Бенокси Унимед Фарма 4 mg/ml капки за очи, разтвор х10 мл

5 от 5 (4 ревюта)
0.00

: 184821

: 0.010

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

BENOXI UNIMED PHARMA 4 mg/ml eye drops, solution
БЕНОКСИ УНИМЕД ФАРМА 4 mg/ml капки за очи, разтвор
оксибупрокаинов хидрохлорид (oxybuprocaine hydrochloride)
Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да използвате това лекарство.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:
1. Какво представлява БЕНОКСИ УНИМЕД ФАРМА
2. Преди да използвате БЕНОКСИ УНИМЕД ФАРМА
3. Как да използвате БЕНОКСИ УНИМЕД ФАРМА
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате БЕНОКСИ УНИМЕД ФАРМА
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА БЕНОКСИ УНИМЕД ФАРМА И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
БЕНОКСИ УНИМЕД ФАРМА е лекарствен продукт за приложение в окото, локален анестетик. Активното вещество е оксибупрокаинов хидрохлорид - синтетичен анестетик от естерен тип. БЕНОКСИ УНИМЕД ФАРМА е ефективен, повърхностен, кратко-действащ анестетик (упойващо вещество) с бързо засилващ се ефект. Той блокира обратимо възникването и провеждането на импулси по сетивните нерви, като по този начин предизвиква временна анестезия (упойка) на мястото на приложение. Той е по-ефективен от кокаина. БЕНОКСИ УНИМЕД ФАРМА не повлиява ширината на зеницата и способността за акомодация (за фиксиране при зрението).
БЕНОКСИ УНИМЕД ФАРМА се използва за повърхностна анестезия на роговицата и конюнктивата (повърхността на окото) при отстраняване на повърхностно или дълбоко разположени чужди тела, по време на тонометрия (измерване на вътреочното налягане), гониоскопия (измерване на ъгъла на предната камера на окото) и други диагностични процедури. При подготовка за субконюнктивални и ретробулбарни инжекции.

2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ БЕНОКСИ УНИМЕД ФАРМА
Не използвайте БЕНОКСИ УНИМЕД ФАРМА:

 • ако сте алергични (свръхчувствителни) към оксибупрокаин или към някоя от останалите съставки на продукта;
 • ако сте алергични (свръхчувствителни) към други локални анестетици от групата на естерите на парааминобензоената киселина или локалните анестетици от амиден тип;
 • при деца под две годишна възраст;
 • при наличие на инфекция

Обърнете специално внимание при употребата на БЕНОКСИ УНИМЕД ФАРМА

 • БЕНОКСИ УНИМЕД ФАРМА трябва да се прилага с внимание при пациенти с недостатъчност на псевдохолинестеразата, миастения гравис, ниско кръвно налягане, сърдечни заболявания (сърдечна недостатъчност, смущения в ритъма) и епилепсия. Неконтролираната употреба на всеки анестетик, даже при ниски концентрации, може след кратко приемане да доведе до увреждане на роговицата. В случаи на продължителна болка на пациента трябва да се предпишат системни аналгетици. Даже единичното приложение води до разраняване на меката повърхност на роговицата.
 • Тъй като оксибупрокаин спира бактериалния растеж и репродукция (т.е. има бактериостатичен ефект) БЕНОКСИ УНИМЕД ФАРМА не трябва да се прилага преди взимане на проба за бактериална посявка.
 • Носещите контактни лещи трябва да ги свалят преди прилагането на това лекарство и да ги сложат отново след пълното изчезване на признаците на анестезия.

БЕНОКСИ УНИМЕД ФАРМА не трябва да се прилага като обикновено лекарствено средство.

Употреба на други лекарства
Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.
Ефектите на БЕНОКСИ УНИМЕД ФАРМА и на другите лекарства могат да бъдат разнопосочни, когато се прилагат едновременно.
БЕНОКСИ УНИМЕД ФАРМА засилва ефектите на сукцинилхолина и симпатомиметиците, намалява ефектите на сулфонамидите и бета-блокерите, несъвместим е с разтвори на флуоресцеин, тъй като съдържащият се в него консервант хлорхексидин диацетат образува утайка с тях. Продуктът е несъвместим и със сребърен нитрат, соли на живака и други алкални вещества.

