Азитер 15 mg/g, капки за очи, разтвор в еднодозова опаковка х6 бр

5 от 5 (16 ревюта)
10.79лв.

: 104942

: 0.010

Листовка: информация за потребителя

АЗИТЕР 15 mg/g, капки за очи, разтвор в еднодозова опаковка

AZYTER 15 mg/g, eye drops, solution in single-dose container

Азитромицин дихидрат /Azithromycin dehydrate

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

 • Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
 • Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, лекаря, лекуващ Вашето дете, Вашия фармацевт или медицинска сестра.
 • Това лекарство е предписано лично на Вас или на Вашето дете. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
 • Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

 1. Какво представлява АЗИТЕР и за какво се използва
 2. Какво трябва да знаете, преди да използвате АЗИТЕР
 3. Как да използвате АЗИТЕР
 4. Възможни нежелани реакции
 5. Как да съхранявате АЗИТЕР
 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява АЗИТЕР и за какво се използва

АЗИТЕР съдържа азитромицин, антибиотик, принадлежащ към класа на макролидите.

АЗИТЕР се използва за локалното лечение на някои очни инфекции от бактериален произход (включително при пациенти в старческа възраст) и деца от раждането до 17 годишна възраст.

 • пурулентен бактериален конюнктивит,
 • трахоматозен конюнктивит (специфична очна инфекция, дължаща се на бактерия, наречена Chlamydia trachomatis, която се открива или се среща в развиващите се страни).

2. Какво трябва да знаете, преди да АЗИТЕР
Не използвайте АЗИТЕР:

 • ако сте алергични към азитромицин или някой друг антибиотик от класа на макролидите или към средноверижни триглицериди.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, лекаря, лекуващ Вашето дете, Вашия фармацевт или медицинска сестра, преди да използвате АЗИТЕР:

 • Ако възникне алергична реакция, трябва да преустановите лечението и да се консултирате с Вашия лекар.
 • Ако не забележите подобрение в рамките на три дни след началото на лечението или ако се появят неестествени признаци, трябва да се консултирате с Вашия лекар.
 • Като се има предвид Вашата очна инфекция, не се препоръчва носенето на контактни лещи.

Това лекарство е предназначено само за очно приложение.

Да не се инжектира или поглъща.

Други лекарства и АЗИТЕР
Ако използвате някакви други лекарства, които се прилагат в окото, Вие трябва:

 1. да приложите другото офталмологично лекарство,
 2. да изчакате 15 минути,
 3. да приложите АЗИТЕР последен.

Информирайте Вашия лекар, лекаря, лекуващ Вашето дете или Вашия фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Бременност и кърмене

Бременност
Азитер може да се използва по време на бременност.
Вашият лекар може да Ви предпише това лекарство, докато сте бременна, ако реши, че е необходимо.

Кърмене
Ограничени данни показват, че азитромицин се отделя в кърмата, лекарството може да се използва по време на кърмене.

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини
Можете да получите временно замъглено зрение след очно приложение на този продукт. Изчакайте, докато се възстанови нормалното Ви зрение, преди да шофирате или работите с машини.

3. Как да използвате АЗИТЕР

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар, лекаря, лекуващ Вашето дете или Вашия фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашият лекар, лекаря, лекуващ Вашето дете или Вашия фармацевт.

Дозировка
Обичайната доза за възрастни (включително в напреднала възраст) и деца от раждането до 17-годишна възраст е една капка два пъти дневно в окото(очите), което(които) се лекува(т): една капка сутрин и една капка вечер.

Продължителността на лечението е три дни.
Поради продължителното действие на продукта, ако все още имате остатъчни признаци на бактериалната инфекция, не е необходимо да се продължи лечението повече от три дни.

Начин на приложение
За правилно приложение на Азитер:

измивайте добре ръцете си преди и след използване на продукта;
поставете една капка в окото, което ще се лекува; като гледате нагоре надолу и леко дръпнете долния клепач;
избягвайте да докосвате окото и клепачите с върха на капкомера на еднодозовата опаковка;
изхвърлете еднодозовата опаковка след употреба. Не я съхранявайте за последваща употреба.

