Виж
количката

0

ДЕПАКИН ХРОНО ТБ 500МГ 30БР

Код: 007270 
тегло: 0.010 кг
Уведоми при наличност


ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ


DEPAKINE CHRONO 500 mg
prolonged release tablets
Sodium valproate

ДЕПАКИН XPOHO 500 mg
таблетки c удължено освобоящаване
Натриев валпроат

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.
- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други,
неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или
фармацевт

В тази листовка:
1. Какво представлява Депакин хроно 500 mg табл. и за какво се използва
2. Преди да приемете Депакин хроно 500 mg табл.
3. Как да приемате Депакин хроно 500 mg табл.
4. Възможни нежелани лекарствени реакции
5. Как да съхранявате Депакин хроно 500 mg табл.
6. Допълнителна информация

1.КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ДЕПАКИН ХРОНО 500 mg табл. И ЗА КАКВО
СЕ ИЗПОЛЗВА

Активното вещество в Депакин хроно 500 mg табл. е натриев валпроат.
Депакин хроно 500 mg табл. принадлежи към група лекарства за лечение на епилепсия.

ПРИ възрастни
Епилепсия
• Първично генерализирани епилепсии и припадъци
• Типове пристъпи:
абсанси (petit mal генерализирани тонично-клонични
(grand mal),тонични и атонични припадъци, миоклонични пристъпи, инфантилни спазми.
• Генерализирани епилепсии и епилептични синдроми:
абсансна епилепсия, ювенилна миоклонична епилепсия (синдром на Janz),
епилепсия с генерализирани тонично-клонични припадъци при събуждане, фотосеюитивни
епилепсии.
• Синдром на Lennox- Gastaut - Синдром на West
• Фокални( парциални) епилепсии и пристъпи с или без вторична генерализация.
ПРИ деца: като самостоятелна терапия или в комбинация с друг антиепилептичен лекарствен продукт:
Лечение на генерализирана епилепсия: клонични, тонични тонично-клонични припадъци,абсанси, миоклонични пристъпи, атонични припадъци; синдром на Lenox - Gastaut; Лечение на парциална епилепсия: парциални пристъпи с или без вторични генерализирани припадъци.

При деца:
Превенция на фебрилни гърчове при треска, когато превенцията се смята за
наложителна или при наличие на рискови фактори за възобновяване на симптомите.
Афективни психози
Лечение и профилактика на манийни епизоди при биполярни разстройства.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ДЕПАКИН ХРОНО 500 mg табл.
Не приемайте Депакин хроно 500 mg табл.
• Ако имате доказана алергия към натриев валпроат (активната съставка на Депакин хроно 500 mg табл.) или към която и да е от съставките на
Депакин хроно 500 mg табл,
• Ако имате активен хепатит или активно заболяване на черния дроб
• Ако се знае, че Вие (или някой от близките Ви роднини) имате данни за прекаран в миналото тежък хепатит, особено такъв, предизвикан от лекарства
• Ако страдате от чернодробна порфирия (много рядко метаболитно заболяване)
Ако мислите, че имате някой от тези проблеми, или ако имате каквито и да било съмнение, посъветвайте се със своя лекар преди да приемете Депакин хроно 500 mg табл..
Обърнете специално внимание на Депакин хроно 500 mg
• Ако Вие или детето Ви развиете внезапно заболяване, особено ако това стане в рамките на първите 6 месеца от лечението и особено ако включва многократно повръщане, крайна отпадналост, коремни болки, сънливост, слабост, загуба на апетит, болки в стомаха, гадене, жълтеница (пожълтяване на кожата или бялото на очите), отоци на краката или влошаване на епилепсията или общо усещане за влошено здраве, ТРЯБВА НЕЗАБАВНО ДА СЪОБЩИТЕ НА СВОЯ ЛЕКАР. При много малък брой пациенти, Депакин хроно 500 mg табл. може да увреди черния дроб (и рядко панкреаса).
• Ако Депакин хроно 500 mg табл се приема от дете под 3 години, което същевременно приема и други противоепилептични лекарства, или има друго неврологично или метаболитно заболяване и тежка форма на епилепсия,
• Особено ако детето е под 3 години Депакин хроно 500 mg табл, не трябва да се приема заедно с ацетилсалицилова киселина (аспирин),
• Ако имате системен лупус еритематозус (рядък вид заболяване),
• Ако страдате от някакви метаболитни нарушения, особено наследствен ензимен дефицит като нарушение на урейния цикъл, поради опасност от повишение нивото на амоняка в кръвта,
• Ако имате нарушена бъбречна функция. Вашият лекар може да поиска да следи нивото на валпроата или да коригира дозата,
• Ако наддадете на тегло поради повишен апетит.
• Малък брой лица лекувани с противоепилептични средства са решавмли да си навредят или да се самоубият. Ако в който и да е момент имате подобни мисли незабавно се свържете със своя лекар.

