Депакин 57,64 mg/ml сироп х150 мл Sanofi

5 от 5 (8 ревюта)
7.33лв.

: 002103

: 0.010

Листовка: Информация за потребителя

Депакин 57,64 mg/ml сироп
Depakine 57,64 nig/ml syrup
натриев валпроат (sodium valproate)

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте края на точка 4.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Депакин сироп, натриев валпроат, може сериозно да увреди нероденото дете, когато се приема по време на бременност. Ако сте жена, която може да има бебе, трябва да използвате ефективен метод за предпазване от бременност без прекъсване по време на целия период на лечение с Депакин сироп. Вашият лекар ще обсъди това с Вас, но Вие трябва да спазвате и съветите в точка 2 на тази листовка.
Планирайте спешно посещение при Вашия лекар, ако искате да забременеете, или ако смятате, че сте бременна.
Не преустановявайте приема на Депакин сироп, освен ако Вашият лекар не Ви каже, тъй като състоянието Ви може да се влоши.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

 • Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

 • Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

 • Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо, че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

 • Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Депакин сироп и за какво се използва 2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Депакин сироп 3. Как да приемате Депакин сироп 4. Възможни нежелани реакции 5. Как да съхранявате Депакин сироп 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Депакин сироп и за какво се използва

Активното вещество в Депакин сироп е валпроат.
Депакин сироп принадлежи към групата лекарствени продукти използвани за лечение на епилепсия и мания. Депакин сироп се използва при лечението на:

Епилепсия

 • Първично генерализирани епилепсии и припадъци.

 • Типове пристъпи:

абсанси (petit mal), генерализирани тонично-клонични (grand mal), тонични и атонични припадъци, миоклонични пристъпи, инфантилни спазми.

 • Генерализирани епилепсии и епилептични синдроми:

абсансна епилепсия, ювенилна миоклонична епилепсия (синдром на Janz), епилепсия с генерализирани тонично-клонични припадъци при събуждане, фотосензитивни епилепсии.

 • Синдром на Lennox-Gastaut. Синдром на West.

 • Фокални (парциални) епилепсии и пристъпи с или без вторична генерализация.

Мания, когато може да се чувствате много развълнувани, въодушевени, възбудени, ентусиазирани или свръхактивни. Манията настъпва при заболяване, наречено „биполярно разстройство". Депакин сироп може да се използва, когато литий не може да бъде приложен. При деца: като самостоятелна терапия или в комбинация с друг противоепилептичен лекарствен продукт:
Лечение на генерализирана епилепсия: клонични, тонични, тонично-клонични припадъци, абсанси, миоклонични пристъпи, атонични припадъци; синдром на Lennox-Gastaut;
Лечение на парциална епилепсия: парциални пристъпи с или без вторични генерализирани припадъци.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Депакин сироп

Не приемайте Депакин сироп,

 • ако сте алергични към натриев валпроат (активното вещество на Депакин сироп) или към някоя от останалите съставки на Депакин сироп.

 • ако имате активен хепатит или активно заболяване на черния дроб.

 • ако Вие (или някой от близките Ви роднини) имате данни за прекаран в миналото тежък хепатит, особено такъв, предизвикан от лекарства.

 • ако страдате от чернодробна порфирия (много рядко метаболитно заболяване).

 • ако имате генетичен дефект, който води до митохондриално нарушение (напр. синдром на Алперс-Хутенлохер).

 • ако имате метаболитно нарушение, напр. нарушение на урейния цикъл.

Биполярно разстройство

 • При биполярно разстройство, не трябва да използвате Депакин сироп, ако сте бременна.

 • При биполярно разстройство, ако сте жена, която може да има бебе, не трябва да приемате Депакин сироп, освен когато използвате ефективен метод за предпазване от бременност (контрацепция) по време на целия период на лечение с Депакин сироп. Не преустановявайте приема на Депакин сироп или метода, който използвате за предпазване от бременност, докато не обсъдите това с Вашия лекар. Вашият лекар ще Ви посъветва допълнително (вижте по-долу „Бременност, кърмене и фертилитет - Важен съвет за жените").

Епилепсия

 • При епилепсия не трябва да използвате Депакин сироп, ако сте бременна, освен когато никакво друго лекарство няма ефект при Вас.