Бременност и кърмене
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство. Прилагането на БЕНОКСИ УНИМЕД ФАРМА при бременни и кърмещи жени може да стане, само ако потенциалната полза за майката значително надвишава потенциалния риск за плода или детето.

Шофиране и работа с машини
Шофирането и работата с машини се позволяват най-рано един час след прилагането на продукта.

3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ БЕНОКСИ УНИМЕД ФАРМА
Това лекарство трябва да се прилага само от лекар и да се използва за кратко време. По време на анестезията пациентът не трябва да пипа окото, като то трябва да се пази от прах и бактериална инфекция.
Капките за очи се накапват в конюнктивалната торбичка. Между единичните накапвания на продукта очите трябва да бъдат затворени. Точната дозировка винаги трябва да се определи от лекаря.

Обичайната дозировка е:
При анестезия на роговицата и конюнктивата:
За отстраняване на повърхностно разположено чуждо тяло: 3 пъти по една капка в разстояние на 5 минути.
За отстраняване на дълбоко разположено чуждо тяло: от 5 до 10 пъти по една капка в интервали от 30 до 60 секунди.

Преди субконюнктивална или ретробулбарна инжекция:
3 пъти по една капка в разстояние на 5 минути.

При тонометрия, гониоскопия и други процедури:
1-2 капки.

Ако Ви е приложена повече от необходимата доза БЕНОКСИ УНИМЕД ФАРМА
При приложение според предписанието, предозирането е практически изключено. Системните токсични ефекти са главно от централната нервна система и сърдечносъдовата система: възбуда, безсъние, гадене, повръщане, мускулни спазми, смущения в дишането, кома (безсъзнание), хипотония (ниско кръвно налягане), шок, спиране на сърцето. Ако дете приеме по-голяма от необходимата доза или приеме случайно това лекарство, незабавно потърсете лекарска помощ.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Както всички лекарства, БЕНОКСИ УНИМЕД ФАРМА може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Веднага след приложението се наблюдават временно парене и зачервяване на конюнктивата. Възможни са увреждане на повърхностния слой на роговицата, ерозия и разраняване на роговицата. Могат да се наблюдават ефекти, подобни на възпаление на роговицата и катаракта, алергични реакции на клепачите и конюнктивата.

Системни нежелани реакции, дължащи се на резорбция: алергични, сърдечносъдови реакции, анафилактичен шок (шок поради свръхчувствителност на организма към чужди вещества), синкоп (временна и краткотрайна загуба на съзнанието), токсични прояви от страна на централната нервна система. Появата на такива системни нежелани реакции след прилагане на препарата в конюнктивалната торбичка е малко вероятна.

Ако някоя от нежеланите реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ БЕНОКСИ УНИМЕД ФАРМА
Да се съхранява под 25°С.
Да не се съхранява в хладилник.
Да се пази от светлина.
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте БЕНОКСИ УНИМЕД ФАРМА след срока на годност, отбелязан върху опаковката. Отворената опаковка може да се използва до 28 дни след първото отваряне.
След всяко прилагане затворете незабавно бутилката.
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Какво съдържа БЕНОКСИ УНИМЕД ФАРМА
Активното вещество е: оксибупрокаинов хидрохлорид 4 mg/ml.
Другите съставки са: борна киселина, хлорхексидинов диацетат, пречистена вода.

Как изглежда БЕНОКСИ УНИМЕД ФАРМА и какво съдържа опаковката
Бутилка с 10 ml разтвор, поставен в картонена опаковка.
Бутилка с 5 ml разтвор, поставен в картонена опаковка.

Притежател на разрешението за употреба и производител:
UNIMED PHARMA Ltd., Словашка република.

Дата на последно одобрение на листовката: февруари/2010.