Бременност

Информация за жени, конто биха могли да забременеят 
Непланираната бременност не е желателна при жени получаващи Депакин хроно 500 mg табл. Трябва да използвате ефективен противозачатъчен метод и да се посъветвате със своя лекар преди да планирате бременност.
Депакин хроно 500 mg табл. не влияе върху ефективността на пероралните противозачатъчни таблетки.
Важно е да обсъдите бременността и епилепсията със своя лекар и. ако имате такъв, със своя специалист по епилепсия. Това се прави с цел да се гарантира, че Вие и Вашият лекар сте съгласни да вземате Депакин хроно 500 mg табл. ако забременеете. Бебетата родени от майки, приемащи Депакин хроно 500 mg табл. са по-склонни да имат проблеми. При подходящо планиране, вероятността от такива явления може да се намали. Депакин хроно 500 mg табл. може да повиши риска от развитие на вроден дефект на развиващото се бебе, като спина бифида (състояние, при което костите на гръбначния стълб не са развити правилно). Вътреутробните нарушения на плода обаче, обикновено могат да се открият през първата част от бременността чрез обикновени контролни изследвания.
Децата родени от майки, приемащи Депакин хроно 500 mg табл. по време на бременността, могат да са с нарушено развитие или аутистични разстройства. Незабавно говорете с лекаря си ако сте бременна или допускате, че може би сте бременна и приемате или са Ви дали Депакин хроно 500 mg табл.. Вашият лекар може да адаптира лечението Ви и/или да предпише допълнително приемане на фолиева киселина с храната. Не трябва да спирате приема на Депакин хроно 500 mg табл.,освен ако лекарят Ви не нареди, тъй като са налице сериозни опасности за Вас и развиващото се бебе поради нелекувана епилепсия. При жени приемали Депакин хроно 500 mg табл по време на бременността могат да се явят проблеми с кръвосъсирването на новороденото дете.
Информация за жени, които планират да забременеят (вж. информацията за жени, които биха могли да забременеят)
Непланираната бременност не е желателна при жени получаващи противоепилептични лекарства. Консултирайте се със своя лекар преди да планирате бременност за да получите подходяща консултация и да позволите на своя лекар да адаптира лечението Ви и/или дозировката и адекватно да следи бременността Ви. Веднага щом разберете, че сте бременна, съобщете на своя лекар.
Информация за жени, които са забременели докато приемат Депакин хроно 500 mg табл (вж, информацията за жени, които биха могли да забременеят)
Ако забременеете докато приемате Депакин табл,,незабавно се свържете със своя лекар.

Кърмене
Тъй като само съвсем малко количество от Депакин хроно 500 mg табл. преминава в кърмата, в общия случай не представлява опасност за детето и обикновено не се налага отбиване. Трябва обаче, да обсъдите със своя лекар дали можете да кърмите бебето си.


Шофиране и работа с машини
Депакин хроно 500 mg табл. може да предизвика сънливост или замаяност при някои хора, особено в началото на лечението или в комбинация с други противоепилептични лекарства или бензодиазепини. Проверете как реагирате на Депакин хроно 500 mg табл. преди да шофирате, работите с машини, или извършвате друга дейност, при която може да възникне опасност ако сте сънливи или замаяни.

