Refresh Contacts Разтвор за смазване и овлажняване на контактни лещи х15 мл, Abbovie

5 от 5 (28 ревюта)
11.15лв.
icon__shipping

Безплатна доставка над 60лв до 1кг.

: 102196

: 0.015

Refresh Contacts® е предназначен за смазване и повторно овлажняване на всички видове контактни лещи. Показан е да помогне за облекчаване на сухота, дискомфорт и дразнене, свързани с носенето на контактни лещи.
Refresh Contacts  може да:

 • Намали дискомфорта, причинен от лещите, сухотата и дразнене на очите, свързани с носенето на контактни лещи.
 • Удължи времето за носене на контактни лещи.
 • Refresh Contacts® е съвместим за употреба с всички видове материали за контактни лещи (меки или твърди газопропускливи) и като цяло може да се използва преди, по време и след носене на контактни лещи и може да се използва многократно според необходимостта, без да е необходим минимален интервал от време между две прилагания.

Целева популация пациенти и потребители, за които е предназначен:

 • Refresh Contacts® е офталмологичен продукт, отпускан без рецепта, предназначен да се използва от широк кръг от хора, носещи контактни лещи, като не се изисква специално обучение за прилагането му.
 • Изделието няма ограничения относно целевата лекувана популация, освен тази, изброена в Противопоказания. Въпреки това, безопасността и ефективността не са установени при педиатрични пациенти. Децата и юношите не са основната целева популация на това изделие, тъй като употребата на контактни лещи не е обичайна за тази възрастова група, а симптомите на сухо око също са нечести при тази възрастова група. Няма конкретни данни от проучвания при хора за употребата на продукта по време на бременност и кърмене.

Противопоказания:

 • Refresh Contacts® е противопоказен при пациенти със свръхчувствителност към някоя от съставките на този продукт.

Предупреждения и предпазни мерки:

 • Да не се използва след изтичане срока на годност, отбелязан върху продукта.
 • Да не се използва, ако върху опаковката има следи от подправяне.
 • Не използвайте бутилката, ако преди първа употреба е нарушен защитния пръстен на гърлото ѝ.
 • Да не се използва, ако разтворът промени цвета си или стане мътен.
 • Не поглъщайте разтвора.
 • За да избегнете замърсяване или потенциално нараняване на окото, не допирайте върха на бутилката до някакви повърхности и избягвайте пряк контакт с окото.
 • Веднага след употреба затворете плътно бутилката.
 • Изхвърлете използвания разтвор 90 дни след отваряне.
 • Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
 • Да се съхранява на стайна температура.
 • Оставете интервал от 5 минути между приложението на други очни продукти.
 • Преустановете употребата и се консултирайте с лекар, ако почувствате болка в окото, промени в зрението, продължително зачервяване или дразнене на окото, или ако състоянието Ви се влоши.
 • Може да причини преходно замъгляване на зрението, което може да повлияе на шофиране или работа с машини. Пациентът трябва да изчака докато зрението му се проясни, преди да шофира или работи с машини.
 • Борът във високи дози се свързва с нежелани събития при животни по отношение на репродукцията. Продуктът съдържа 0,6% w/w борна киселина и 0,035% w/w натриев борат декахидрат с обща експозиция на бор от борната киселина и от натриевия декахидрат по-малко от 1 mg бор/ден, което е по-малко от допустимата дневна експозиция за възрастни и деца и е значително по-ниско от нивата, водещи до нежелани събития при животни. Посъветвайте се с Вашия лекар или медицински специалист за медицински съвет относно употребата на продукта по време на бременност или кърмене.

Нежелани събития:

 • Клиничните проучвания с Refresh Contacts® и постмаркетинговият опит са установили следните нежелани събития: отделяне на секрет от окото, дразнене на окото, парене, дискомфорт, болка в окото, сърбеж в окото, смущения в зрението, усещане за чуждо тяло в окото, зачервяване на окото. Свръхчувствителност, включително алергия на окото със симптоми на подуване на окото, оток на клепача или зачервяване на клепача.

Внимание: 

Прекратете употребата на продукта и потърсете лекар в случай на болка в очите, промени в зрението, упорито зачервяване или раздразнение.
Да не се използва в случай на алергия към някоя от съставките.
Само за външна употреба.
Да не се ползва след изтичане срока на годност, отпечатан върху опаковката.
Не използвайте флакона, ако предпазната опаковка е нарушена.
Не прилагайте, ако разтворът промени цвета си.
Изчакайте 5 минути преди прилагане на друг продукт за офталмологично използване.

Да се съхранява на недостъпно за деца място, при температура под 25 °C.

Натриева карбоксиметилцелулоза 0,5%, борна киселина 0,6%, натриев борат декахидрат 0,035%, натриев хлорид, калиев хлорид, калциев хлорид дихидрат, магнезиев хлорид хексахидрат, солна киселина или натриев хидроксид за регулиране на pH и консервант PURITE® 0,005%.

