Виж
количката

0

ВИТОПРИЛ ТБ 10МГ 30БР

Код: 102071 
тегло: 0.010 кг
(6 глас/а)

Продуктът не може да бъде закупен онлайн!

Уведоми при наличност

Листовка за пациента

Витоприл 10 mg таблетки

Vitopril 10 mg tablets


Лизиноприл (Lisinopril)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.
- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
-Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на другихора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми сасъщите като Вашите.
-Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други,
неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или
фармацевт

В тази листовка:

1.Какво представлява витоприл и за какво се използва

2.Преди да приемете витоприл

3:Как да приемате витоприл

4.Възможни нежелани реакции

5.Как да съхранявате витоприл

6.Допълнителна информация1. Какво представлява витоприл и за какво се използва

Витоприл принадлежи към група лекарства, наречени АСЕ-инхибитори (инхибитори на
аигиотензин-конвертиращияензим). Витоприл действа разширявайки кръвоносните Ви съдове, коетоспомага за понижаване на кръвното налягане и улеснява сърцето ДДизпомпва кръвта към всички части на тялото.

Вашият лекар е предписал витоприл по една от следните причини:
- ако кръвното Ви налягане е високо (хипертония);
- ако страдате от състояние като сърдечна недостатъчност, когато сърцетоне изпомпва в достатъчна степен кръвта към всички части на тялото; .
- ако сте преживели остър инфаркт на миокарда, което може да доведе доотслабване нв сърцето, витоприл коригира това състояние;
- ако имате бъбречни усложнения при диабет или вследствие на повишено кръвно налягане.


2. Преди да приемете витоприл

Не приемайте витоприл:
- ако сте бременна;
- ако сте били лекувани преди с лекарство от същата група, към която принадлежи
витоприл(АСЕ-инхибитори), и сте получили алергична реакция, която е довела дооток на ръцете, краката или глезените, устните, езика и/или гърлото,придружени от затруднения при преглъщане или дишане или в случай че Виеили член на семейството Ви е имал подобна реакция;
- ако сте получили някога алергична реакция към витоприл (лизиноприл) или някоя от фугите съставки на витоприл.

Обърнете специално внимание при употребата на витоприл:


Моля; информирайте Вашия лекар, ако сте имали или имате някое от следните медицински състояния:
- стеснение на аортната (аортна стеноза) или митралната клапа (митралнастеноза), стеснение (стеноза) на бъбречната артерия или увеличаване надебелината на сърдечният мускул (хипертрофична кардиомиопатия). t'
- други проблеми, свързани със сърцето, като:
-понижено кръвно налягане (Вие може да почувствате това като замайване или прималяване при изправяне);
- бъбречно заболяване или ако Вие сте подложени на хемодиализа;
- чернодробно заболяване;
-заболяване на кръвоносните съдове (системни заболявания насъединителната тъкан) и/или лечение с алопуринол (при подагра),прокаинамид (при нарушен сърдечен ритъм), имуносупресори (лекарства,които потискат имунния отговор);
-диария или повръщане;
-при диета с ограничен прием на сол или ако приемате хранителни добавки, съдържащи калий.

Спретеприема на витоприл и потърсете медицинска помощ незабавно, ако при Васвъзникне някое от следните състояния (алергична реакция):
- ако изпитате затруднения в дишането с или без подуване на лицето, устните, езика и/или гърлото; S
- ако получите подуване на лицето, устните, езика и/или гърлото, които могат да предизвикат затруднения при преглъщане;
- ако получите тежък сърбеж (с изявени папули).

Моля,информирайте Вашия лекар, ако сте били подложени/или ще бъдетеподложени на десенсибилизиращо. лечение за алергия, например с отроваот ципокрили. Десенсибилизиращото лечение намалява алергичните ефекти(напр. при пчелна отрова или отрова от оси), но понякога то може дапредизвика тежки алергични реакции, ако Вие приемате АСЕ-инхибитор повреме на това лечение.

Моля, информирайте Вашия лекар» в случай че ще постъпвате в болница за извършване на операция.

Моля,информирайте Вашия лекар или дентален лекар (зъболекар), че приематевитоприл преди да Ви бъде приложен локален или общ анестетик. Прикомбиниране на витоприл с някои анестетици може да се получикраткотрайно спадане на кръвното налягане непосредствено след приема натаблетките.

Обърнете специално внимание, когато приемате първатадоза витоприл. Тя може да предизвика по-значително спадане на кръвнотоналягане в сравнение с това, появяващо се при продължително лечение слекарството. Вие можете да почувствате това като замаяност илипрималяване, което може да премине, ако легнете. Ако това се отнася заВас, моля консултирайте се с Вашия лекар.

Деца под 18 години не трябва да приемат витоприл.

Бременност и кърмене

Моля,информирайте Вашия лекар, ако сте бременна или смятате да забременеете.Витоприл не трябва да се употребява по време на бременността.
'Моля,информирайте Вашият лекар, ако сте кърмачка или възнамерявате дазапочнете да кърмите. Витоприл не трябва да се употребява докатокърмите.

