деца над 12 години: обичайната доза е една таблетка веднъж дневно.


EWOFEX 180 mg таблетки: за облекчаване на симптомите, свързани с хронична идиопатична уртикария:
Възрастни и деца над 12 години: обичайната доза е една таблетка веднъж дневно.


Приемайте таблетките с вода.

Ако мислите, че ефектите на EWOFЕХ са твърде силни или твърде слаби, моля консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.


Ако сте приели повече от необходимата доза EWOFЕХ
Ако приемете повече таблетки Ewofex® отколкото е необходимо, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт за съвет или отидете в най-близката болница. Симптомите на предозиране включват замайване, сънливост, умора и сухота в
устата.


Ако сте пропуснали да приемете EWOFEX
Ако сте пропуснали да приемете една доза, може да я вземете веднага след като си спомните, освен, ако не е дошъл моментът да приемете следващата доза. Не взимайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка. Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.


4. Възможни нежелани лекарствени реакции
Както всички лекарства EWOFЕХ може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.


Чести (по-малко от 1 на 10 пациента): главоболие, сънливост, гадене и замайване.


Не чести (по-малко от 1 на 100 пациента): умора, безсъние, нервност, трудно заспиване и сънуване на кошмари.


Редки (по-мажо от 1 на 10 000 пациента): следните нежелани реакции се наблюдава! Алергична кожна реакция като екзема, обрив и сърбеж, неочакван оток (едем), стягане в гърдите, затруднено дишане и зачервяване на кожата. При поява на симптоми на анфилактични реакции (например оток или затруднено дишане) или сериозна кожна реакция, потърсете лекарски съвет.


Ако някоя от нежеланите реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.


5. Съхранение на EWOFEX
Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Не използвайте EWOFEX след срока на годност, отбелязана върху картонената опаковка или блистера. Срока на годност отговаря на последния ден от посочения месец. Не се изискват специални условия на съхранение.


Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Bи лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.


6. Допълнителна информация
Какво съдържа EWOFEX
Активна съставка: fexofenadine hydrochloride
Всяка таблетка EWOFEX 120 mg съдържа 120 mg fexofenadine hydrochloride (еквивалентен на 112mg fexofenadine).
Помощни вещества: микрокристална целулоза, натрии кроскармелоза, царевична скорбяла, повидон, магнезиев стеарат, хипромелоза, титаниев диоксид (Е171), макроголи, железен оксид жълт (Е172), железен оксид червен (Е172).


Всяка таблетка EWOFEX 180 съдържа 180 mg fexofenadine hydrochloride (еквивалентен на 168 mg fexofenadine).
Помощни вещества: микрокристална целулоза, натрии кроскармелоза, царевична скорбяла, повидон, магнезиев стеарат, хипромелоза, титаниев диоксид (Е171), макроголи, железен оксид жълт (Е 172).


Как изглежда EWOFEX и какво съдържа опаковката
EWOFEX 120 mg таблетки са продълговати, плоски от двете страни, филмирани таблетки с прасковен цвят.
EWOFEX 180 mg таблетки са жълти, продълговати, филмирани таблетки, плоска от едната страна и с централна разделителна линия от другата страна


Брой на таблетките в една опаковка: 10,15,20, 30,50,100 или 200 . Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба


Име и адрес на притежателя на разрешението за употреба
Ewopharma International s.r.o., Bratislava, Словакия


Име и адрес на производителя
Chanelle Medical, Loughrea, Co. Galway, Ирландия


Това лекарство е разрешено за употреба в сраните членки на ЕЕА под следните търговски имена:


Белгия - Doc Fexofenadine 120 mg/ Doc Fexofenadine 180 mg

България - Ewofex® 120 mg / Ewofex® 180 mg

Чехия - Ewofex® 120 mg / Ewofex® 180 mg

Кипър - Fexonad 120mg / Fexonad 180 mg

Дания - Alterfast 120 mg, filmovertukne tabletter / Alterfast 180 mg, filmovertukne tabletter

Финландия - Alterfast 120 mg / Alterfast 180 mg

Франция - Fexofenadine DCI Pharma 120 mg, comprime pellicule / Fexofenadine DCI Pharma 180 mg, comprime penicule

Унгария - Ewofex® 120 mg / Ewofex® 180 mg

Италия - Fexofenadine Docpharma 120 mg / Fexofenadine Docpharma 180 mg

Люксембург - Doc Fexofenadine 120 mg / Doc Fexofenadine 180 mg

Норвегия - Doc Fexofenadine 120 mg / Doc Fexofenadine 180 mg

Холандия - Fexofenadine HCI 120 A / Fexofenadine HCI 180 A

Полша - Ewofex® 120 mg / Ewofex® 180 mg

Румъния - Ewofex® 120 mg / Ewofex® 180 mg

Словакия - Ewofex® 120 mg / Ewofex® 180 mg

Словения - Ewofex® 120 mg / Ewofex® 180 mg

Швеция - Fexofenadine Docpharma 120 mg / Fexofenadine Docpharma 180 mg


Дата на последно одобрение на листовката: юли 2007

Другите също купуват

Всичко от Ewopharma