 • Да не се използва, ако върху опаковката има след от подправяне.
 • Поставете 1 до 2 капки във всяко око, според необходимостта като контактните лещи са на очите. По желание сложете 1 или 2 капки върху контактните лещи, преди да ги поставите.
 • Затворете бутилката след употреба.
 • Бутилката трябва да е плътно затворена, когато не се използва.
 • Неизползваният продукт или отпадъчни материали трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания. Няма специални изисквания за изхвърляне.
Описание

Refresh Contacts® е предназначен за смазване и повторно овлажняване на всички видове контактни лещи. Показан е да помогне за облекчаване на сухота, дискомфорт и дразнене, свързани с носенето на контактни лещи.
Refresh Contacts  може да:

 • Намали дискомфорта, причинен от лещите, сухотата и дразнене на очите, свързани с носенето на контактни лещи.
 • Удължи времето за носене на контактни лещи.
 • Refresh Contacts® е съвместим за употреба с всички видове материали за контактни лещи (меки или твърди газопропускливи) и като цяло може да се използва преди, по време и след носене на контактни лещи и може да се използва многократно според необходимостта, без да е необходим минимален интервал от време между две прилагания.

Целева популация пациенти и потребители, за които е предназначен:

 • Refresh Contacts® е офталмологичен продукт, отпускан без рецепта, предназначен да се използва от широк кръг от хора, носещи контактни лещи, като не се изисква специално обучение за прилагането му.
 • Изделието няма ограничения относно целевата лекувана популация, освен тази, изброена в Противопоказания. Въпреки това, безопасността и ефективността не са установени при педиатрични пациенти. Децата и юношите не са основната целева популация на това изделие, тъй като употребата на контактни лещи не е обичайна за тази възрастова група, а симптомите на сухо око също са нечести при тази възрастова група. Няма конкретни данни от проучвания при хора за употребата на продукта по време на бременност и кърмене.

Противопоказания:

 • Refresh Contacts® е противопоказен при пациенти със свръхчувствителност към някоя от съставките на този продукт.

Предупреждения и предпазни мерки:

 • Да не се използва след изтичане срока на годност, отбелязан върху продукта.
 • Да не се използва, ако върху опаковката има следи от подправяне.
 • Не използвайте бутилката, ако преди първа употреба е нарушен защитния пръстен на гърлото ѝ.
 • Да не се използва, ако разтворът промени цвета си или стане мътен.
 • Не поглъщайте разтвора.
 • За да избегнете замърсяване или потенциално нараняване на окото, не допирайте върха на бутилката до някакви повърхности и избягвайте пряк контакт с окото.
 • Веднага след употреба затворете плътно бутилката.
 • Изхвърлете използвания разтвор 90 дни след отваряне.
 • Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
 • Да се съхранява на стайна температура.
 • Оставете интервал от 5 минути между приложението на други очни продукти.
 • Преустановете употребата и се консултирайте с лекар, ако почувствате болка в окото, промени в зрението, продължително зачервяване или дразнене на окото, или ако състоянието Ви се влоши.
 • Може да причини преходно замъгляване на зрението, което може да повлияе на шофиране или работа с машини. Пациентът трябва да изчака докато зрението му се проясни, преди да шофира или работи с машини.
 • Борът във високи дози се свързва с нежелани събития при животни по отношение на репродукцията. Продуктът съдържа 0,6% w/w борна киселина и 0,035% w/w натриев борат декахидрат с обща експозиция на бор от борната киселина и от натриевия декахидрат по-малко от 1 mg бор/ден, което е по-малко от допустимата дневна експозиция за възрастни и деца и е значително по-ниско от нивата, водещи до нежелани събития при животни. Посъветвайте се с Вашия лекар или медицински специалист за медицински съвет относно употребата на продукта по време на бременност или кърмене.

Нежелани събития:

 • Клиничните проучвания с Refresh Contacts® и постмаркетинговият опит са установили следните нежелани събития: отделяне на секрет от окото, дразнене на окото, парене, дискомфорт, болка в окото, сърбеж в окото, смущения в зрението, усещане за чуждо тяло в окото, зачервяване на окото. Свръхчувствителност, включително алергия на окото със симптоми на подуване на окото, оток на клепача или зачервяване на клепача.

Внимание: 

Прекратете употребата на продукта и потърсете лекар в случай на болка в очите, промени в зрението, упорито зачервяване или раздразнение.
Да не се използва в случай на алергия към някоя от съставките.
Само за външна употреба.
Да не се ползва след изтичане срока на годност, отпечатан върху опаковката.
Не използвайте флакона, ако предпазната опаковка е нарушена.
Не прилагайте, ако разтворът промени цвета си.
Изчакайте 5 минути преди прилагане на друг продукт за офталмологично използване.

Да се съхранява на недостъпно за деца място, при температура под 25 °C.

Състав
Начин на употреба

Защо Ремедиум?

Безплатна доставка над 60лв до 1кг
Избор от над 35 000 артикула
Бърза доставка
Право на връщане до 14 дни

Ние използваме „бисквитки“ и други подобни инструменти, за показване съдържанието на сайта и подобряване на потребителското изживяване. Повече информация за „бисквитките“ и опциите за управлението им може да намерите в раздела Политика за използване на бисквитки