Виж
количката

0

Метокор 100mg х30 таблетки

Метокор 100mg х30 таблетки
Код: 101134 
тегло: 0.010 кг
(4 глас/а)

Продуктът не може да бъде закупен онлайн!

Няма наличност
Уведоми при наличност

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 

Metocor 50 mg tablets
Метокор 50 mg таблeтки

Metocor 100 mg tablets
Метокор 100 mg таблетки

Метопрололов тартарат (Metoprolol tartrate)

 

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.
Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Товалекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на другихора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми сасъщите както Вашите.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакциипродължи дълго време и/или значително наруши качеството ви на живот,или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моляуведомете Вашия лекар или фармацевт

 

В тази листовка:
1. Какво представлява Метокор и за какво се използва
2. Преди да приемете Метокор
3. Как се приема Метокор
4. Възможни нежелани реакции
5. Съхранение на Метокор
6. Допълнителна информация

 

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МЕТОКОР И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Метокорпринадлежи към групата на така наречените бета-блокери. Това салекарства, които забавят сърдечната честота и понижават кръвнотоналягане.

Метокор се използва при:

лечение на хипертония (повишено кръвно налягане)ангинапекторис (болка или чувство на стягане в гърдите, появяващи сенай-често при физическо усилие или стрес, в резутат на пониженоколичесто кръв и кислород, достигащи до сърцето)сърдечни аритмии, особено тахикардии (сърдечни нарушения с повишаване на сърдечната честота)остър инфаркт на миокарда; профилактика на повторен инфаркт на миокарда тахикардия при пациенти с тиреотоксикоза (повишена сърдечна честота в резултат на прекомерна функция на щитовидната жлеза)профилактика на мигрена

 

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ МЕТОКОР
Не приемайте Метокор,ако сте алергични (свъръхчувствителни) към активното вещество(метопрололов тартарат) или към някоя от останалите съставки напродукта.

Акоотговорите с ДА на някой от изброените по-долу въпроси, този лекарственпродук не е подходящ за Вас и трябва да обсъдите това с Вашия лекар.

Имате ли ниско кръвно налягане?Страдатели или страдали ли сте преди това от сърдечни нарушения, включителноинфаркт, усложнен с шок, имате ли неконтролирана сърдечнанедостатъчност (казвали ли са Ви, че имате белодробен оток, пониженокръвоснабдяване, хипотония (ниско кръвно налягане) или втора/третастепен на сърдечен блок?Страдате ли от забавен сърдечен ритъм и чувство на слабост (това може да се дължи на много ниско кръвно налягане)?Имате ли нарушено (понижено) кръвообръщение в областта на ръцете и краката?Страдате ли от повишена киселинност на кръвта в резултат на тежко нарушение (метаболитна ацидоза)?Имали ли сте алергични реакции към някоя от съставките на Метокор или към други бета-блокери?Иматели феохромцитом (образувание близо до бъбрека, което предизвикваповишено кръвно налягане)? Ако провеждате лечение за феохромцитом,Вашият лекар ще Ви предпише друго лекарство, принадлежащо към групатана така наречените алфа- блокери, което се приема както Вашия Метокор.Ималили сте някога симптоми на ниска кръвна захар (хипогликемия)? Метокорможе да промени Вашият нормален отговор към ниската кръвна захар, коетообикновено включва ускорен сърдечен ритъм.

Този лекарствен продукт не трябва да се прилага при деца.

 

Обърнете специално внимание при употребата на Метокор

Страдатели от астма, хрипове или други подобни дихателни проблеми, както и оталергия при ужилване от насекоми, към храни или други вещества? Аконякога сте имали астма или хрипове, Вие не трябва да използвате тозилекарствен продукт, преди да обсъдите това с Вашия лекар.Бременнали сте, мислите ли, че сте бременна или планирате ли бременност. Вслучай, че забременеете, уведомете незабавно Вашия лекар.Кърмите ли? Имате ли чернодробни проблеми?Имате ли нарушено кръвообръщение, контролирана сърдечна недостатъчност или първа степен на сърдечен блок?Страдате ли или страдали ли сте преди това от псориазис (вид кожно заболяване)?Страдате ли от диабет? Ако сте диабетик, може да е необходима промяна в лечението на това заболяване.

Акопо време на лечението с този продукт забележите, че пулса Ви се забавядо и под 50 уд./мин., уведомете възможно най-бързо Вашия лекар. Тойможе да Ви предпише по-ниски дози или да Ви посъветва постепенно дапреустанови лечението с това лекарство.
Ако Ви предстои оперативнолечение под обща анестезия или зъболечение, моля уведомете Вашия лекарили стоматолог за лечението Ви с Метокор.
Вашето лечение с Метокор не трябва да бъде преустановяваш) изведнъж.
Ако не сте сигурни в нещо или имате някакви допълнителни въпроси, свързани с Вашето лечение, моля попитайте Вашия лекар.