 • При епилепсия, ако сте жена, която може да има бебе, не трябва да приемате Депакин сироп, освен когато използвате ефективен метод за предпазване от бременност (контрацепция) по време на целия период на лечение с Депакин сироп. Не преустановявайте приема на Депакин сироп или метода, който използвате предпазване от бременност, докато не обсъдите това с Вашия лекар. Вашият лекар ще Ви посъветва допълнително (вижте по-долу „Бременност, кърмене и фертилитет - Важен съвет за жените").

Ако смятате, че имате някой от тези проблеми, или ако имате каквито и да било съмнения, посъветвайте се със своя лекар, преди да приемете Депакин сироп. Обърнете специално внимание при употребата на Депакин сироп,

 • ако Вие, или детето Ви развиете внезапно заболяване, особено ако това стане в рамките на първите 6 месеца от лечението и особено, ако включва многократно повръщане, крайна отпадналост, коремна болка, сънливост, слабост, загуба на апетит, болка в горната част на стомаха, гадене, жълтеница (пожълтяване на кожата или бялото на очите), отоци на краката или влошаване на епилепсията или общо усещане за влошено здраве, ТРЯБВА НЕЗАБАВНО ДА СЪОБЩИТЕ НА СВОЯ ЛЕКАР. При много малък брой пациенти, Депакин сироп може да увреди черния дроб (и рядко панкреаса).

 • ако Депакин сироп се приема от дете под 3 години, което същевременно приема и други противоепилептични лекарства, или има друго неврологично или метаболитно заболяване и тежка форма на епилепсия.

 • особено, ако детето е под 3 години, Депакин сироп не трябва да се приема заедно с ацетилсалицилова киселина (аспирин).

 • aко имате системен лупус еритематозус (рядък вид заболяване).

 • ако страдате от някакви метаболитни нарушения, особено наследствен ензимен дефицит като нарушение на урейния цикъл, поради опасност от повишаване нивото на амоняка в кръвта.

 • ако имате нарушена бъбречна функция. Вашият лекар може да поиска да следи нивото на валпроат или да коригира дозата.

 • ако наддадете на тегло поради повишен апетит,

 • малък брой от хората, лекувани с противоепилептични лекарства като натриев валпроат са имали мисли за самонараняване или самоубийство. Ако при Вас се появят такива мисли, по което и да е време, незабавно се свържете с Вашия лекар.

 • ако имате недостатъчност на ензима карнитин палмитоил трансфераза тип II

 • ако знаете, че в семейството Ви има генетичен дефект, който води до митохондриално нарушение.

 • както и при други анти епилептични лекарства, конвулсиите могат да се влошат или се да се появяват по-често, докато приемате това лекарство. Ако това се случи, незабавно се свържете с Вашия лекар.

Деца и юноши

Деца и юноши под 18-годишна възраст:
Депакин сироп не трябва да бъде прилаган при деца и юноши под 18-годишна възраст за лечение на мания.

Депакин сироп с храна, напитки и алкохол

Не се препоръчва употребата на алкохол по време на лечение.

Други лекарства и Депакин сироп

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства, дори и такива отпускани без лекарско предписание. Някои други лекарства могат да окажат влияние върху действието на Депакин сироп или обратно. Такива са:

 • невролептици (използват се за лечение на психични разстройства),

 • лекарства за лекуване на депресия,

 • бензодиазепини, използвани като сънотворни или за лечение на тревожност,

 • кветиапин, оланзапин (използван за лечение на психични нарушения),

 • други лекарства използвани за лечение на епилепсия, в това число фенобарбитал, фенитоин, примидон, ламотрижин, карбамазепин, топирамат, фелбамат,

 • зидовудин (използва се за лечение на HIV инфекции и СПИН),

 • мефлоквин (използва се за лечение и профилактика на малария),

 • салицилати (аспирин) (вижте също информацията за деца под 3 години). Преди да приемете Депакин сироп"),

 • антикоагуланти (използват се за профилактика при образуването на съсиреци),

 • циметидин (използва се за лечение на стомашна язва),

 • еритромицин, рифампицин,

 • карбапенем агенти като имипенем, панипенем и меропенем (антибиотици, използвани за лечение на бактериални инфекции). Едновременното приложение на валпроевата киселина и карбапенем трябва да се избягва поради намаляване ефекта на натриев валпроат,

 • руфинамид,

 • ацетазоламид,

 • протеазни инхибитори, като лопинавир, ритонавир (за лечение на вируса на СПИН),

 • холестирамин,

 • пропофол (използван за анестезия),

 • нимодипин,

 • продукти съдържащи естроген (включително някои противозачатъчни хапчета).