ДА НЕ СЕ ИНЖЕКТИРА, ДА НЕ СЕ ПОГЛЪЩА

Ако сте пропуснали да използвате АЗИТЕР
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели употребата на АЗИТЕР
Винаги се консултирайте с Вашия лекар, ако възнамерявате да спрете лечението.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Незабавно уведомете Вашия лекар, ако получите някой от следните симптоми след използване на това лекарство, тъй като симптомите могат да бъдат тежки.

Нечести: може да засегне 1 на 100 души:

 • сериозна алергична реакция, която причинява подуване на лицето или гърлото (ангиоедем).

С неизвестна честота: от наличните данни не може да бъде направена оценка
сериозни кожни реакции: кожен обрив, кожна лезия, поява на мехури по кожата, устата, очите и гениталиите (синдром на Стивънс-Джонсън или токсична епидермална некролиза), кожен обрив, придружен от други симптоми като повишена температура, оток на жлезите и повишаване на еозинофилите (вид бели кръвни клетки), обрив, проявяващ се с появата на малки сърбящи червени надигнати участъци (Лекарствена реакция с еозинофилия и системни симптоми (DRESS)), генерализирана еритема с лющене върху големи участъци на тялото (ексфолиаггивен дерматит), кожна лезия, характеризираща се с бърза поява на участъци със зачервена кожа, осеяна с малки пустули (малки мехури, пълни с бяла/жълта течност) (Остра генерализирана екзахемозна пустулоза(АОЕР)).

Спрете използването на азитромицин, ако развиете тези кожни симптоми и се свържете с Вашия лекар или незабавно потърсете медицинска помощ.

Следните нежелани реакции са наблюдавани при приложение на продукта:

Много чести: може да засегнат повече от 1 на 10 души:

 • преходен очен дискомфорт (сърбеж, парене, щипене).

Чести: може да засегнат до 1 на 10 души:

 • замъглено виждане;
 • усещане за залепване на клепача;
 • усещане за чуждо тяло.

Нечести: може да засегнат 1 на 100 души:

 • алергична реакция (свръхчувствителност);
 • възпаление на конюнктивата (може да се дължи на инфекция или алергия
 • алергично възпаление на конюнктивата (алергичен конюнктивит);
 • възпаление на роговица (кератит);
 • сърбяща кожа на клепачите (екзема на клепачите); суха, зачервена кожа на клепачите, подуване на клепачите (едем на клепачите);
 • очна алергия;
 • сълзене на очите;
 • зачервяване на клепачите (еритем на клепачите); зачервяване на конюнктивата (конюнктивална хиперемия).

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев” № 8
1303 София България
Тел.:+359 2 8903417
уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате АЗИТЕР

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка след „Годен до:/ЕХР". Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява под 25°С

Съхранявайте еднодозовите опаковки в сашето, за да се предпазят от светлина.

Изхвърлете отворената еднодозова опаковка с всичкия оставащ разтвор незабавно след първата употреба. Не я съхранявайте за последваща употреба.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа АЗИТЕР

 • Активното вещество е азитромицин дихидрат. Всеки грам от разтвора съдържа 15 mg от азитромицин дихидрат, еквивалентен на 14,3 mg азитромицин. Една еднодозова опаковка с 250 mg разтвор съдържа 3,75 mg азитромицин дихидрат.
 • Другата съставка е средноверижни триглицериди.

Как изглежда АЗИТЕР и какво съдържа опаковката

Азитер е разтвор за очно приложение (капки за очи, разтвор), доставян в еднодозови опаковки всяка съдържаща 0,25 g от продукта. Той е бистра, безцветна до бледожълта маслена. Опаковката съдържа шест еднодозови опаковки в саше, което е достатъчно за един курс на лечение.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба
LABORATOIRES ТНЕА
12, rue Louis Bleriot
63017 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2
ФРАНЦИЯ

Производители
LABORATOIRES ТНЕА
12, rue Louis Bleriot
63017 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2
ФРАНЦИЯ