 

Прием на други лекарства
Моля,информирайте Вашия лекар ако приемате или наскоро сте приемали другилекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Тозилекарствен продукт може да въздейства върху ефекта на други лекарства,така както други лекарствени продукти може да повлияят действието наМетокор. Това се отнася особено за:

някоилекарства, използвани за лечение на сърцето и кръвоносните съдове, катонапример дигиталисови гликозиди, калциеви антагонисти, като верапамил,дилтиазем и нифедипин, антиаритмици (амиодарон), симпатикомиметичниганглиоблокери или хидралазин.моноамино-оксидазни (МАО) инхибиториинхалаторни анестетнциантибактериални средства, като рифампицинпротивоязвени средства, като циметидинпротивовъзпалителни средства, като индометацин и целекоксиб (за повлияване на болката /възпалението и при артрит)някои антидепресивни средства, като например трициклични антидепресанти и антипсихотициантихистамини (за лечение на различни алергични състояния) други бета-блокери, прилагани например под формата на капки за очидруги вещества, като например алкохол, някои хормони, ензимни индуктори и ензимни инхибитори (вещества, които подпомагат или потискат действието на ензимите)клонидин.Ако приемате едновременно клонидин и Метокор, Вие не трябва да спиратеприема на клонидин, докато Вашият лекар не Ви каже. Ако енеобходимо да преустановите приема на клонидин или Метокор, Вашиятлекар ще Ви даде подробни инструкции как да направите това.перорални антидиабетни средства или инсулин. Вашият лекар може да прецени, че е необходима промяна в дозата на тези лекарства.лидокаинбарбитуратифенотиазиниерготаминадреналин (епинефрин).

 

Бременност и кърмене
Моля, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.
Метокорне трябва да се прилага по време на бременност и кърмене, освен вслучаите, когато Вашият лекар прецени, че това е абсолютно необходимо.

 

Шофиране и работа с машини
Вие не трябва да шофирате или работите с машини, ако след приема на този лекарствен продукт почувствате замаяност или умора.

 

Важна информация относно някои от съставките на Метокор
Тозилекарствен продукт съдържа лактоза. Ако Ви е известно, че страдате отнепоносимост към някои захари, моля уведомете Вашия лекар преди даприемете това лекарство. Поради съдържанието на пшенично нишесте, тозилекарствен продукт не трябва да се прилага при пациенти с таканаречената глутенова непоносимост или глутенова ентеропатия, най-честопроявяваща се с диария при употреба на глутен-съдържащи продукти.

 

3. КАК СЕ ПРИЕМА МЕТОКОР
Дозировката и продължителността на лечението се определят от Вашия лекар, в зависимост от Вашето състояние.

Винаги приемайте Метокор точно, както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Обичайната доза е както следва:

Хипертония
Обичайната дневна доза е 100-200 mg, разделена на дваотделни приема. При необходимост, тази доза може да бъде повишена със100 mg седмично, като максималната дневна доза не трябва да превишава400 mg.

Ангина пекторис
Обичайнатадневна доза е 50-100 mg, разделена на два отделни приема. Принеобходимост дневната доза може да бъде повишена до 200 mg, приети като2 отделни дози.

Сърдечни аритмии, особено надкамерна тахикардия
Обичайнатадневна доза е 50-100 mg, разделена на два отделни приема. Принеобходимост дневната доза може да бъде повишена до 200 mg, приети катодве отделни дози.

Остър инфаркт на миокарда и за профилактика на повторен инфаркт на миокарда Обичайната поддържаща дневна доза е 200 mg, разделена на два отделни приема.

Тахикардия при пациенти с тиреотоксикоза
Обичайната дневна доза е 200 mg, разделена на два отделни приема.

Профилактика на мигрена
Обичайната дневна доза е 100-200 mg, разделена на два отделни приема.

Аконе сте сигурни в нещо, или имате някакви допълнителни въпроси, свързанис лечението Ви с този лекарствен продукт, моля попитайте Вашия лекар.

 

Ако сте приели по-голяма от необходимата доза Метокор
Акосте приели по- висока от предписаната доза, незабавно потърсетелекарска помощ (отидете в най-близкото здравно заведение или център заспешна медицинска помощ). Това се отнася и за случаите, когато сечувствате добре и нямате никакви признаци на предозиране.

 

Ако сте пропуснали да приемете Метокор
Приеметепропусната доза, веднага щом се сетите и след това преминете къмнормалния режим на лечение. Ако наближава времето за прием наследващата доза, пропуснете забравената. Не приемайте двойна доза, зада компенсирате пропуснатата таблетка.

 

Преустановяване приема на Метокор
Вашетолечение с Метокор не трябва да бъде преустановявало изведнъж. Вашиятлекар ще определи продължителността на лечението, както и начина нанеговото прекратяване.

