Виж
количката

0

Капидин 10 mg х30 филмирани таблетки

Код: 102911 
тегло: 0.010 кг
(195 глас/а)

Продуктът не може да бъде закупен онлайн!

Уведоми при наличност

Kapidin 10 mg film-coated tablets
Капидин 10 mg филмирани таблетки
Лерканидипинов хидрохлорид (lercanidipine hydrochloride)

 

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново. Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо, че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите. Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:
1. Какво представлява Капидин и за какво се използва?
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Капидин?
3. Как да приемате Капидин?
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Капидин?
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Капидин и за какво се използва?
Капидин спада към група лекарства, наречени блокери на калциевите канали (дихидропиридинови деривати), които понижават кръвното налягане.
Капидин се използва за лечение на повишеното кръвно налягане, известно също като хипертония при възрастни над 18 годишна възраст (не се препоръчва за деца на възраст под 18 години).

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Капидин?

Не приемайте Капидин
• Ако сте алергични към лерканидипин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).
• Ако сте имали алергични реакции към лекарства, сходни на Капидин таблетки (като
амлодипин, никардипин, фелодипин, исрадипин, нифедипин или лацидипин)
• Ако страдате от някои сърдечни заболявания: нелекувана сърдечна недостатъчност; обструкция (запушване) на кръвотока от сърцето;
нестабилна ангина пекторис (гръдна болка в покой или прогресираща гръдна болка);
ако сте имали сърдечна атака (инфаркт) преди по-малко от един месец
• Ако имате тежки чернодробни или бъбречни проблеми;
• Ако приемате лекарства, които са инхибитори на CYP3A4 изоензим; противогъбични лекарства (като кетоконазол или итраконазол); макролидни антибиотици (като еритромицин или тролеандомицин); антивирусни лекарства (като ритонавир);
• Ако приемате друго лекарство, наречено циклоспорин (прилага се след трансплантация за предотвратяване отхвърлянето на органа);
• С грейпфрут или сок от грейпфрут;
• Ако сте бременна, искате да забременеете или сте жена в детеродна възраст и не използвате контрацептиви;
• Ако кърмите.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Капидин:
• Ако имате други сърдечни състояния при, които не се е поставил пейсмейкър или имате предхождаща ангина.
• Ако имате проблеми с черния дроб или бъбреците или сте на диализа.

Деца и юноши
Безопасността и ефикасността на Капидин при деца на възраст до 18 години не са установени. Няма налични данни.

Други лекарства и Капидин
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства.
Приемът на Капидин с някои други лекарства (виж по-долу) може да промени ефекта на тези лекарства или този на Капидин.

Особено важно е Вашият лекар да знае, ако вече се лекувате с някое от следните лекарства: Рифампицин (лекарство за лечение на туберкулоза); Мидазолам (сънотворно лекарство);
Циметидин, повече от 800 mg (лекарство при язви, нарушено храносмилане или стомашни киселини);
Дигоксин (лекарство при сърдечни нарушения); Терфенадин или астемизол (лекарства при алергии); Амиодарон или хинидин (лекарства при ускорен пулс); Бета-блокери, напр. метопролол (лекарство при повишено кръвно налягане); Симвастатин (лекарство при високи стойности на холестерола);
фенитоин или карбамазепин (лекарства за епилепсия); Вашият лекар може да поиска да проследява кръвното Ви налагане по-често от обикновено.

Капидин с храна, напитки и алкохол
Не консумирайте алкохол по време на лечението с Капидин таблетки, тъй като таблетките заедно с алкохол могат да понижат значително кръвното налягане. Може да възникне замайване /прилошаване, умора или слабост.
Не трябва да приемате Капидин таблетки с грейпфрут или сок от грейпфрут, тъй като това може да засили ефекта на Капидин.

Бременност, кърмене и фертилитет
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство

Бременност
He приемайте Капидин ако сте бременна, ако планирате бременност или в детеродна възраст и не използвате контрацептиви.

Кърмене
He приемайте Капидин, ако кърмите. Шофиране и работа с машини
Капидин има незначителен ефект върху способността за шофиране и работа с машини. Необходимо е с повишено внимание, поради възможността от замайване, слабост, умора и рядко сънливост. Не шофирайте и не работете с машини, докато не разберете как Ви действа Капидин.

Капидин съдържа лактоза монохидрат.
Ако лекарят ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с Вашия лекар, преди да приемете това лекарство.

3. Как да приемате Капидин?
Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Възрастни
Препоръчаната доза е една Капидин 10 mg филмирана таблетка дневно по едно и също време на деня, за предпочитане сутрин най-малко 15 минути преди закуска, тъй като консумацията на храни с високо съдържание на мазнини значително повишава концентрацията на лекарството в кръвта.
Ако е необходимо Вашият лекар ще Ви посъветва да увеличите дозата до една Капидин 20 mg филмирана таблетка дневно.
За предпочитане е таблетките да се гълтат цели с вода.
Делителната черта само улеснява разчупването на таблетката за по-лесно поглъщане, а не да се разделя на две равни дози.

