Виж
количката

0

Метокор 1mg/ml инжекционен разтвор х5 мл

МЕТОКОР АМП 1МГ/МЛ 5МЛ
Код: 101465 
тегло: 0.010 кг
(6 глас/а)

Продуктът не може да бъде закупен онлайн!

Няма наличност
Уведоми при наличност

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 

Metocor 1mg/ml solution for injection
Метокор 1mg/ml инжекционен разтвор

Метопрололов тартарат (Metoprolol tartarate)

 

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите както Вашите.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт

 

В тази листовка:
1. Какво представлява Метокор и за какво се използва
2. Преди да Ви бъде приложен Метокор
3. Как се прилага Метокор
4. Възможни нежелани реакции
5. Съхранение на Метокор
6. Допълнителна информация

 

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МЕТОКОР И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Метокор принадлежи към групата на така наречените бета-блокери. Това са лекарства, които забавят сърдечната честота и понижават кръвното налягане.

Инжекционният разтвор на Метокор се използва за лечение на ускорения сърдечен ритъм (тахикардия). Продуктът може да прилага и в ранната фаза на инфаркт на миокарда за намаляване на така нареченото инфарктно огнище (поразена от инфаркта област на сърцето).

 

2. ПРЕДИ ДА ВИ БЪДЕ ПРИЛОЖЕН МЕТОКОР

Не трябва да Ви бъде прилаган Метокор

 • ако сте алергични (свръхчувствителни) към активното вещество или към някоя от останалите съставки на Метокор.

 

Ако отговорите с ДА на някой от изброените по-долу въпроси, този лекарствен продукт не е подходящ за Вас и трябва да обсъдите това с Вашия лекар.

 • Имате ли ниско кръвно налягане?
 • Страдате ли или страдали ли сте преди това от сърдечни нарушения, включително инфаркт, усложнен с шок, имате ли неконтролирана сърдечна недостатъчност (казвали ли са Ви, че имате белодробен оток, понижено кръвоснабдяване, хипотония (ниско кръвно налягане) или втора/трета степен на сърдечен блок?
 • Страдате ли от забавен сърдечен ритъм и чувство на слабост (това може да се дължи на много ниско кръвно налягане)?
 • Имате ли нарушено (понижено) кръвообръщение в областта на ръцете и краката?
 • Страдате ли от повишена киселинност на кръвта в резултат на тежко нарушение (метаболитна ацидоза)?
 • Имали ли сте алергични реакции към някоя от съставките на Метокор или към други бета-блокери?
 • Имате ли нелекуван феохромоцитом (образувание близо до бъбрека, което предизвиква повишено кръвно налягане)? Ако провеждате лечение за феохромоцитом, Вашият лекар ще Ви предпише друго лекарство, принадлежащо към групата на така наречените алфа- блокери, което се приема както Вашия Метокор.
 • Имали ли сте някога симптоми на ниска кръвна захар (хипогликемия)? Метокор може да промени Вашият нормален отговор към ниската кръвна захар, което обикновено включва ускорен сърдечен ритъм.

Този лекарствен продукт не трябва да се прилага при деца.

 

Обърнете специално внимание при приложението на Метокор

 • Страдате ли от астма, хрипове или други подобни дихателни проблеми, както и от алергия при ужилване от насекоми, към храни или други вещества? Ако някога сте имали астма или хрипове, този лекарствен продукт не трябва да Ви бъде прилаган преди да обсъдите това с лекаря, провеждащ Вашето лечение.
 • Бременна ли сте, мислите ли че сте бременна или планирата ли 6peменност? B случай, че забременеете, уведомете незабавно Вашия лекар.
 • Кърмите ли?
 • Имате ли чернодробни проблеми?
 • Страдате ли от така наречената ангина на Prinzmetal (непровокирана от физическо усилие гръдна болка)?
 • Имате ли нарушено кръвообръщение, контролирана сърдечна недостатъчност или първа степен на сърдечен блок?
 • Страдате ли или страдали ли сте преди това от псориазис (вид кожен обрив)?
 • Имате ли някакви проблеми с щитовидната жлеза? Този лекарствен продукт може да маскира някои от симптомите на тиреотоксикоза (състояние, предизвикано от прекомерната функция на щитовидната жлеза) ?
 • Страдате ли от диабет? Ако сте диабетик, може да е необходима промяна в лечението на това заболяване.

