Виж
количката

0

Левор 500 mg х10 филмирани таблетки

Код: 103642 
тегло: 0.010 кг
(9 глас/а)

Продуктът не може да бъде закупен онлайн!

Уведоми при наличност

Левор 500 mg филмирани таблетки
Levor 500 mg film-coated tablets
Левофлоксацин/ Levofloxacin

 

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Левор таблетки и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Левор таблетки
3. Как да приемате Левор таблетки
4. Възможни нежелани реакции
5. Как се съхранява Левор таблетки
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представляват Левор таблетки и за какво се използва

Името на Вашето лекарство е Левор. Таблетките Левор съдържат лекарство, наречено левофлоксацин. То принадлежи към група лекарства, наречени хинолонови антимикробни средства, и действа, като убива бактериите, причиняващи инфекции.

Левор таблетки могат да се използват за лечение на инфекции на:

Синусите;
Белите дробове, при хора с дълготрайни проблеми с дишането или пневмония;
Пикочните пътища, включително бъбреците или пикочния мехур;
Простатната жлеза, ако имате продължителна инфекция;
Кожата и подлежащите тъкани, включително мускулите (понякога наричани меки тъкани).
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Левор таблетки

Не приемайте Левор таблетки

ако сте алергични (свръхчувствителни) към левофлоксацин, към други хинолони, като моксифлоксацин, ципрофлоксацин или офлоксацин или някоя от другите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).
Признаците на алергична реакция включват: обрив, проблеми при преглъщане и дишане, подуване на устните, лицето, гърлото или езика.

ако някога сте имали епилепсия;
ако сте имали проблеми със сухожилията като тендинит, които са били свързани с лечение с антибактериално средство от групата на хинолоните. Сухожилие е връзката, която свързва мускулите със скелета, ако сте дете или юноша;
ако сте бременна, може да забременеете или мислите, че е възможно да сте бременна; ако кърмите.
Не приемайте това лекарство, ако някое от гореизброените се отнася за Вас. Ако не сте сигурни, говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемате Левор таблетки.

Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемате Левор таблетки:

ако сте на 60 или повече години;
ако използвате кортикостероиди, понякога наричани стероиди (вижте точка „Други лекарства и Левор таблетки”);
ако някога сте имали припадък (гърч);
ако имате увреждане на мозъка, поради инсулт или друго мозъчно увреждане;
ако имате състояние, познато като глюкозо-6-фосфат дехидрогеназен дефицит. По-вероятно е да имате сериозни проблеми с кръвта, когато приемате това лекарство;
ако имате проблеми с бъбреците;
ако някога сте имали психични проблеми;
ако някога сте имали сърдечни проблеми: необходимо е повишено внимание, когато използвате този вид лекарства, ако сте родени със или имате фамилна анамнеза за удължен QT-интервал (вижда се на ЕКГ, електрически запис на сърцето), имате дисбаланс на солите в кръвта (особено ниски нива на калий или магнезий), имате много бавен сърдечен ритъм (брадикардия), имате слабо сърце (сърдечна недостатъчност), имали сте инфаркт на сърцето (миокарден инфаркт), ако сте жена или пациент в старческа възраст, или приемате други лекарства, които водят до промени в ЕКГ (вижте точка „Други лекарства и Левор таблетки”); ако сте с диабет;
ако някога сте имали чернодробни проблеми; ако имате миастения гравис.
Ако не сте сигурни, че някое от изброените се отнася за Вас, говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Левор таблетки.

Други лекарства и Левор таблетки
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате някакви други лекарства, тъй като Левор таблетки може да засегне начина им на действие. Също така някои лекарства могат да засегнат начина на действие на Левор таблетки.

По-специално, говорете с Вашия лекар, ако приемате някое от следните лекарства, тъй като това ще повиши възможността от възникване на нежелани лекарствени реакции, когато приемате Левор таблетки:

Кортикостероиди, понякога наричани стероиди - прилагани при възпаление. Може да е по-вероятно да получите възпаление и/или скъсване на сухожилия.
Варфарин - използва се за разреждане на кръвта. По-вероятно е да получите кървене. Може да е необходимо Вашият лекар да прави редовни кръвни изследвания, за да проверява кръвосъсирването Ви.
Теофилин - прилага се при проблеми с дишането. По-вероятно е да получите припадък (гърч), ако го приемате с Левор таблетки.
Нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) - прилагат се при болка и възпаление, като например ацетилсалицилова киселина, ибупрофен, фенбуфен, кетопрофен и индометацин. По-вероятно е да получите припадък (гърч), ако ги приемате с Левор таблетки. Пробенецид - прилаган при подагра. Вашият лекар може да поиска да приложи по-ниска доза, ако имате проблеми с бъбреците.
Циметидин - прилаган при язва и киселини. Вашият лекар може да поиска да приложи по-ниска доза, ако имате проблеми с бъбреците.
Циклоспорин - прилага се след органна трансплантация. По-вероятно е да получите нежелани реакции от циклоспорин.
Лекарства с известен ефект върху сърдечния ритъм. Те включват лекарства, прилагани при абнормен сърдечен ритъм (антиаритмици, като хинидин, хидрохинидин, дизопирамид, соталол, дофетилид, ибутилид и амиодарон), при депресия (трициклични антидепресанти, като амитриптилин и имипрамин), при психични заболявания (антипсихотици) и при бактериални инфекции (макролидни антибиотици, като еритромицин, азитромицин и кларитромицин).
Говорете с Вашия лекар, ако някое от по-горните се отнася за Вас.