Тези лекарствени продукти, както и някои други могат да се повлияят от Депакин сироп или те да окажат влияние върху действието му. Може да имате нужда от различна дозировка от Вашето лекарство или да приемете други лекарствени продукти. Ще получите съвет от своя лекар или фармацевт. Повече информация относно лекарствените продукти, към които да сте внимателни или такива, които да избягвате, докато приемате Депакин сироп ще получите от Вашият лекар или фармацевт.

Бременност, кърмене и фертилитет

Важен съвет за жените

 • Биполярно разстройство

  • При биполярно разстройство, не трябва да използвате Депакин сироп, ако сте бременна.

  • При биполярно разстройство, ако сте жена, която може да има бебе, не трябва да приемате Депакин сироп, освен когато използвате ефективен метод за предпазване от бременност (контрацепция) по време на целия период на лечение с Депакин сироп. Не преустановявайте приема на Депакин сироп или метода, който използвате за предпазване от бременност, докато не обсъдите това с Вашия лекар. Вашият лекар ще Ви посъветва допълнително.

 • Епилепсия

  • При епилепсия, не трябва да използвате Депакин сироп, ако сте бременна, освен когато никакво друго лекарство няма ефект при Вас.

  • При епилепсия, ако сте жена, която може да има бебе, не трябва да приемате Депакин сироп, освен когато използвате ефективен метод за предпазване от бременност (контрацепция) по време на целия период на лечение с Депакин сироп. Не преустановявайте приема на Депакин сироп или метода, който използвате за предпазване от бременност, докато не обсъдите това с Вашия лекар. Вашият лекар ще Ви посъветва допълнително.

 • Рисковете с валпроат, когато се приема по време на бременност (независимо от заболяването, за което се използва валпроат)

  • Информирайте Вашия лекар незабавно, ако планирате да имате бебе или сте бременна.

  • Валпроат носи риск, ако се приема по време на бременност. Колкото по-висока е дозата, толкова по-високи са рисковете, но всички дози носят риск.

  • Това лекарство може да причини сериозни вродени дефекти и може да повлияе на начина, по който се развива детето, докато расте.

  • Вродените дефекти, които са съобщени, включват спина бифида (при, което костите на гръбначния канал не са правилно развити); лицеви и черепни дефекти на сърцето, бъбреците, пикочните пътища и половите органи; дефекти на крайниците.

  • Проблеми със слуха или глухота са докладвани при деца, изложени на валпроат по време на бременността.

  • Ако приемате валпроат по време на бременност, при Вас рискът да родите дете с вродени дефекти, които изискват медицинско лечение е по-висок отколкото при другите жени. Тъй като валпроат се използва в продължение на много години, се знае, че при жени, които приемат валпроат, около 10 бебета на всеки 100 ще имат вродени дефекти. Това съответства на 2 до 3 бебета на всеки 100, родени от жени, които нямат епилепсия.

  • Смята се, че до 30-40% от децата в предучилищна възраст, чиито майки са приемали валпроат по време на бременност, може да имат проблеми с развитието през ранната детска възраст. Засегнатите деца могат да имат забавено прохождане и проговаряне, по-малки интелектуални способности в сравнение с другите деца и да имат затруднения с усвояването на езика и паметта.

  • При деца, изложени на валпроат се диагностицират по-често аутистични нарушения и има някои данни, че децата са с повишен риск от развитие на симптоми на разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност.

  • Преди да Ви предпише това лекарство, Вашият лекар ще Ви обясни какво може да се случи с Вашето бебе, ако забременеете, докато приемате валпроат. Ако по-късно решите, че искате да имате бебе, не трябва да преустановявате Вашето лекарство или метод за предпазване от бременност, докато не обсъдите това с Вашия лекар.

  • Ако сте родител или грижещ се за дете от женски пол, лекувано с валпроат, трябва да се свържете с лекаря веднага, щом детето Ви, което приема валпроат, получи първо менструално кръвотечение (менархе).

  • Някои хапчета, предпазващи от забременяване (съдържащи естроген противозачатъчни хапчета) могат да понижат нивата на валпроат в кръвта Ви. Уверете се, че сте обсъдили с Вашия лекар метода на контрацепция (контрол от забременяването), който е най-подходящ за Вас.