Ако по време на лечението с този продукт забележите, че пулсът Ви се забавя (Вашето сърце започне да бие по-бавно), уведомете възможно най-бързо Вашия лекар. Той може да започне да Ви прилага по-ниски дози или постепенно да преустанови лечението с това лекарство.
Ако Ви предстои оперативно лечение под обща аестезия или зъболечение, моля уведомете Вашия лекар или стоматолог за лечението Ви с Метокор.
Вашето лечение с Метокор не трябва да бъде преустановявало изведнъж.
Ако не сте сигурни в нещо, или имате някакви допълнителни въпроси, свързани с Вашето лечение, моля попитайте Вашия лекар.

 

Прием на други лекарства
Моля, информирайте Вашия лекар, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Този лекарствен продукт може да въздейства върху ефекта на други лекарства, така както други лекарствени продукти може да повлияят действието на Метокор. Това се отнася особено за:

 • някои лекарства, използвани за лечение на сърцето и кръвоносните съдове, като например дигиталисови гликозиди, калциеви антагонисти, като верапамил, дилтиазем и нифедипин, антиаритмици (като хинидин и амиодарон), симпатикомиметични ганглиоблокери или хидралазин.
 • моноамино-оксидазни (МАО) инхибитори
 • инхалаторни анестетици
 • антибактериални средства, като рифампицин
 • противоязвени средства, като циметидин
 • противовъзпалителни средства, като индометацин и целекоксиб (за повлияване на болката /възпалението и при артрит)
 • някои антидепресивни средства, като например трициклични антидепресанти и антипсихотици
 • антихистамини (за лечение на различни алергични състояния)
 • други бета-блокери, прилагани например под формата капки за очи
 • други вещества, като например алкохол, някои хормони, ензимни индуктори и ензимни инхибитори (вещества, които подпомагат или потискат действието на ензимите).
 • клонидин. Ако приемате едновременно клонидин и инжекционен Метокор, Вие не трябва да спирате приема на клонидин, докато Вашият лекар не Ви каже. Ако е необходимо да преустановите приема на клонидин или инжекционен Метокор, Вашият лекар ще Ви даде подробни инструкции как да направите това.
 • перорални антидиабетни средства или инсулин. Вашият лекар може да прецени, че е необходима промяна в дозата на тези лекарства..
 • лидокаин
 • барбитурати
 • фенотиазини
 • ерготамин
 • адреналин (епинефрин).

 

Бременност и кърмене
Моля, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.
Метокор за инжекционно приложение не трябва да се прилага по време на бременност и кърмене, освен в случаите, когато Вашият лекар прецени, че това е абсолютно необходимо. Шофиране н работа с машини
Вие не трябва да шофирате или работите с машини, ако след приема на този лекарствен продукт почувствате замаяност или умора.

 

3. КАК СЕ ПРИЛАГА МЕТОКОР
Вашето лекарство ще Ви бъде инжектирано във вената от лекар, които ще определи необходимата за Вас доза.

Обичайната доза при възрастни е както следва:

Ускорен сърдечен ритъм (тахикардия): Началната доза е 5 mg, приложена интравенозно за няколко минути (1-2 mg за минута). Инжекцията може да бъде повторена през интервали от 5 минути, до постигането на желания ефект, за което обикновено са достатъчни 10-15 mg.

Инфаркт на миокарда: Началната доза обикновено е 5 mg на всеки 2 минути до максимална обща доза от 15 mg.

Ако не сте сигурни в нещо или имате някакви допълнителни въпроси, свързани с лечението Ви с този лекарствен продукт, моля попитайте Вашия лекар.

