Виж
количката

0

БАКТРОБАН УНГВ НАЗАЛ 2% 3Г

Код: 005954 
тегло: 0.500 кг
(8 глас/а)

Продуктът не може да бъде закупен онлайн!

Няма наличност
Уведоми при наличност

BACTROBAN™
nasal ointment

БАКТРОБАН™
маз за нос

Mupirocin


 • Тази листовка се отнася само за BACTROBAN маз за нос. Моля, прочетете я внимателно преди започване приложението на лекарството.
 • Пазете листовката до завършване пълния курс на лечение. Може да пожелаете да я прочетете отново.
 • Ако помагате на някого да използва BACTROBAN маз за нос, прочетете листовката, преди да приложите мазта за първи път.
 • Това лекарство е предназначено само за лицето, на което лекарят го е предписал. Никога не го преотстъпвайте на други хора.
 • Трябва да спазвате предписанията на лекуващия лекар и да прилагате лекарството според неговите указания. Ако има нещо, което не разбирате, обърнете се към лекуващия лекар.
 • Продължавайте приложението на лекарството толкова дълго, колкото ви е препоръчал лекарят.
 • Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
 • Това лекарство не трябва да се прилага при пациенти, алергични към mupirocin (мупироцин) или вазелин. За повече информация прочетете останалата част от тази листовка.
 • Преди употребата на каквито и да е лекарства, трябва да съобщите на лекаря, ако сте бременна или предполагате, че сте.
 • Както всички лекарства, BACTROBAN маз за нос понякога може да предизвика нежелани реакции. (Ще намерите повече информация за това по-нататък в листовката).
 • Тази листовка не съдържа пълната информация за това лекарство. За повече информация или съвет се обърнете към лекаря.


Какво представлява BACTROBAN маз за нос
Името на лекарството е BACTROBAN под формата на маз за нос. Лекарственото вещество в BACTROBAN маз за нос е mupirocin (мупироцин) под формата на mupirocin calcium (мупироцин калций) в концентрация 2 % w/w.
Лекарството съдържа също и помощни вещества, необходими за направата на лекарствената форма: мек бял парафин и софтизан.
BACTROBAN маз за нос е бяла до светло сива маз. Представлява локален антибиотик за приложение в носа.


Кой произвежда лекарството и притежава разрешение за употребата му в България
BACTROBAN маз за нос се произвежда от SmithKline Beecham Pharmaceuticals, Manor Royal, Crawley, West Sussex RH10 2QJ, UK.

Притежател на разрешението за употреба е Beecham Group p.l.c., 980, Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, UK, представляван в България от GlaxoSmithKline ЕООД с адрес София, кв.Иван Вазов, ул. Димитър Манов бл.10.


За какво се използва BACTROBAN маз за нос
BACTROBAN маз за нос се използва за лечение на бактериални инфекции на носа. Той е особено ефикасен срещу определени резистентни бактерии.


Преди да започнете приложението на лекарството
Това лекарство не трябва да се прилага на лица, алергични към мупироцин или вазелин. Ако мислите, че сте имали прояви на алергия (напр. обрив) към мупироцин или вазелин, трябва да уведомите лекуващия лекар преди да започнете приложението на BACTROBAN маз за нос.

Ако по време на лечението с BACTROBAN маз за нос забележите поява на кожен обрив, болка в носа или подуване, спрете приложението на лекарството и незабавно уведомете лекуващия лекар.

При приложението на BACTROBAN маз за нос избягвайте контакт с очите. Ако по невнимание лекарството попадне в очите, трябва да ги изплакнете обилно с вода.

Ако приложението на мазта причини някакво неразположение, спрете употребата й и се консултирайте с лекуващия лекар.

Не продължавайте приложението на лекарството за период по-дълъг от предписания от лекаря.

Не смесвайте BACTROBAN маз за нос с други мази или кремове. Това може да повлияе върху неговото действие.

Информирайте лекаря, ако сте бременна или имате съмнения, че сте бременна. В случай че, сте бременна не трябва да прилагате това лекарство, освен ако лекуващият лекар не ви е посъветвал друго.

Лекарството не повлиява способността за шофиране и работата с машини.


Как трябва да прилагате BACTROBAN маз за нос
Спазвайте указанията на лекуващия лекар как да прилагате BACTROBAN маз за нос. Нанасяйте мазта два пъти на ден за не по-малко от 5 дни.

Ако имате някакви въпроси относно лекарството и дозировката му, посъветвайте се с лекаря.

Поставете малко количество от мазта (колкото размера на главичката на кибритена клечка) върху памучен тампон и го нанесете във вътрешността на ноздрите. Притиснете страните на носа и леко го масажирайте с палеца и показалеца. Това ще помогне за равномерното разпределяне на мазта в носа.
Прилагайте BACTROBAN маз за нос толкова дълго, колкото ви е препоръчал лекарят. Обикновено това е период от 5 до 7 дни. Не прилагайте лекарството повече от 10 дни.


Какво да направите в случай, че приемете повече от предписаното
Малко вероятно е да възникнат някакви проблеми при предозиране с това лекарство.


Какво да направите в случай, че детето ви/вие пропусне(те) прием
Ако сте пропуснали да приложите лекарството, направете го веднага щом се сетите. След това продължете както преди.


Нежелани лекарствени реакции
Нежеланите лекарствени реакции по време на лечението с BACTROBAN маз за нос обикновено са леки.
При малък брой пациенти лекарството може да причини сърбеж, парене, смъдене, щипане, болка или поява на мехурчета на мястото на приложение, секреция от носа и кихане.

При някои пациенти могат да се появят кожни реакции на свръхчувствителност към лекарственото или някое от помощните вещества в BACTROBAN маз за нос, вкл. алергичен дерматит, булозен дерматит (дерматит с образуване на големи мехури), зачервяване и/или сърбеж по кожата, екзантема, кожни обриви от различен тип, генерализиран обрив по цялото тяло, чувство на парене по кожата, кожно дразнене и др.

Уведомете незабавно лекуващия лекар при поява на кожен обрив или сърбеж. В много редки случаи след приложение на други лекарствени форми BACTROBAN са съобщавани системни алергични реакции, вкл. анафилактични реакции, оток на лицето и/или затруднение на дишането, оток около очите, генерализирана уртикария (копривна треска).

Уведомете лекаря си и за всяка друга смущаваща реакция, появила се при вас, която може и да не е описана в тази листовка.


Как се съхранява BACTROBAN маз за нос

 • Да се съхранява при стайна температура (под 25°С), на сухо място.
 • Съхранявайте BACTROBAN маз за нос, както и всяко друго лекарство на място, недостъпно за деца.
 • Не използвайте лекарството след датата на изтичане на срока на годност, посочена върху опаковката.


BACTROBAN (БАКТРОБАН) е запазена търговска марка на GlaxoSmithKline Goup of companies


Дата на последна редакция: март 2003

Другите също купуват

Всичко от Glaxo Group