  • Посъветвайте се с Вашия лекар за приемането на фолиева киселина, когато се опитвате да забременеете. Фолиевата киселина може да намали общия риск от спина бифида и ранен аборт, който съществува при всяка бременност. Малко вероятно е, обаче, това да намали риска от вродени дефекти, свързани с употребата на валпроат.

Моля, изберете и прочетете ситуациите, които се отнасят за Вас от описаните по-долу ситуации:

 •  A3 ЗАПОЧВАМ ЛЕЧЕНИЕ С ДЕПАКИН СИРОП

 • A3 ПРИЕМАМ ДЕПАКИН СИРОП И НЕ ПЛАНИРАМ ДА ИМАМ БЕБЕ

 • A3 ПРИЕМАМ ДЕПАКИН СИРОП И ПЛАНИРАМ ДА ИМАМ БЕБЕ

 • A3 СЪМ БРЕМЕННА И ПРИЕМАМ ДЕПАКИН СИРОП

A3 ЗАПОЧВАМ ЛЕЧЕНИЕ С ДЕПАКИН СИРОП

Ако това е първият път, когато Вие предписан Депакин сироп, Вашият лекар ще Ви разясни рисковете за нероденото дете, ако забременеете. След като вече може да имате бебе, трябва да се уверите, че използвате ефективен метод за предпазване от бременност без прекъсване по време на Вашето лечение с Депакин сироп. Консултирайте се с Вашия лекар или клиника по семейно планиране, ако имате нужда от съвет относно предпазване от бременност.

Основни послания:

 • Преди началото на лечението с Депакин сироп трябва да се изключи бременност с резултат от тест за бременност, потвърден от Вашия лекар.

 • Трябва да използвате ефективен метод за предпазване от бременност през целия период на лечение с Депакин сироп.

 • Трябва да обсъдите с Вашия лекар подходящите методи за предпазване от бременност, Вашият лекар ще Ви даде информация за предпазване от бременност и може да Ви насочи към специалист за съвет относно предпазване от бременност.

 • Трябва да провеждате редовни (поне веднъж годишно) посещения при специалист с опит в лечението на биполярно разстройство или епилепсия. По време на това посещение, Вашият лекар ще се увери, че сте добре запознати и сте разбрали всички рискове и съвети, свързани с употребата на валпроат по време на бременност.

 • Кажете на Вашия лекар, ако искате да имате бебе.

 • Информирайте незабавно Вашия лекар, ако сте бременна или смятате, че може да сте бременна.

A3 ПРИЕМАМ ДЕПАКИН СИРОП И НЕ ПЛАНИРАМ ДА ИМАМ БЕБЕ

Ако продължавате лечението с Депакин сироп, но не планирате да имате бебе, уверете се, че използвате ефективен метод за предпазване от бременност без прекъсване през целия период на лечение с Депакин сироп. Консултирайте се с Вашия лекар или клиника по семейно планиране, ако имате нужда от съвет относно предпазване от бременност.

Основни послания:

 • Трябва да използвате ефективен метод за предпазване от бременност през целия период на лечение с Депакин сироп.

 • Трябва да обсъдите с Вашия лекар метода за предпазване от бременност. Вашият лекар ще Ви даде информация за предпазване от бременност и може да Ви насочи към специалист за съвет относно предпазване от бременност.

 • Трябва да провеждате редовни (поне веднъж годишно) посещения при специалист с опит в лечението на биполярно разстройство или епилепсия. По време на това посещение, Вашият лекар ще се увери, че сте добре запознати и сте разбрали всички рискове и съвети, свързани с употребата на валпроат по време на бременност.

 • Кажете на Вашия лекар, ако искате да имате бебе.

 • Информирайте незабавно Вашия лекар, ако сте бременна или смятате, че може да сте бременна.