Не приемайте Левор таблетки по едно и също време със следните лекарства, тъй като те може да повлияят на действието му:
Таблетки, съдържащи желязо (за анемия), цинк-съдържащи хранителни добавки, антиацидни лекарства, съдържащи магнезий или алуминий (при киселини или усещане за парене), диданозин или сукралфат (при язви на стомаха). Вижте точка 3 „Ако вече приемате таблетки, съдържащи желязо, добавки, съдържащи цинк, антиацидни лекарства, диданозин или сукралфат”.

Тест на урината за опиати
При хора, приемащи Левор таблетки, тестовете на урината могат да покажат фалшиво положителни резултати за силни болкоуспокояващи, наречени опиати. Ако Вашият лекар е насрочил тест на урината, информирайте го, че приемате Левор таблетки.

Тестове за туберкулоза
Това лекарство може да причини фалшиво отрицателни резултати при някои лабораторни тестове за търсене на бактерии, които причиняват туберкулоза.

Бременност, кърмене и фертилитет
Не приемайте Левор, ако:

сте бременна, възнамерявате да забременеете или мислите, че може да сте бременна;
кърмите или имате намерение да кърмите.
Шофиране и работа с машини
Може да получите нежелани лекарствени реакции след приема на това лекарство, включително чувство за замаяност, сънливост, световъртеж (вертиго) или промени в зрението. Някои от тях могат да засегнат Вашата способност за концентрация и бързината на реакция. Ако това се случи, не шофирайте и не вършете работа, която изисква повишено внимание.

Левор таблетки съдържа сънсет жълто

Този лекарствен продукт съдържа оцветителя FD&C жълт #6/сънсет жълто алуминиево базиран пигмент (Е110), който може да причини алергични реакции.

3. Как да приемате Левор таблетки

Винаги приемайте Левор таблетки точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Прием на Левор таблетки

Приемайте това лекарство през устата;
Поглъщайте таблетката цяла, с вода;
Таблетките могат да се приемат по време на хранене или по всяко време между храненията.
Предпазвайте кожата си от слънчева светлина
Предпазвайте се от директна слънчева светлина, докато приемате това лекарство и 2 дни след като прекратите приема му. Това се налага, защото кожата Ви ще бъде много по-чувствителна към слънцето и може да се зачерви, да изгори или да получите тежък обрив с мехури, ако не вземете следните предпазни мерки:

Използвайте слънцезащитен крем с висок фактор;
Винаги носете шапка и дрехи, които да покриват ръцете и краката Ви;
Избягвайте излагане на слънце.
Ако вече приемате таблетки, съдържащи желязо, добавки, съдържащи цинк, антиацидни лекарства, диданозин или сукралфат

Не приемайте тези лекарства по едно и също време с Левор таблетки. Приемайте определената за Вас доза от тях поне 2 часа преди или след Левор таблетки.
Колко таблетки да приемате

Вашият лекар ще реши колко таблетки Левор трябва да приемате.
Дозата зависи от типа и локализацията на инфекцията, която имате.
Продължителността на лечението зависи от тежестта на инфекцията Ви.
Ако усещате, че ефектът от лекарството е прекалено слаб или твърде силен, не променяйте сами дозата си, попитайте Вашия лекар.
Възрастни и хора в старческа възраст

Инфекция на синусите

Една таблетка Левор 500 mg, веднъж дневно
Инфекция на белите дробове при хора с продължителни проблеми с дишането

Една таблетка Левор 500 mg, веднъж дневно
Пневмония

Една таблетка Левор 500 mg, веднъж или два пъти дневно
Инфекция на пикочните пътища, включително на бъбреците или пикочния мехур

1/2 или една таблетка Левор 500 mg, веднъж дневно
Инфекция на простатната жлеза

Една таблетка Левор 500 mg, веднъж дневно
Инфекция на кожата и подлежащите тъкани, включително на мускулите

Една таблетка Левор 500 mg, веднъж или два пъти дневно.
Възрастни и хора в старческа възраст при проблеми с бъбреците

Може да се наложи Вашият лекар да Ви назначи по-ниска доза.
Деца и юноши
Това лекарство не бива да се дава на деца и юноши.

