Виж
количката

0

ПлакЕкс 75 mg х30 филмирани таблетки

Код: 102510 
тегло: 0.010 кг
(5 глас/а)

Продуктът не може да бъде закупен онлайн!

Няма наличност
Уведоми при наличност

ПлакЕкс 75 mg филмирани таблетки
PlaquEx 75 mg film-coated tablets
(клопидогрел / clopidogrel)

 

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:
1. Какво представлява ПлакЕкс и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете ПлакЕкс
3. Как да приемате ПлакЕкс
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате ПлакЕкс
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява ПлакЕкс и за какво се използва?
ПлакЕкс съдържа клопидогрел и принадлежи към групата лекарства, наречени антитромбоцитни лекарствени продукти. Тромбоцитите са много малки кръвни елементи, по-малки от червените или белите кръвни клетки, които се слепват един с друг при образуването на кръвни съсиреци. Чрез предотвратяване на това слепване тромбоцитните антиагреганти намаляват риска от образуване на кръвни съсиреци (процес, наречен тромбоза).
ПлакЕкс се приема за предотвратяване от образуването на кръвни съсиреци (тромби) в уплътнените кръвоносни съдове (артерии), процес, известен като атеротромбоза, което води до атеротромботични инциденти (като мозъчен удар, сърдечен пристъп или смърт).

ПлакЕкс Ви е предписан за предотвратяване образуването на кръвни съсиреци и намаляване на риска от тези сериозни инциденти, защото:

Вие имате състояние на уплътняване на артериите (известно също като атеросклероза).
Имате предхождащ сърдечен пристъп, мозъчен удар или състояние, известно като периферно артериално заболяване.
Вие сте имали тежка гръдна болка, състояние, известно като “нестабилна стенокардия” или “миокарден инфаркт” (сърдечен удар). За лечение на това състояние Вашият лекар може да постави стент в блокираната или стеснена артерия, за да възстанови ефективния кръвен поток. Може да Ви бъде предписана и ацетилсалицилова киселина (вещество, съдържащо се в много лекарства, ползвани като обезболяващи и температуропонижаващи, както и предотвратяващи съсирването на кръвта) от Вашия лекар.
Вие имате неравномерна сърдечна дейност, състояние, наречено „предсърдно мъждене" и не можете да приемате лекарства, известни като „перорални антикоагуланти (антагонисти на витамин К), които предотвратяват образуването и нарастването на кръвни съсиреци. Трябва да знаете, че пероралните антикоагуланти са по-ефикасни от ацетилсалициловата комбинираната употреба на ПлакЕкс плюс ацетилсалицилова киселина при това състояние.
Вашият лекар трябва да Ви предпише ПлакЕкс плюс ацетилсалицилова киселина, ако не можете да приемате “перорални антикоагуланти” и за Вас няма риск от масивно кървене.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете ПлакЕкс?

Не приемайте ПлакЕкс:
• Ако сте алергични (свръхчувствителни) към клопидогрел или към някоя от останалите съставки на ПлакЕкс (вж. точка 6. „Съдържание на опаковката и допълнителна информация”);
• Ако страдате от заболяване, което понастоящем причинява кървене, например стомашна язва или кървене в мозъка;
• Ако страдате от тежко чернодробно заболяване.

Ако смятате, че някои от тези състояния се отнасят за Вас, или имате някакви съмнения, консултирайте се с Вашия лекар, преди да приемете ПлакЕкс.

Предупреждения и предпазни мерки
Ако някое от изброените по-долу състояния се отнасят за Вас, трябва веднага да уведомите Вашия лекар, преди да започнете да приемате ПлакЕкс:

• ако сте изложен на риск от кървене поради:

- заболяване, което Ви излага на риск от вътрешно кървене (като стомашна язва);
- нарушения на кръвта, което предразполага към вътрешни кръвоизливи (кървене в тъканите, органите или ставите на тялото Ви);
- скорошна тежка травма;
- скорошна хирургична интервенция (включително стоматологична);
- предстояща хирургична интервенция (включително стоматологична) през следващите седем дни;

• ако сте имали съсирек в мозъчна артерия (исхемичен удар), възникнал през последните 7 дни;
• ако имате бъбречно или чернодробно заболяване;
• ако сте имали алергия или реакция към някое от лекарствата, използвани за лечение на Вашето заболяване.