A3 ПРИЕМАМ ДЕПАКИН СИРОП И ПЛАНИРАМ ДА ИМАМ БЕБЕ

Ако планирате да имате бебе, първо трябва да си уговорите час за посещение при Вашия лекар. Не преустановявайте приема на Депакин сироп или метода, който използвате за предпазване от бременност, докато не обсъдите това с Вашия лекар. Вашият лекар ще ви посъветва допълнително. Бебетата, родени от майки, които са приемали валпроат, са изложени на сериозен риск от вродени дефекти и проблеми с развитието, които могат да причинят тежка инвалидност. Вашият лекар ще Ви насочи към специалист с опит в лечението на биполярно разстройство или епилепсия, така че да могат рано да се оценят алтернативните възможности за лечение. Вашият лекар може да предприеме няколко действия, така че бременността Ви да протече възможно най-гладко, а рисковете за Вас и нероденото Ви дете да се намалят колкото е възможно повече. Вашият лекар може да реши да промени дозата на Депакин сироп, да смени лечението Вие друго лекарство или да преустанови лечението Ви с Депакин сироп, дълго време преди да забременеете, за да е сигурен, че Вашето заболяване е стабилизирано.
Посъветвайте се с Вашия лекар за приемането на фолиева киселина, когато планирате да имате бебе. Фолиевата киселина може да намали общия риск от спина бифида и ранен аборт, който съществува при всяка бременност. Малко вероятно е, обаче, това да намали риска от вродени дефекти, свързани с употребата на валпроат.

Основни послания:

 • Не преустановявайте приема на Депакин сироп, освен ако Вашият лекар не Ви каже.

 • Не спирайте да използвате методите си за предпазване от бременност, преди да сте говорили с Вашия лекар и работете заедно по план, за да сте сигурни, че състоянието Ви се контролира и рисковете за Вашето бебе са намалени.

 • Първо си уговорете час за посещение при Вашия лекар. По време на това посещение, Вашият лекар ще се увери, че сте добре запознати и сте разбрали всички рискове и съвети, свързани с употребата на валпроат по време на бременност.

 • Вашият лекар ще се опита да смени лечението Ви с друго лекарство, или да преустанови лечението с Депакин сироп дълго време, преди да забременеете•Планирайте спешно посещение при Вашия лекар, ако сте бременна, или смятате, че може да сте бременна.

A3 СЪМ БРЕМЕННА И ПРИЕМАМ ДЕПАКИН СИРОП

Не преустановявайте приема на Депакин сироп, освен ако Вашият лекар не Ви каже, тъй като състоянието Ви може да се влоши. Планирайте спешно посещение при Вашия лекар, ако сте бременна, или смятате, че може да сте бременна. Вашият лекар ще Ви посъветва допълнително. Бебетата, родени от майки, които са приемали валпроат, са изложени на сериозен риск от вродени дефекти и проблеми с развитието, които могат да причинят тежка инвалидност. Ще бъдете насочени към специалист с опит в лечението на биполярно разстройство или епилепсия, така че да могат да бъдат оценени алтернативни възможности за лечение. При изключителни обстоятелства, когато Депакин сироп, е единственият достъпен вариант за лечение по време на бременност, Вие ще бъдете наблюдавани много внимателно, както за лечение на основното заболяване, така и относно развитието на Вашето бебе. Вие и Вашият партньор може да получите консултация и подкрепа относно бременността, изложена на валпроат.
Посъветвайте се с Вашия лекар за приемането на фолиева киселина. Фолиевата киселина може да намали общия риск от спина бифида и ранен аборт, който съществува при всяка бременност. Малко вероятно е обаче, това да намали риска от вродени дефекти, свързани с употребата на валпроат.

Основни послания:

 • Планирайте спешно посещение при Вашия лекар, ако сте бременна, или смятате, че може да сте бременна.

 • Не преустановявайте приема на Депакин сироп, освен ако Вашият лекар не Ви каже.

 • Трябва да сте сигурни, че са Ви насочили към специалист с опит в лечението на епилепсия, биполярно разстройство, за да се оцени необходимостта от алтернативни възможности за лечение.

 • Вие трябва да получите изчерпателна консултация относно рисковете с Депакин сироп по време на бременност, включително тератогенност и ефекти върху развитието при деца.

 • Трябва да сте сигурни, че са Ви насочили към специалист по пренатална диагностика, за да се открият възможни случаи на дефекти.

Трябва да сте сигурни, че сте прочели Ръководството за пациента, което сте получили от Вашия лекар. Вашият лекар ще обсъди с Вас Годишния формуляр за потвърждение осъзнаването на риска и ще Ви помоли да го подпишете и запазите. Вие ще получите също и Карта на пациента от Вашия фармацевт, за да Ви напомня за рисковете с валпроат по време на бременност.

Не трябва да приемате това лекарство, ако сте бременна или сте жена в детеродна възраст, освен ако не е изрично препоръчано от Вашия лекар. Ако сте жена в детеродна възраст, трябва да използвате ефективна контрацепция по време на лечението. 