Описание

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

BENOXI UNIMED PHARMA 4 mg/ml eye drops, solution
БЕНОКСИ УНИМЕД ФАРМА 4 mg/ml капки за очи, разтвор
оксибупрокаинов хидрохлорид (oxybuprocaine hydrochloride)
Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да използвате това лекарство.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:
1. Какво представлява БЕНОКСИ УНИМЕД ФАРМА
2. Преди да използвате БЕНОКСИ УНИМЕД ФАРМА
3. Как да използвате БЕНОКСИ УНИМЕД ФАРМА
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате БЕНОКСИ УНИМЕД ФАРМА
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА БЕНОКСИ УНИМЕД ФАРМА И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
БЕНОКСИ УНИМЕД ФАРМА е лекарствен продукт за приложение в окото, локален анестетик. Активното вещество е оксибупрокаинов хидрохлорид - синтетичен анестетик от естерен тип. БЕНОКСИ УНИМЕД ФАРМА е ефективен, повърхностен, кратко-действащ анестетик (упойващо вещество) с бързо засилващ се ефект. Той блокира обратимо възникването и провеждането на импулси по сетивните нерви, като по този начин предизвиква временна анестезия (упойка) на мястото на приложение. Той е по-ефективен от кокаина. БЕНОКСИ УНИМЕД ФАРМА не повлиява ширината на зеницата и способността за акомодация (за фиксиране при зрението).
БЕНОКСИ УНИМЕД ФАРМА се използва за повърхностна анестезия на роговицата и конюнктивата (повърхността на окото) при отстраняване на повърхностно или дълбоко разположени чужди тела, по време на тонометрия (измерване на вътреочното налягане), гониоскопия (измерване на ъгъла на предната камера на окото) и други диагностични процедури. При подготовка за субконюнктивални и ретробулбарни инжекции.

2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ БЕНОКСИ УНИМЕД ФАРМА
Не използвайте БЕНОКСИ УНИМЕД ФАРМА:

 • ако сте алергични (свръхчувствителни) към оксибупрокаин или към някоя от останалите съставки на продукта;
 • ако сте алергични (свръхчувствителни) към други локални анестетици от групата на естерите на парааминобензоената киселина или локалните анестетици от амиден тип;
 • при деца под две годишна възраст;
 • при наличие на инфекция

Обърнете специално внимание при употребата на БЕНОКСИ УНИМЕД ФАРМА

 • БЕНОКСИ УНИМЕД ФАРМА трябва да се прилага с внимание при пациенти с недостатъчност на псевдохолинестеразата, миастения гравис, ниско кръвно налягане, сърдечни заболявания (сърдечна недостатъчност, смущения в ритъма) и епилепсия. Неконтролираната употреба на всеки анестетик, даже при ниски концентрации, може след кратко приемане да доведе до увреждане на роговицата. В случаи на продължителна болка на пациента трябва да се предпишат системни аналгетици. Даже единичното приложение води до разраняване на меката повърхност на роговицата.
 • Тъй като оксибупрокаин спира бактериалния растеж и репродукция (т.е. има бактериостатичен ефект) БЕНОКСИ УНИМЕД ФАРМА не трябва да се прилага преди взимане на проба за бактериална посявка.
 • Носещите контактни лещи трябва да ги свалят преди прилагането на това лекарство и да ги сложат отново след пълното изчезване на признаците на анестезия.

БЕНОКСИ УНИМЕД ФАРМА не трябва да се прилага като обикновено лекарствено средство.

Употреба на други лекарства
Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.
Ефектите на БЕНОКСИ УНИМЕД ФАРМА и на другите лекарства могат да бъдат разнопосочни, когато се прилагат едновременно.
БЕНОКСИ УНИМЕД ФАРМА засилва ефектите на сукцинилхолина и симпатомиметиците, намалява ефектите на сулфонамидите и бета-блокерите, несъвместим е с разтвори на флуоресцеин, тъй като съдържащият се в него консервант хлорхексидин диацетат образува утайка с тях. Продуктът е несъвместим и със сребърен нитрат, соли на живака и други алкални вещества.