Прием на други лекарства

Преди да приематевитоприл, моля информирайте Вашия лекар, ако приемате или сте приемалинаскоро други лекарства, включително фитопродукти, хранителни добавки илекарства, отпускани без рецепта. Това се отнася и за лекарствата,които сте приемали в миналото. Някои лекарства могат да повлияятдействието на други лекарства. Моля, информирайте Вашия лекар, акоприемате някое от следните лекарства:
- Диуретици (т. нар. „отводняващи11 таблетки, вкл. и тези, които запазват калия).
- Други лекарства, понижаващи кръвното налягане (антихипертензивни лекарства),
- Нестероидни противовъзпалителни лекарства (НСПВЛ) като индометацин ивисоки дози аспирин (повече от 3 грама дневно), които се използват прилечение на артрит или болка в мускулите.
- Лекарства, използвани при психични нарушения, като литий, антипсихотици или трициклични антидепресанти.
- Таблетки съдържащи калий или калий-съдържащи заместители на солта (т.нар. диетична сол).
- Лекарства за лечение на диабет, като инсулин или такива приемани перорално, за понижаване на кръвната захар.
- Лекарства, стимулиращи централната нервна система (симпатомиметици).Такива са ефедрин, псевдоефедрин и салбугамол и могат да бъдат откритив някои лекарства за отбъбване на носната лигавица (деконгестанти), закашлица/лекарства приемани при настинка и при астма.
- Лекарства,потискащи имунния отговор на организма (имуносупресори), при лечение салопуринол (при подагра) или прокаинамид (при нарушен сърдечен ритъм).


Шофиране и работа с машини

Трябвада имате предвид, че способността Ви за активно участие в пътнотодвижение или да управлявате машини може в някои случаи да бъде намаленапоради световъртеж или отпадналост! Малко вероятно е таблеткитевитоприл да увредят способността Ви да шофирате или да работите смашини.
Все пак Вие не трябва да извършвате дейности, които изискватспециално внимание, докато не се уверите по какъв начин лекарството,което приемате, може да Ви повлияе.
Ако не сте сигурни дали да започнете прием на витоприл, посъветвайте се с Вашия лекар.


3. Как да приемате витоприл

Винаги приемайте витоприл точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Колко таблетки да приемате
Вашият.лекар ще Ви инструктира колко таблетки да приемате всеки ден.
Дозирането е индивидуално и е много важно да приемате таблетките точно както Ви ги е предписал лекуващият Ви лекар.

Вашатаначална и поддържаща доза ще зависят от състоянието Ви и от това далиприемате и други лекарства. Попитайте Вашия лекар или фармацевт, ако несте сигурни как да приемате витоприл.


При повишено кръвно налягане
Обичайната начална доза е 10 mg, приемана веднъж дневно.
Обичайната поддържаща доза е 20 mg, приемана веднъж дневно.


При сърдечна недостатъчност

Обичайната препоръчителна начална доза е 2,5 mg, приемана веднъж дневно. Обичайната поддържаща доза е 5 до 35 mg, приемана веднъж дневно.


След прекаран инфаркт на миокарда

Обичайната препоръчителна доза е 5 mg, първият и вторият ден на лечението, след това 10 mg, приемана веднъж дневно.


При диабет и проблеми, свързани с диабета


Обичайната доза е 10 mg или 20 mg, приемана веднъж дневно.


Как да приемате витоприл


-Приемайте таблетките по едно и също време всеки ден, преди или след хране
-Не спирайте приема на таблетките, ако почувствате подобрение, без изрично указание на лекуващия Ви лекар.
-Запомнете, че началната доза витоприл може да предизвика значително понижаване
накръвното налягане, в сравнение с това при продължителния прием навитоприл. Вие може да усетите това като замайване или премаляване,което може да премине, ако легнете. Ако това се отнася за Вас, моляконсултирайте се веднага с Вашия лекар.Ако имате чувството, че ефектътна витоприл е много силен или слаб, информирайте веднага Вашия лекарили фармацевт.


Ако сте приели повече от необходимата доза витоприл (предозиране)
Информирайте Вашия лекар незабавно или отидете в най-близкия спешен център,

Ако сте пропуснали да приемете витоприл
Не приемайте двойна доза, за да компенсирате вече пропусната. Вземете следващата доза в указаното време.


Ако спрете приема на витоприл

Не спирайте или прекъсвайте лечението с витоприл, преди да се консултирате с лекар.

Ако имате допълнителни въпроси за употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.4. Възможни нежелани реакции

Кактовсички лекарства, витоприл може да предизвика нежелани реакции,въпреки, че не всеки ги получава. За определяне честотата на проява настраничните реакции е използвана следната класификация:

Много честиПри повече от 1 на 10 лекувани с това лекарство пациенти
ЧестиПри по-малко от 1 на 10 и при повече от 1 на 100 лекувани с това лекарство пациенти
НечестиПри по-малко от 1 на 100 и при повече от 1 на 1000 лекувани с това лекарство пациенти
Редки
При по-малко от 1 на 1000 и при повече от 1 на 10 OO0-лекувани с това лекарство пациенти
Много редки

При по-малко от 1 на 10 000 лекувани с това лекарство пациенти

С неизвестна честота: От наличните данни не може да бъде направена оценка.