или

Laboratoire UNITHER
ZI de la Guerie
50200 COUTANCES
ФРАНЦИЯ

Дата на последно преразглеждане на листовката
Октомври 2018

Описание

Листовка: информация за потребителя

АЗИТЕР 15 mg/g, капки за очи, разтвор в еднодозова опаковка

AZYTER 15 mg/g, eye drops, solution in single-dose container

Азитромицин дихидрат /Azithromycin dehydrate

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

 • Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
 • Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, лекаря, лекуващ Вашето дете, Вашия фармацевт или медицинска сестра.
 • Това лекарство е предписано лично на Вас или на Вашето дете. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
 • Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

 1. Какво представлява АЗИТЕР и за какво се използва
 2. Какво трябва да знаете, преди да използвате АЗИТЕР
 3. Как да използвате АЗИТЕР
 4. Възможни нежелани реакции
 5. Как да съхранявате АЗИТЕР
 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява АЗИТЕР и за какво се използва

АЗИТЕР съдържа азитромицин, антибиотик, принадлежащ към класа на макролидите.

АЗИТЕР се използва за локалното лечение на някои очни инфекции от бактериален произход (включително при пациенти в старческа възраст) и деца от раждането до 17 годишна възраст.

 • пурулентен бактериален конюнктивит,
 • трахоматозен конюнктивит (специфична очна инфекция, дължаща се на бактерия, наречена Chlamydia trachomatis, която се открива или се среща в развиващите се страни).

2. Какво трябва да знаете, преди да АЗИТЕР
Не използвайте АЗИТЕР:

 • ако сте алергични към азитромицин или някой друг антибиотик от класа на макролидите или към средноверижни триглицериди.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, лекаря, лекуващ Вашето дете, Вашия фармацевт или медицинска сестра, преди да използвате АЗИТЕР:

 • Ако възникне алергична реакция, трябва да преустановите лечението и да се консултирате с Вашия лекар.
 • Ако не забележите подобрение в рамките на три дни след началото на лечението или ако се появят неестествени признаци, трябва да се консултирате с Вашия лекар.
 • Като се има предвид Вашата очна инфекция, не се препоръчва носенето на контактни лещи.

Това лекарство е предназначено само за очно приложение.

Да не се инжектира или поглъща.

Други лекарства и АЗИТЕР
Ако използвате някакви други лекарства, които се прилагат в окото, Вие трябва:

 1. да приложите другото офталмологично лекарство,
 2. да изчакате 15 минути,
 3. да приложите АЗИТЕР последен.

Информирайте Вашия лекар, лекаря, лекуващ Вашето дете или Вашия фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Бременност и кърмене

Бременност
Азитер може да се използва по време на бременност.
Вашият лекар може да Ви предпише това лекарство, докато сте бременна, ако реши, че е необходимо.

Кърмене
Ограничени данни показват, че азитромицин се отделя в кърмата, лекарството може да се използва по време на кърмене.

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини
Можете да получите временно замъглено зрение след очно приложение на този продукт. Изчакайте, докато се възстанови нормалното Ви зрение, преди да шофирате или работите с машини.

3. Как да използвате АЗИТЕР

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар, лекаря, лекуващ Вашето дете или Вашия фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашият лекар, лекаря, лекуващ Вашето дете или Вашия фармацевт.

Дозировка
Обичайната доза за възрастни (включително в напреднала възраст) и деца от раждането до 17-годишна възраст е една капка два пъти дневно в окото(очите), което(които) се лекува(т): една капка сутрин и една капка вечер.

Продължителността на лечението е три дни.
Поради продължителното действие на продукта, ако все още имате остатъчни признаци на бактериалната инфекция, не е необходимо да се продължи лечението повече от три дни.

Начин на приложение
За правилно приложение на Азитер:

измивайте добре ръцете си преди и след използване на продукта;
поставете една капка в окото, което ще се лекува; като гледате нагоре надолу и леко дръпнете долния клепач;
избягвайте да докосвате окото и клепачите с върха на капкомера на еднодозовата опаковка;
изхвърлете еднодозовата опаковка след употреба. Не я съхранявайте за последваща употреба.

ДА НЕ СЕ ИНЖЕКТИРА, ДА НЕ СЕ ПОГЛЪЩА

Ако сте пропуснали да използвате АЗИТЕР
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели употребата на АЗИТЕР
Винаги се консултирайте с Вашия лекар, ако възнамерявате да спрете лечението.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Незабавно уведомете Вашия лекар, ако получите някой от следните симптоми след използване на това лекарство, тъй като симптомите могат да бъдат тежки.