Докато приемате ПлакЕкс:
• Трябва да информирате Вашия лекар, ако планирате хирургична интервенция (включително стоматологична).
• Трябва също незабавно да информирате Вашия лекар, ако развиете състояние (известно още като тромботична тромбоцитопенична пурпура, или ТТП), включващо повишена температура и синини по кожата, които могат да се проявят като малки червени точки, със или без необяснима прекомерна уморяемост, объркване, пожълтяване на кожата или очите (жълтеница) (вж. г. 4. Възможни нежелани реакции).
• Ако се порежете или нараните, може да отнеме малко повече от обичайното време, за да спре кървенето. Това е свързано с начина на действие на лекарството да предотвратява образуването на кръвни съсиреци. При малки порязвания и наранявания, като напр. порязване по време на бръснене, това е обикновено е без значение. Ако обаче кървенето Ви безпокои, трябва да се свържете незабавно с Вашия лекар (вж. т. 4. Възможни нежелани реакции).
• Вашият лекар може да назначи изследвания на кръвта.

Деца и юноши
Не давайте това лекарство на деца, липсват данни за ефективност.

Други лекарства и ПлакЕкс
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта. Някои лекарства могат да окажат влияние върху действието на ПлакЕкс и обратно.

Трябва задължително да информирате Вашия лекар, ако приемате:

перорални антикоагуланти, лекарства, използвани за намаляване съсирваемостта на кръвта;
нестероидни противовъзпалителни лекарства, обичайно използвани за лечение на болезнени и/или възпалителни състояния на мускулите или ставите;
хепарин или друго лекарство за инжектиране, използвано за намаляване съсирването на кръвта; омепразол, езомепразол или циметидин, лекарства, използвани за лечение на стомашно неразположение;
флуконазол, вориконазол, ципрофлоксацин, или хлорамфеникол, лекарства за лечение на бактериални и гъбични инфекции;
ефавиренц, лекарство за лечение на HIV (човешкия имунодефицитен вирус) инфекция; карбамазепин или окскарбазепин, лекарства за лечение на някои форми на епилепсия; тиклопидин, друго антитромботично средство;
селективен инхибитор на обратното захващане на серотонина (включително, но не само флуоксетин или флувоксамин), лекарства, които обикновено се използват за лечение на депресия;
моклобемид, лекарство за лечение на депресия.
Ако сте преживели тежка гръдна болка (нестабилна стенокардия или миокарден инфаркт), може да Ви бъде предписан ПлакЕкс в комбинация с ацетилсалицилова киселина, вещество, съдържащо се в много лекарства, използвани като обезболяващи и понижаващи температурата. Инцидентна употреба на ацетилсалицилова киселина (не повече от 1000 mg на 24 часа) не би представлявала проблем, но продължителната употреба при други обстоятелства трябва да се обсъди с Вашия лекар.

ПлакЕкс с храна, напитки и алкохол
ПлакЕкс може да се приема със или без храна.

Бременност, кърмене и фертилитет
За предпочитане е да не се използва този лекарствен продукт по време на бременност и кърмене.

Бременност
Ако сте бременна или подозирате, че сте бременна, трябва да уведомите Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете ПлакЕкс. Ако забременеете по време на приема на ПлакЕкс, веднага се посъветвайте с Вашия лекар, тъй като не се препоръчва употребата на клопидогрел по време на бременност.

Кърмене
Не трябва да кърмите, докато приемате това лекарство.
Ако кърмите или планирате да кърмите, говорете с Вашия лекар, преди да приемете това лекарство. Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата, на което и да е лекарство. Шофиране и работа с машини
ПлакЕкс е малко вероятно да засегне способността Ви да шофирате или да използвате машини. ПлакЕкс съдържа лактоза
Ако сте уведомен от Вашия лекар, че имате непоносимост към някои захари (напр. лактоза), свържете се с него, преди да вземете това лекарство.

3. Как да приемате ПлакЕкс?
Винаги приемайте ПлакЕкс точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Препоръчителната доза, включително пациенти със състояние, наречено "предсърдно мъждене" (неритмична сърдечна дейност), е една таблетка от 75 mg ПлакЕкс на ден, която се приема през устата със или без храна, и по едно и също време всеки ден.
Ако сте имали силна гръдна болка (нестабилна стенокардия или миокарден инфаркт), Вашият лекар може да Ви даде 300 mg ПлакЕкс (4 таблетки от 75 mg) веднъж в началото на лечението. След това обичайната доза е една таблетка от 75 mg ПлакЕкс дневно, както е посочено по-горе.
Трябва да вземате лекарствения продукт, докато Вашият лекар Ви го предписва.

Ако сте приели повече от необходимата доза ПлакЕкс
Свържете се веднага с Вашия лекар или отидете до спешното медицинско звено в най-близката болница поради увеличен риск от кървене.