Ако сте приели повече от необходимата доза Левор таблетки
Ако случайно сте приели повече таблетки от необходимото, свържете се с Вашия лекар или потърсете друг медицински съвет незабавно. Вземете опаковката от лекарството с Вас. Това се налага, за да може лекарят да знае какво сте взели. Могат да настъпят следните ефекти: конвулсивни припадъци, чувство за обърканост, замаяност, нарушения на съзнанието, наличие на тремор и сърдечни смущения, което е възможно да доведе до неритмично сърцебиене, също така прилошаване (гадене) или наличие на киселини.

Ако сте пропуснали да приемете Левор таблетки
Ако сте забравили да вземете дозата си, приемете я веднага като се сетите, освен ако не е твърде близо до времето за следващата Ви доза. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

Ако сте спрели приема на Левор таблетки
Не спирайте приема на Левор таблетки само защото се чувствате по-добре. Важно е да завършите курса на лечение с предписания брой таблетки. При прекратяване на лечението по-рано от предписаното, съществува опасност симптомите на инфекцията да се възобновят, състоянието Ви да се влоши или микроорганизмите да станат устойчиви към лекарството.

Ако имате някакви допълнителни въпроси за използването на този продукт, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Те обикновено са слабо изразени или умерено тежки и често отзвучават след кратък период от време.

Прекратете приема на Левор таблетки и уведомете лекуващия си лекар или веднага отидете в болница, ако забележите някоя от следните нежелани реакции:

Много редки (могат да засегнат до 1 на 10 000 души)

Алергична реакция. Признаците могат да включват: обрив, проблеми с преглъщането или дишането, подуване на устните, лицето, гърлото или езика.
Спрете приема на Левор таблетки и посетете лекар незабавно, ако забележите някоя от следните сериозни нежелани реакции - може да се нуждаете от спешно медицинско лечение:

Редки (могат да засегнат до 1 на 1000 души)

Водниста диария, която може да съдържа кръв, понякога с коремни спазми и висока температура. Това може да са признаци на тежък чревен проблем.
Болка и възпаление на сухожилията или ставните връзки, което може да доведе до скъсване. Най-често се засяга ахилесовото сухожилие.
Припадъци (конвулсии).
Много редки (могат да засегнат до 1 на 10 000 души)

Парене, изтръпване или болка. Това може да са признаци на състояние
С неизвестна честота (честотата не може да бъде определена от наличните данни)

Тежки кожни обриви, които могат да включват образуване на мехури или лющене около устните, очите, устата, носа и гениталиите.
Загуба на апетит, пожълтяване на кожата и очите, потъмняване на урината, сърбеж или тежест в стомаха (корема). Това може да са признаци на чернодробни проблеми, които могат да включват фатална чернодробна недостатъчност.
Ако зрението Ви се наруши или имате някакъв друг проблем с очите, докато приемате Левор таблетки, незабавно се консултирайте с очен специалист.

Кажете на Вашия лекар, ако някоя от следните нежелани реакции стане сериозна или продължи повече от няколко дни:

Чести (могат да засегнат до 1 на 10 души)

Проблеми със съня;
Главоболие, замаяност;
Прилошаване (гадене, повръщане) и диария;
Повишаване на нивата на някои чернодробни ензими в кръвта.
Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 души)

Промени в броя на други бактерии или гъбички, инфекции, причинени от гъбички, наречени кандида, които може да изискват лечение;
Промени в броя на белите кръвни клетки, които се виждат в резултатите от някои кръвни изследвания (левкопения, еозинофилия);
Тревожност (безпокойство), обърканост, нервност, сънливост, треперене, световъртеж (вертиго);
Задух (диспнея);
Промени във вкуса, загуба на апетит, разстроен стомах или нарушено храносмилане (диспнея), болка в областта на стомаха, чувство за подуване (метеоризъм) или запек Сърбеж и кожен обрив, тежък сърбеж или копривна треска (уртикария), прекомерно изпотяване (хиперхидроза);
Ставна или мускулна болка;
Изследвания на кръвта могат да покажат необичайни резултати поради чернодробни (повишен билирубин) или бъбречни (повишен креатинин) проблеми;
Обща отпадналост.
Редки (могат да засегнат до 1 на 1000 души)