 

Ако Ви е приложена по-голяма от необходимата доза Метокор
Лечението с този лекарствен продукт ще Ви бъде проведено от лекар, имащ опит в тази област, което свежда до минимум възможността от предозиране.
Ако въпреки това, случайно Ви бъде приложена по-висока от необходимата доза, то това може да доведе до появата на гадене, повръщане, гърчове, прекомерно понижение на сърдечната честота или ниско кръвно налягане. В някои случаи е възможна и появата на сърдечна недостатъчност и проблеми с дишането. Вашият лекар знае как да разпознае и лекува случаите на предозиране.

 

Преустановяване приложението на Метокор
Вашето лечение с Метокор не трябва да бъде преустановявано изведнъж. Вашият лекар ще определи продължителността на лечението, както и начина на неговото прекратяване.

 

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Както всички лекарства, Метокор може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Наблюдавани са следните нежелани реакции

Много чести: умора

Чести: замаяност, главоболие, намалена сърдечна честота, замаяност, свързана с промяна в положението на тялото (рядко придружена с прималяване), студени крайници, неразположение (гадене), коремна болка, диария, запек, недостиг на въздух при усилие, стягане в областта на гръдния кош.

Нечести: усещане за горене, изтръпване и скованост, временно влошаване на симптомите от страна на сърцето, като недостиг на въздух, умора или оток на глезените, леки отклонения в електрокардиограмата (ЕКГ), оток, гръдна болка, депресия, нарушение на концентрация сънливост, трудно заспиване, нощни кошмари, кожен обрив, усещане за стягане в областта на дихателните пътища, повръщане, повишено потене, повишаване на теглото.

Редки: нарушение на времето на провеждане на импулсите в сърцето, отразено в електрокардиограмата (ЕКГ), нарушен сърдечен ритъм, нервност, тревожност, чернодробни проблеми (отклонение в чернодробните тестове), опадане на косата, отделяне на воднист секрет от носа в резултат на алергична реакция, нарушение на зрението, сухота и/или дразнене на очите, сухота в устата, зачервяване или сълзене на очите в резултат на алергична реакция, импотентност/нарушение на сексуалната функция.

Много редки: влошаване циркулацията на крайниците при пациенти с предшестващо нарушение, болки в ставите, загуба на паметта/нарушение на паметта, обърканост, халюцинации, кожни реакции в резултат на повишената чувствителност към слънчева светлина, влошаване на съществуващ псориазис, шум в ушите, нарушение на вкуса, нарушение в кръвта (понижение на броя на тромбоцитите в кръвта) и хепатит. Не се притеснявайте от представения по-горе списък от нежелани реакции. При Вас може да не се появи нито една от тях.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

 

5. СЪХРАНЕНИЕ НА МЕТОКОР
Да се съхранява в оригинална опаковка, на защитено от светлина място, при температура под 25 °С.

Съхранявайте на място, недостъпно за деца!

Лекарственият продукт не трябва да се използва след срока на годност, отбелязан върху опаковката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец. Не използвайте Метокор, ако забележите, че разтворът в ампулите е мътен, съдържа неразтворени частици или е налице оцветяване.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

 

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Метокор
Всяка ампула от 5 ml съдържа 5 mg от активното вещество метопрололов тартарат (което съответства на 1 mg/ml).
Другите съставки (помощни вещества) са натриев хлорид и вода за инжекции.

 

Как изглежда Метокор и какво съдържа опаковката
Метокор представлява бистър безцветен разтвор за венозно инжектиране и се предлага в безцветни стъклени ампули от 5 ml. Всяка опаковка съдържа 10 броя ампули, поставени в картонена кутия заедно с листовка (информация) за потребителя.

 

Притежател иа разрешението за употреба и производител
АДИФАРМ ЕАД
бул. Симеоновско шосе № 130
София 1700, България

 

Дата на последна актуализация на текста
Септември, 2009

 

Другите също купуват

Всичко от Adipharm