Бременност и кърмене
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство. Прилагането на БЕНОКСИ УНИМЕД ФАРМА при бременни и кърмещи жени може да стане, само ако потенциалната полза за майката значително надвишава потенциалния риск за плода или детето.

Шофиране и работа с машини
Шофирането и работата с машини се позволяват най-рано един час след прилагането на продукта.

3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ БЕНОКСИ УНИМЕД ФАРМА
Това лекарство трябва да се прилага само от лекар и да се използва за кратко време. По време на анестезията пациентът не трябва да пипа окото, като то трябва да се пази от прах и бактериална инфекция.
Капките за очи се накапват в конюнктивалната торбичка. Между единичните накапвания на продукта очите трябва да бъдат затворени. Точната дозировка винаги трябва да се определи от лекаря.

Обичайната дозировка е:
При анестезия на роговицата и конюнктивата:
За отстраняване на повърхностно разположено чуждо тяло: 3 пъти по една капка в разстояние на 5 минути.
За отстраняване на дълбоко разположено чуждо тяло: от 5 до 10 пъти по една капка в интервали от 30 до 60 секунди.

Преди субконюнктивална или ретробулбарна инжекция:
3 пъти по една капка в разстояние на 5 минути.

При тонометрия, гониоскопия и други процедури:
1-2 капки.

Ако Ви е приложена повече от необходимата доза БЕНОКСИ УНИМЕД ФАРМА
При приложение според предписанието, предозирането е практически изключено. Системните токсични ефекти са главно от централната нервна система и сърдечносъдовата система: възбуда, безсъние, гадене, повръщане, мускулни спазми, смущения в дишането, кома (безсъзнание), хипотония (ниско кръвно налягане), шок, спиране на сърцето. Ако дете приеме по-голяма от необходимата доза или приеме случайно това лекарство, незабавно потърсете лекарска помощ.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Както всички лекарства, БЕНОКСИ УНИМЕД ФАРМА може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Веднага след приложението се наблюдават временно парене и зачервяване на конюнктивата. Възможни са увреждане на повърхностния слой на роговицата, ерозия и разраняване на роговицата. Могат да се наблюдават ефекти, подобни на възпаление на роговицата и катаракта, алергични реакции на клепачите и конюнктивата.

Системни нежелани реакции, дължащи се на резорбция: алергични, сърдечносъдови реакции, анафилактичен шок (шок поради свръхчувствителност на организма към чужди вещества), синкоп (временна и краткотрайна загуба на съзнанието), токсични прояви от страна на централната нервна система. Появата на такива системни нежелани реакции след прилагане на препарата в конюнктивалната торбичка е малко вероятна.

Ако някоя от нежеланите реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ БЕНОКСИ УНИМЕД ФАРМА
Да се съхранява под 25°С.
Да не се съхранява в хладилник.
Да се пази от светлина.
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте БЕНОКСИ УНИМЕД ФАРМА след срока на годност, отбелязан върху опаковката. Отворената опаковка може да се използва до 28 дни след първото отваряне.
След всяко прилагане затворете незабавно бутилката.
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Какво съдържа БЕНОКСИ УНИМЕД ФАРМА
Активното вещество е: оксибупрокаинов хидрохлорид 4 mg/ml.
Другите съставки са: борна киселина, хлорхексидинов диацетат, пречистена вода.

Как изглежда БЕНОКСИ УНИМЕД ФАРМА и какво съдържа опаковката
Бутилка с 10 ml разтвор, поставен в картонена опаковка.
Бутилка с 5 ml разтвор, поставен в картонена опаковка.

Притежател на разрешението за употреба и производител:
UNIMED PHARMA Ltd., Словашка република.

Дата на последно одобрение на листовката: февруари/2010.

0

Защо Ремедиум?

Безплатна доставка над 60лв до 1кг
Избор от над 35 000 артикула
Бърза доставка
Право на връщане до 14 дни
Ние използваме „бисквитки“ и други подобни инструменти, за показване съдържанието на сайта и подобряване на потребителското изживяване. Повече информация за „бисквитките“ и опциите за управлението им може да намерите в раздела Политика за използване на бисквитки