Приложение при деца и юноши
Това лекарство не трябва да се използва при деца и юноши под 18 годишна възраст. Пациенти в старческа възраст
Не е необходима корекция на дневната доза. Въпреки това, е необходимо повишено внимание при започване на лечението.

Пациенти с чернодробни или бъбречни проблеми
Необходимо е специално внимание при започване на лечение при тези пациенти и повишаване на дневната доза до 20 mg трябва да се предприема внимателно.

Ако сте приели повече от необходимата доза Капидин
Не надвишавайте предписаната доза.
Ако сте приели повече от предписаната доза или в случай на предозиране, незабавно потърсете медицинска помощ и ако е възможно, вземете таблетките и/или опаковката с Вас. Надвишаването на препоръчаната доза може да доведе до прекомерно понижаване на кръвното налягане, на неритмичен и учестен сърдечен пулс. Възможно е да причини и загуба на съзнание.

Ако сте пропуснали да приемете Капидин
Ако сте пропуснали да приемете една таблетка, продължете по обичайния начин. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка. Ако сте спрели приема на Капидин

Ако спрете приема на Капидин, Вашето кръвно налягане може отново да се повиши. Консултирайте се с Вашия лекар преди да спирате лечението.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с лечението с това лекарство, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не~ всеки ги получава.

Някои нежелани реакции могат да бъдат сериозни:
Ако възникне нежелана реакция, веднага информирайте Вашия лекар.

Редки (могат да засегнат до 1 на 1 000 пациента): ангина пекторис (болка в гърдите поради намален кръвоток към сърцето Ви).

Много редки (могат да засегнат до 1 на 10 000 пациенти): болка в гърдите, спадане на кръвното налягане, прилошаване и алергични реакции (симптомите включват сърбеж, обрив, уртикария).
Ако страдате от предшестваща ангина пекторис, при лечение с група лекарства, към която принадлежи Капидин, може да възникне учестяване на сърдечните атаки, по-голяма продължителност и тежест. Наблюдавани са инцидентни сърдечни атаки.

Други нежелани реакции

Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 души):
• Главоболие, замаяност
• Учестен пулс, палпитации (сърцебиене)
• Внезапно зачервяване на лицето, шията и горната част на гърдите
• Подуване на глезените.

Редки (могат да засегнат до 1 на 1 000 души):
• Сънливост, слабост, умора
• гадене, повръщане, киселини, диария, болки в стомаха, нарушено храносмилане
• Кожен обрив
• Мускулна болка
• Отделяне на увеличено количество урина
• Ангина пекторис

Много редки (могат да засегнат до 1 на 10 000 души)
• Подуване на венците
• Промени във функцията на черния дроб (установени чрез изследвания на кръвта)
• Често уриниране.

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата ул. Дамян Груев" № 8, 1303 София, Тел.: +35 928903417, уебсайт: www.bda.bg.
Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Капидин?
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета, картонената опаковка или опаковката за таблетки след «Годен до:». Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Условия на съхранение:
Блистер AI/PVC: Да се съхранява под 25°С в оригиналната опаковка, за да се предпази от влага. Блистер AI/PVDC: Да се съхранява под 25°С в оригиналната опаковка, за да се предпази от влага.
Опаковка за таблетки(НЕ>РЕ), затворена с полиетиленова капачка: Да се съхранява под 25°С в оригиналната опаковка, плътно затворена, за да се предпази от влага.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа Капидин:
Активното вещество е лерканидипинов хидрохлорид /lercanidipme hydrochloride/. Една 20 mg филмирана таблетка съдържа 20 mg лерканидипин хидрохлорид, еквивалентен на 18,8 mg лерканидипин.
Другите съставки са: Таблетно ядро: магнезиев стеарат, повидон, натриев нишестен гликолат (Тип А), лактоза монохидрат, микрокристална целулоза. Филмово покритие 20 mg таблетки: макро гол, поливинилов алкохол (частично хидролизиран), талк, титанов диоксид (Е 171), железен оксид, жълт (Е 172), железен оксид, червен (Е 172).

Как изглежда Капидин и какво съдържа опаковката
Капидин 20 mg таблетки са розови, кръгли, двойноизпъкнали с диаметър 8,5 mm филмирани таблетки, с делител на черта от едната страна, с надпис "L" от другата страна.
Делителната черта е само за улесняване на счупването, за по-лесно поглъщане, а не за да разделя на равни дози.

Опаковки: Блистери (A1/PVC):
Капидин 20 mg филмирани таблетки: 28, 30, 50, 56, 84,100 филмирани таблетки Блистери (A1/PVDC):
Капидин 20 mg филмирани таблетки: 28, 30, 50, 56, 84, 100 филмирани таблетки Опаковка за таблетки:
Капидин 20 mg филмирани таблетки: 100 филмирани таблетки Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба:
Zentiva, k.s., Ukabelovny 130 102 37 Prague 10 Чешка Република

Производители:
Actavis ehf. Reykjavikurvegi 78, IS-220Haftiafjordur Исландия
Actavis Ltd. BLB016
Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 3000 Малта
Балканфарма - Дупница АД ул. Самоковско шосе 3 2600 Дупница България

Другите също купуват

Всичко от Zentiva