Нечести: може да засегне 1 на 100 души:

 • сериозна алергична реакция, която причинява подуване на лицето или гърлото (ангиоедем).

С неизвестна честота: от наличните данни не може да бъде направена оценка
сериозни кожни реакции: кожен обрив, кожна лезия, поява на мехури по кожата, устата, очите и гениталиите (синдром на Стивънс-Джонсън или токсична епидермална некролиза), кожен обрив, придружен от други симптоми като повишена температура, оток на жлезите и повишаване на еозинофилите (вид бели кръвни клетки), обрив, проявяващ се с появата на малки сърбящи червени надигнати участъци (Лекарствена реакция с еозинофилия и системни симптоми (DRESS)), генерализирана еритема с лющене върху големи участъци на тялото (ексфолиаггивен дерматит), кожна лезия, характеризираща се с бърза поява на участъци със зачервена кожа, осеяна с малки пустули (малки мехури, пълни с бяла/жълта течност) (Остра генерализирана екзахемозна пустулоза(АОЕР)).

Спрете използването на азитромицин, ако развиете тези кожни симптоми и се свържете с Вашия лекар или незабавно потърсете медицинска помощ.

Следните нежелани реакции са наблюдавани при приложение на продукта:

Много чести: може да засегнат повече от 1 на 10 души:

 • преходен очен дискомфорт (сърбеж, парене, щипене).

Чести: може да засегнат до 1 на 10 души:

 • замъглено виждане;
 • усещане за залепване на клепача;
 • усещане за чуждо тяло.

Нечести: може да засегнат 1 на 100 души:

 • алергична реакция (свръхчувствителност);
 • възпаление на конюнктивата (може да се дължи на инфекция или алергия
 • алергично възпаление на конюнктивата (алергичен конюнктивит);
 • възпаление на роговица (кератит);
 • сърбяща кожа на клепачите (екзема на клепачите); суха, зачервена кожа на клепачите, подуване на клепачите (едем на клепачите);
 • очна алергия;
 • сълзене на очите;
 • зачервяване на клепачите (еритем на клепачите); зачервяване на конюнктивата (конюнктивална хиперемия).

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев” № 8
1303 София България
Тел.:+359 2 8903417
уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате АЗИТЕР

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка след „Годен до:/ЕХР". Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява под 25°С

Съхранявайте еднодозовите опаковки в сашето, за да се предпазят от светлина.

Изхвърлете отворената еднодозова опаковка с всичкия оставащ разтвор незабавно след първата употреба. Не я съхранявайте за последваща употреба.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа АЗИТЕР

 • Активното вещество е азитромицин дихидрат. Всеки грам от разтвора съдържа 15 mg от азитромицин дихидрат, еквивалентен на 14,3 mg азитромицин. Една еднодозова опаковка с 250 mg разтвор съдържа 3,75 mg азитромицин дихидрат.
 • Другата съставка е средноверижни триглицериди.

Как изглежда АЗИТЕР и какво съдържа опаковката

Азитер е разтвор за очно приложение (капки за очи, разтвор), доставян в еднодозови опаковки всяка съдържаща 0,25 g от продукта. Той е бистра, безцветна до бледожълта маслена. Опаковката съдържа шест еднодозови опаковки в саше, което е достатъчно за един курс на лечение.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба
LABORATOIRES ТНЕА
12, rue Louis Bleriot
63017 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2
ФРАНЦИЯ

Производители
LABORATOIRES ТНЕА
12, rue Louis Bleriot
63017 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2
ФРАНЦИЯ

или

Laboratoire UNITHER
ZI de la Guerie
50200 COUTANCES
ФРАНЦИЯ

Дата на последно преразглеждане на листовката
Октомври 2018

0

Защо Ремедиум?

Безплатна доставка над 60лв до 1кг
Избор от над 35 000 артикула
Бърза доставка
Право на връщане до 14 дни

Ние използваме „бисквитки“ и други подобни инструменти, за показване съдържанието на сайта и подобряване на потребителското изживяване. Повече информация за „бисквитките“ и опциите за управлението им може да намерите в раздела Политика за използване на бисквитки