По-лесно образуване на синини и кървене поради намален брой тромбоцити (тромбоцитопения);
Понижен брой бели кръвни клетки (неутропения);
Прекомерен имунен отговор (свръхчувствителност);
Понижени нива на кръвната захар (хипогликемия). Това е от значение за хора с диабет Виждане или чуване на несъществуващи неща (халюцинации, параноя), промяна в мнението и мислите (психотични реакции) с риск от поява на самоубийствени мисли или действия; Чувство на депресия, психични проблеми, чувство на безпокойство (възбуда), ярки сънища или кошмари;
Изтръпване на ръцете и краката (парестезия);
Проблеми със слуха (шум в ушите) или зрението (замъглено зрение);
Необичайно бързо биене на сърцето (тахикардия) или ниско кръвно налягане (хипотоиия) Мускулна слабост. Това е от значение при хора с миастения гравис (рядко заболяване на нервната система);
Промени в начина на работа на бъбреците и рядко бъбречна недостатъчност, която може да се дължи на алергична бъбречна реакция, наречена интерстициален нефрит;
Треска.
C неизвестна честота (честотата не може да бъде определена от наличните данни)

Понижен брой червени кръвни клетки (анемия): това може да направи кожата бледа или жълтеникава, поради увреждане на червените кръвни клетки; понижен брой на всички видове кръвни клетки (панцитопения);
Треска, възпалено гърло и общо неразположение, което не отминава. Това може да се дължи на понижен брой бели кръвни клетки (агранулоцитоза).
Рязко нарушение на кръвната циркулация (шок, подобен на анафилаксия);
Повишаване на кръвната захар (хипергликемия) или понижаване на кръвната захар, водещо до кома (хипогликемична кома). Това е от значение за хора с диабет.
Промени в обонянието, загуба на обоняние или вкус (паросмия, аносмия, агеузия); Затруднено движение или ходене (дискинезия, екстрапирамидни нарушения);
Временна загуба на съзнание или припадък (синкоп);
Временна загуба на зрение;
Нарушение или загуба на слуха;
Ненормално ускорен сърдечен ритъм, животозастрашаващ неправилен сърдечен ритъм, включително сърдечен арест, отклонение в сърдечния ритъм (наречено удължаване на QT-интервал, което се вижда на ЕКГ, електрическа активност на сърцето);
Затруднено дишане или хрипове (бронхоспазъм);
Алергични белодробни реакции;
Панкреатит;
Възпаление на черния дроб (хепатит);
Повишена чувствителност на кожата спрямо слънчева или ултравиолетова светлина (фоточувствителност);
Възпаление на кръвоносните съдове поради алергична реакция (васкулит);
Възпаление на тъканите в устата (стоматит);
Скъсване или разрушаване на мускул (рабдомиолиза);
Зачервяване и подуване на ставите (артрит);
Болка, включително болка в гърба, гръдния кош или крайниците;
Пристъпи на порфирия при хора, които вече имат порфирия (много рядко метаболитно заболяване);
Продължително главоболие със или без замъглено зрение (доброкачествена интракраниална хипертония).
Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка, нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване на Изпълнителната агенция по лекарствата. Като съобщавате нежелани реакции, давате своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

Контакти:
Изпълнителна агенция по лекарствата
ул.,Дамян Груев” № 8
1303 София България
тел.: +35 928903417
уебсайт: www.bda.bg

5. Как да съхранявате Левор таблетки

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте Левор таблетки след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка
Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не се изискват специални условия на съхранение.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за битови отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Левор таблетки

Активното вещество е левофлоксацин. Всяка филмирана таблетка Левор 500 mg съдържа 500 mg левофлоксацин (еквивалентен на 512.46 mg левофлоксацин хемихидрат) като активно вещество.
Другите съставки са:
Таблетно ядро: микрокристална целулоза, хидроксипропилцелулоза, кросповидон, магнезиев стеарат.

Таблетно покритие: Опадрай оранжев OY-S-33016 [хи п ром е лоза (Е464); FD & С син #2/индиго кармин, алуминиево базиран пигмент (Е 132); FD & С жълт #6/сънсет жълто, алуминиево базиран пигмент (Е110); червен железен оксид (Е172); макрогол 4000; титанов диоксид (Е171)], жълт железен оксид.

Как изглежда Левор и какво съдържа опаковката
Левор 500 mg филмирани таблетки са оранжеви, овални, двойно изпъкнали с делителна черта. Опаковката съдържа един блистер по 10 таблетки с листовка за пациента.

Притежател на разрешението за употреба и производител:
“Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД
бул “Г. М. Димитров” № 1, София 1172, България

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля, свържете се с притежателя на разрешението за употреба:

“Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД
бул ”Г. М. Димитров” № 1, София 1172, България
тел. +359 2 962 54 54
факс: +359 2 960 37 03
e-mail: [email protected]

Дата на последно преразглеждане на листовката

Февруари, 2016

Другите също купуват

Всичко от Чайка Фарма