Нарушения на кръвта и лимфната система:

Редки: понижаване на хемоглобина, понижаване на хематокрита(концентрация на еритроцитите в единица кръв).

Много редки: костномозъчна депресия, тромбоцити), левкопения (намален брой (потиснатокръвотворене).неутропения,агранулоцитоза, (виж „Обърнете специално внимание на при употребата на витоприл"), хемолитзична анемия, лимфаденопатия (увеличаване на размера на лимфнитевъзли), автоимунни заболявания.


Нарушения на метаболизма и храненето:

Много редки; ниски нива на глюкозата в кръвта (хилогликемия).
Нарушения на нервната система и психични нарушения:
Чести: световъртеж, главоболие.
Нечести промени в настроението, изтръпване, мравучкане на ръцете икраката (ларестезия), световъртеж (вертиго), вкусови нарушения,смущения в съня. Редки: психични нарушения.

Сърдечни и съдови нарушения:
Чести: ортостатични нарушения (вкл. хилотония [рязко спадане на кръвното налягане при изправяне от легнало положение]).
Нечести: инфаркт на миокарда или мозъчносъдов инцидент, който може дадоведе до тежка хипотония при високорискови пациенти, сърцебиене,увеличена сърдечна честота (тахикардия), синдром на Рейно.

Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения:

Чести: кашлица.

Нечести: ринит.

Много редки:.бронхоспозъм, синуит, алергичен алвеолит/ еозинофилияпневмония.

Стомашно-чревни нарушения:

Чести: диария, повръщане.
Нечести: гадене, коремна болка и стомашно разстройство. Редки: сухота в устата.
Много редки: панкреатити (възпаление на панкреаса), ангиоедем, хепатит, жълтеница,чернодробна недостатъчност.
Нарушения на кожата и подкожната тъкан:
Нечести: обрив, сърбеж (пруритус).
Редки: свръхчувствителност/ангионевротичен оток: ангионевротнчен отокна лицето, крайниците устните, езика, гдотиса и/или ларинкса, копривнатреска (уртикария), алопеция(опадане накосата), псориазис.
Много редки: силно потене, тежки кожни реакции като пемфигус (поява намехури (були) по кожата), токсична епидермална некролиза, синдром наСтивънс-Джонсън, еритема мултиформе.
Промените по кожата могат да бъдат придружени от повишена температура,васкулити (възпаление на кръвоносен или лимфен съд), миалгня (мускулнаслабост), артралгия (болка в областта на ставите), левкоцитоза(увеличение на броя на левкоцитите в кръвта) и/или повишен ANA-титър,повишена скорост на утаяване на еритроцитите (СУЕ), еозинофилия(повишен брой еозинофили (определен вид левкоцити) в кръвта) илевкоцитоза, обрив, фоточувствителност или други кожни прояви.

Нарушения на бъбреците и пикочните пътища:

Чести: неправилнофункциониране на бъбреците.
Редки: уремия (повишено количество на азотни продукти в организма), остра бъбречна недостатъчност
Много редки: олигурия / анурия (силно намалена или липса на урина).

Нарушения на репродуктивната система и гърдите:

Нечести: импотентност.

Редки: гинекомастия (увеличаване на гърдите при мъже).

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение:
Нечести: умора, астения (слабост).

Изследвания
Нечести: увеличаване на серумните нива на урея, креатинин, повишаване на чернодробните ензими, хиперкалиемия.
Редки: повишаване на нивото на серумния билирубин, хипонатрием.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, илизабележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моляуведомете Вашия лекар или фармацевт.


5. Как да съхранявате витоприл

Да се съхранява на място, което е недостъпно за деца. Да се съхранява при температура под 25°С.

Срок на годност
Срокът на годност е отпечатан върху кутията и блистера. Да не сеизползва след изтичане на срока на годност. Датата на изтичане насрока на годност се отнася за последния ден на отбелязания месец.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или вконтейнерите за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как даунищожите вече ненужните лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазванена окопната среда.6. Допълнителна информация

Какво съдържа витоприл

Активното вещество е лизиноприл.
Всяка таблетка съдържа 10,89 mg лизиноприлов дихидрат, еквивалентен на 10 mg лизиноприл.
Помощните вещества са:
Калциев хидроген фосфат дихидрат, магнезиев стеарат, царевично нишесте,манитол, колоиден силициев диоксид, прежелатинизирано царевично нишесте.

Как изглежда витоприл н какво съдържа неговата опаковка
Бели, кръгли, двойно изпъкнали таблетки, с маркировка "10" от еднатастрана и делител ни черти от двете страни.

Опаковки по 30,50 и 100таблетки.


Притежател на разрешението за употреба и производител:

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse2-18

D-6I118 Bad Vilbel

Германия

Telefone: 0049 6101 603 0

Fax: 0049 6101 603 259

Другите също купуват

Всичко от Stada