Ако сте пропуснали да приемете ПлакЕкс
Ако забравите да вземете дозата ПлакЕкс, но си спомните в рамките на следващите 12 часа след обичайното време, веднага вземете таблетката си, а после приемете следващата в обичайния час.
Ако сте забравили за повече от 12 часа, просто вземете следващата единична доза в обичайното време. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатите индивидуални дози.

Ако сте спрели приема ПлакЕкс
Не спирайте лечението, освен ако Вашият лекар не Ви посъветва. Свържете се с Вашия лекар или фармацевт, преди да го направите.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства ПлакЕкс може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Информирайте Вашия лекар незабавно, ако имате:

висока температура, признаци на инфекция или прекалена умора. Това може да се дължи на понижаване стойностите на някои кръвни клетки, което е рядко.
признаци на чернодробни проблеми, като пожълтяване на кожата и/или очите (жълтеница), независимо от това дали са съпътствани от подкожни кръвоизливи, които се проявяват като малки червени точки и/или объркване (вижте т. 2. Предупреждения и предпазни мерки), подуване на устата или нарушения на кожата като обриви и сърбежи, мехури по кожата. Това може да са симптоми на алергична реакция.
Най-често съобщаваната нежелана лекарствена реакция при ПлакЕкс е кървене. То може да се прояви като кървене в стомаха или червата, натъртване, хематом (необичайно кървене или образуване на синини под кожата), кървене от носа, кръв в урината. В малък брой от случаите се съобщават също и кръвоизливи в очите, главата, белия дроб или ставите.

Други нежелани лекарствени реакции включват:

Чести нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 10 души):
Диария, коремна болка, лошо храносмилане или киселини.

Нечести нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 100 души):
Главоболие, стомашна язва, гадене, повръщане, запек, увеличено количество на газове в стомаха или червата, обриви, сърбеж, замаяност, усещане за изтръпване и мравучкане.

Редки нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 1000 души):
Световъртеж, уголемяване на гърдите при мъжете.

Много редки нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 10 000 души):
Жълтеница; силна коремна болка със или без болка в гърба; висока температура, затруднения в дишането, понякога придружени с кашлица; общи алергични реакции (например общо усещане за затопляне с внезапно общо неразположение до припадък); оток на устата; мехури по кожата; алергични кожни реакции; възпаление на устата (стоматит); понижаване на кръвното налягане; объркване; халюцинации; ставна болка; мускулна болка; промяна във вкуса на храната.
Освен това Вашият лекар може да установи промени в показателите при изследванията на кръвта или урината.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции
Съобщаването на подозирани нежелани лекарствени реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез националната система за съобщаване на Изпълнителна агенция по лекарствата.
Контакти:
Изпълнителна агенция по лекарствата ул. „Дамян Груев” Хе 8 1303 София, България Тел: +359 2 8903417 уебсайт: www.bda.bg

5. Как да съхранявате ПлакЕкс?
Да се съхранява на място, недостъпно за деца, при температура под 30° С.
Не използвайте ПлакЕкс след изтичането на срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и блистера, след „Годен до”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Не използвайте това лекарство, ако забележите някакви видими белези на нарушаване качеството на продукта.
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.
Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа ПлакЕкс:
Активното вещество е: клопидогрел безилат.
Всяка таблетка съдържа 75 mg клопидогрел (като безилат).
Другите съставки са: микрокристална целулоза, манитол, хидроксипропилцелулоза, кросповидон, лимонена киселина, полиетиленгликол, стеаринова киселина, талк, опадрай II розов (хипромелоза (E421), железен диоксид червен (E172), лактоза монохидрат, триацетин (E 1518), титанов диоксид (E171),

Как изглежда ПлакЕкс и какво съдържа опаковката?
ПлакЕкс 7 5 mg филмирани таблетки са розови, двойноизпъкнали, кръгли. Картонена кутия, съдържаща три броя A1/PVC-PE/PVDC блистери. Всеки блистер съдържа по 10 таблетки.

Притежател на разрешението за употреба и производител
“Чайкафарма Висококачествените Лекарства”АД бул. “Г. М. Димитров”№ 1, ф. София 1172, България тел.: + 359 2 962 54 54 факс: + 359 2 960 37 03 e-mail: [email protected]

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:
“Чайкафарма Висококачествените Лекарства”АД бул. “Г. М. Димитров”№ 1, гр. София 1172, България тел.:+359 2 962 54 54 факс: + 359 2 9603 703 e-mail: [email protected]

Дата на последно преразглеждане на листовката: Септември, 2015

Другите също купуват

Всичко от Чайка Фарма