 

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Както всички лекарства, Метокор може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Честотата и системо-органната класификация на нежеланите лекарствени реакции е както следва:
много чести (>1/10),
чести (>1/100 до <1/10),
нечести (>1/1 000 до <1/100),
редки (>1/10 000 до <1/1 000),
много редки (<1/10 000) и
с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

Наблюдавани са следните нежелани реакции:

Нарушения на кръвта и лимфната система
Много редки: нарушение в кръвта (понижение броя на тромбоцитите в кръвта).

Психични нарушения
Нечести: депресия, безсъние, нощни кошмари.
Редки: нервност, тревожност. Много редки: обърканост, халюцинации.

Нарушения на нервната система
Чести:замаяност, главоболие. Нечести: нарушение на концентрацията, сънливост.Много редки: загуба на паметта/нарушение на паметта, нарушение навкуса.

Нарушения на очите
Редки: нарушение на зрението, сухота и/или дразнене на очите, зачервяване или сълзене на очите в резултат на алергична реакция.

Нарушения на ухото и лабиринта
Много редки: шум в ушите.

Сърдечни нарушения
Чести: намалена сърдечна честота, замаяност, свързана с промяна в положението на тялото (рядко придружена с припадък).
Нечести: леки отклонения в електрокардиограмата (ЕКГ).
Редки:нарушение на времето на провеждане на импулсите в сърцето, отразено велектрокардиограмата (ЕКГ), нарушен сърдечен ритъм.

Съдови нарушения
Чести: замаяност, свързана с промяна в положението на тялото (рядко придружена с припадък).
Редки: студени крайници.
Много редки: влошаване циркулацията на крайниците при пациенти с предшестващо нарушение.

Дихателна система
Чести: недостиг на въздух при усилие.
Нечести: стягане в областта на гръдния кош.
Редки: отделяне на водннст секрет от носа в резултат на алергична реакция.

Стомашно-чревни нарушения
Чести: неразположение (гадене), коремна болка, диария, запек.
Нечести: повръщане.
Редки: сухота в устата.

Нарушения на кожата и подкожната тъкан
Нечести: кожен обрив, повишено потене.
Редки: опадане на косата.
Многоредки: кожни реакции в резултат на повишената чувствителност къмслънчева светлина, влошаване клиничната картина на псориазис.

Нарушения на мускулно-скелетната система и съединителната тъкан
Мого редки: болки в ставите.
Нечести: усещане за горене, изтръпване и скованост, умора или оток на глезените.

Нарушения на възпроизводителната система и гърдата
Редки: импотентност/нарушение на сексуалната функция.

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение
Много чести: умора.
Чести: студени крайници.
Нечести: гръдна болка, оток.

Изследвания
Нечести: повишаване на теглото.
Редки: отклонение в чернодробните тестове.


Не се притеснявайте от представения по-горе списък от нежелани реакции. При Вас може да не се появи нито една от тях.

Аконякоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележитедруги, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашиялекар или фармацевт.

 

5. СЪХРАНЕНИЕ НА МЕТОКОР
Съхранявайте при температура под 25° С. Съхранявайте на място недостъпно за деца.

Лекарствениятпродукт не трябва да се използва след срока на годност, отбелязан върхуопаковката. Срока на годност отговаря на последния ден от посочениямесец.

Не използвайтеМетокор, ако забележите че целостта на опаковката е нарушена и външниятвид на таблетките е различен от описания в началото на тази листовка.

Лекарстватане трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашниотпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Вилекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

 

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Метокор

Активната съставка е метопрололов тартарат.

Всяка таблетка съдържа съответно 50 mg или 100 mg метопрололов тартарат (metoprolol tartrate).

Другитесъставки са лактоза, пшеничено нишесте, микрокристална целулоза, талк,повнаон, натриев нишестен гликолат, колоиден силициев диоксид(безводен), магнезиев стеарат.

 

Как изглежда Метокор и какво съдържа опаковката
Метокор сс предлага под формата на таблетки.
Таблетките са бели или почти бели, кръгли и плоски, като върху таблетките от 100 mg има делителна черта от едната страна.

Метокор 50 mg таблетки се предлага в опаковки по 20 таблетки.
1 блистер с по 20 таблетки в картонена кутия.

Метокор 50 mg таблетки се предлага в опаковки по 30 таблетки.
3 блистера с по 10 таблетки в картонена кутия.

Метокор 100 mg таблетки се предлага в опаковки по 30 таблетки.
3 блистера с по 10 таблетки в картонена кутия.

Метокор 100 mg таблетки се предлага в опаковки по 50 таблетки.
5 блистера с по 10 таблетки в картонена кутия.

Не всички видове опаковки могат да се пуснат в продажба.
 

Притежател на разрешението за употреба а производител
АДИФАРМЕАД
бул. Симеоновско шосе Jfe 130
София 1700, България

 

Дата на последна актуализация на текста
Октомври, 2008 г.

 

Другите също купуват

Всичко от Adipharm