Прием на други лекарства
Моля, уведомете своя лекар или фармацевт ако приемате или наскоро сте приемали някави други лекарства, дори такива отпускани без рецепта. 
Някои лекарства могат да повлияят върху ефектите от Депакин хроно 500 mg табл. или обратното. Такива са:
- Невролептични средства (използват се за лечение на психични разстройства),
- Лекарства за лекуване на депресия,
- бензодиазепини, използвани като сънотворни или за лечение на напрегнатост, други лекарства използвани за лечение на епилепсия, в това число фенобарбитал, фенитоин, примидон, ламотригин, карбамазепин, топирамат
- зидовудин (използва се за лечение на HTV инфекции и СПИН),
- мефлохин (използва се за лечение и профилактика на малария),
- салицилати (аспирин); вж. също Деца под 3 години."Преди да приемете Депакин хроно 500 mg табл."),
- антикоагуланти (използват се за профилактика на образуването на съсиреци), циметидин (използва се за лечение на стомашна язва),
- еритромицин, рифампицин, карбапенеми като имипенем, панипенем и меропенем (антибиотици).

Тези лекарства както и някои други могат да бъдат повлияни от Депакин хроно 500 mg табл. или те да повлияят върху действието му. Може да се наложи да получавате различно количество от Вашето лекарство или да приемате други лекарства. Ще получите съвет от своя лекар или фармацевт.
Вашият лекар или фармацевт могат да Ви дадат повече информация относно лекарствата, с които да внимавате или които да избягвате, докато приемате Депакин хроно 500 mg табл.


3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ДЕПАКИН ХРОНО 500 mg табл.
Погрижете се редовно да посещавате контролните си прегледи. Те са много важни, защото може да се наложи промяна в дозировката Ви.

Винаги приемайте Депакин хроно 500 mg табл. точно, както Ви е инструктирал лекарят Ви. Ако не сте сигурни, попитайте своя лекар или фармацевт.

Дозировка
Депакин трябва да се взема по лекарско предписание само от възрастни и деца с тегло над 17
Тази лекарствена форма не е подходяща за деца под 6 години (риск от задавяне). Препоръчва се използването на сироп, перорален разтвор (през устата) или гранулирана форма. Дозата, която трябва да се приема се определя от Вашия лекар. Тя е строго индивидуална.
Епилепсия: Дневната доза може да варира в зависимост от възраста, телесното тегло и тежестта на припадъците.
Обичайната доза за възрастни е 20-30 mg/kg телесно тегло дневно. Това при повечето пациенти отговаря на 2-6 таблетки от 500 mg разделени на 1-2 приема за деня.
Ако е необходимо, таблетките могат да се дават и на деца. Обичайната доза за деца е около 30 mg/kg телесно тегло дневно.
Приемайте лекарството редовно. Не променяйте или не прекъсвайте лечението си внезапно, без да информирате Вашия лекар.
Лечението трябва да се спира постепенно.Внезапното прекратяване на лечението (или значително намаляване на дозите) може да предизвика възобновяване на гърчове.
Как да приемате това лекарство
Приемайте лекарството през устата,
При приемането, таблетките могат да се разделят, но не трябва да се дъвчат или стриват 
- При разделяне на таблетката, половинката от таблетката може да се съхранява в малкия контейнер разположен в капачката.
- Лекарството трябва да се приема 1 или 2 пъти дневно, за предпочитане по време на хранене.

Продължителност на лечението
Трябва да спазвате предписаната Ви дозировка и продължителност на лечение и да не прекъсвате лечението без да сте се консултирали най-напред с Вашия с лекар.
Ако приемете повече Депакин хроно 500 mg табл., отколкото би трябвало, трябва да се предприемат следните мерки в болнични условия: стомашна промивка,поддържане на ефективна диуреза и контрол на сърдечната и дихателната функция. Ако се налага, при много тежки случаи се провежда диализа.
Предозирането на Депакин хроно 500 mg табл. може да бъде опасно. Незабавно се свържете със своя лекар или най-близкото звено за спешна помощ.
Ако забравите да приемете Депакин хроно 500 табл.
Не приемайте двойна доза с цел да наваксате пропуснатите дози. Просто продължете да приемате своето лекарство според указанията на Вашия лекар.
Ако сте пропуснали да приемете няколко дози, незабавно се свържете със своя лекар.


Ефекти при спиране на лечението с Депакин хроно 500 mg табл.
Не спирайте да приемате Депакин хроно 500 mg табл, и не променяйте дозата без консултация с Вашия лекар. Ако спрете да приемате таблетките без указания от Вашия лекар, заболяването Ви може да се влоши.


4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ
Както всички лекарства Депакин хроно 500 mg табл, може да прояви нежелани ефекти при малък брой лица. Те рядко са тежки и най-често не са. Обикновено са обратими. Ако получите някои от нежеланите реакции, може да се наложи да получите медицинска помощ,
- гадене или стомашни болки, диария особено при започване на лечението,
- треперене (тремор), сънливост, нестабилност при ходене
- кожни реакции като обриви, преходно опадване на коса,
- промени в менструалния цикъл,
- проблеми със слуха, алергични реакции,
- отоци на стъпалата и краката (едем),
- наддаване на тегло,
- бъбречни проблеми, изпускане по малка нужда или чести позиви за уриниране

Незабавно съобщете на своя лекар ако забележите някоя от следните тежки нежелани реакции. Може да се наложи да получите спешна медицинска помощ:
• Промяна в степента на съзнанието, необичайно поведение свързано или не с по-чести или по-тежки припадъци, загуба на интерес към околния свят, особено ако се приема съвместно
с фенобарбитал и топирамат, или ако дозата на Депакин хроно 500 mg таблетки внезапно
бъде повишена.
• Многократно повръщане, крайна отпадналост, коремни болки, на апетит, сънливост, слабост ,загуба, силна болка, в горната част на корема, гадене,жълтеница (пожълтяване на кожата или бялото на очите), оток на краката или влошаване на епилепсиията общо усещане за нарушено здраве.
• Проблеми с кръвосъсирването 
• Спонтанно кръвонасядане или кървене
• Мехури с отлепване на кожата
• Тежко намаляване на белите кръвни клетки или недостатъчност на костния мозък, която понякога се проявява с висока температура и затруднено дишане
• Обърканост, която може да се дължи на понижено ниво на натрий в кръвта.
• Предизвикани от алергия подутини с болезнени сърбящи уплътнения (най-често около очите, устните, гърлото и понякога по дланите и ходилата)
• Синдром с лекарствен обрив, висока температура, увеличени лимфни възли и вероятни нарушения в други органи
Депакин хроно 500 mg табл. може да предизвика също намален брой тромбоцити или червени кръвни клетки.
Ако забележите някакви нежелани реакции, които не са упоменати в настоящата листовка, моля уведомете своя лекар или фармацевт.


5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ДЕПАКИН ХРОНО 500 mg табл.
Да не се употребява след изтичане срока на годност отбелязан върху опаковката.
Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Депакин хроно 500 mg табл. може да се повреди, ако не се съхранява правилно (на сухо при температура под 25°).
Да се съхранява на места, недостъпни за деца.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Фармацевтична форма и съдържание
Таблетки с удължено освобождаване
Какво съдържа Депакин хроно 500 mg таблетки
Активното вещество е Натриев валпроат (Sodium valproate)
Всяка таблетка Депакин хроно 500 mg съдържа Натриев валпроат 500 mg
Другите съставки са: етил целулоза; силициев диоксид, колоиден хидратиран; силициев диоксид, колоиден безводен; захарин натрий; хипромелоза; полиакрилат; макрогол; талк; титанов диоксид.

Как изглежда Депакин хроно 500 mg таблетки и какво съдържа опаковката
Таблетките Депакин хроно 500 mg са бели, продълговати и с делителна черта от двете страни.
Депакин хроно 500 mg се предлага в картонена опаковка по 30 таблетки в пластмасова туба.

Име и адрес на Притежателя на разрешението за употреба
Санофи -Авентис България ЕООД
1303 София, бул. Ал.Стамболийски 103 България

Име и адрес на производителя
Sanofi Winthrop Industrie
1, rue de la Vierge Ambares et Lagrave 33565 Carbon Blanc Cedex
Франция
Sanofi Winthrop Industrie
30-36 avenue Gustave Eiffel 37100 TOURS FRANCE


Дата на последно одобрение на листовката Септември 2009

Другите също купуват

Всичко от Sanofi