Информация за жени, които биха могли да забременеят

Непланираната бременност е нежелателна при жени, лекувани с Депакин сироп.

Вие трябва да използвате ефективен метод за контрацепция и да се консултирате с Вашия лекар преди планиране на бременност.

Депакин сироп не оказва влияние върху ефективността на пероралните противозачатъчни таблетки. Важно е да обсъдите бременността и епилепсията със своя лекар и ако имате такъв, със своя специалист по епилепсия. Това се прави, с цел да се гарантира, че ако забременеете Вие и Вашият лекар сте съгласни, че трябва да вземате Депакин сироп. Бебетата, родени от майки, които са приемали Депакин сироп е по-вероятно да имат проблеми.
При подходящо планиране, вероятността от такива събития може да се намали.
Депакин сироп може да повиши риска от развитие на вроден дефект на развиващото се бебе, като спина бифида (състояние, при което костите на гръбначния стълб не се развиват правилно), черепно-лицеви дефекти, малформации на крайниците, сърдечно-съдови малоформации, хипоспадия (малформация на уретрата) и множество аномалии, засягащи различни системи на тялото. Вътрематочни нарушения на плода обаче, обикновено могат да се открият през първата част от бременността чрез обикновени контролни изследвания. Децата, родени от майки, които са приемали Депакин сироп по време на бременността, могат да са с нарушено развитие или аутистични разстройства.
Незабавно информирайте Вашия лекар, ако сте бременна или допускате, че може би сте бременна и приемате или са Ви предписали Депакин сироп. Вашият лекар може да адаптира лечението Ви и/или да предпише допълнително приемане на фолиева киселина. Не трябва да спирате приема на Депакин сироп, освен ако лекарят Ви не вземе решение за спиране на лечението, тъй като са налице сериозни опасности за Вас и развиващото се бебе поради нелекувана епилепсия.
При новородени деца, чийто майки са приемали Депакин сироп по време на бременността, могат да се появят проблеми с кръвосъсирването, хипогликемия (спадане нивото на захарта в кръвта) и хипотиреоидизъм (намалена функция на щитовидната жлеза, която може да причини уморяемост или покачване на теглото). Синдром на отнемането (възбуда, раздразнителност, свръхвъзбудимост, треперене, хиперкинезия, нарушен тонус, тремор, конвулсии и нарушения на храненето) може да се появи при новородени, чиито майки са приемали валпроат по време на последния триместър от бременността. Информация за жени, които планират да забременеят (вижте Информацията за жени, които биха могли да забременеят) ктр5
Непланираната бременност не е желателна при жени, получаващи противоепилептични лекарства. Консултирайте се със своя лекар, преди да планирате бременност, за да получите подходяща консултация и да позволите на своя лекар да адаптира лечението Ви и/или дозировката и адекватно да проследява бременността Ви. Незабавно се свържете със своя лекар, веднага щом разберете, че сте бременна. Информация за жени, които са забременели, докато са приемали Депакин сироп (вижте Информацията за жени, които биха могли да забременеят)
Ако забременеете, докато приемате Депакин сироп, незабавно се свържете със своя лекар.

Кърмене

Тъй като съвсем малко количество от Депакин 57,64 mg/ml сироп преминава в кърмата, което в общия случай не представлява опасност за детето и обикновено не се налага спиране на кърменето. Въпреки това трябва да обсъдите с Вашия лекар дали можете да кърмите бебето си.

Шофиране и работа с машини

Депакин сироп може да предизвика сънливост или замаяност при някои хора, особено в началото на лечението или в комбинация с противоепилептични лекарствени средства или бензодиазепини. Проверете как реагирате на Депакин сироп преди шофиране, работа с машини, или извършване на друга дейност, при която може да възникне опасност, ако сте сънливи или замаяни.

Важна информация относно някои от съставките на Депакин 57,64 mg/ml сироп:

Метилпарахидроксибензоат и пропилпарахидроксибензоат: Могат да причинят алергични реакции (възможно е да са от забавен тип).
Сорбитол и захароза: Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него, преди да вземете този продукт.

3. Как да приемате Депакин 57,64 mg/ml сироп

Лечението с Депакин сироп трябва да се започне и наблюдава от лекар с опит в лечението на епилепсия или биполярно разстройство.
Редовно посещавайте контролните си прегледи. Те са много важни, защото може да се наложи промяна в дозировката Ви.
Винаги приемайте Депакин сироп точно, както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дозировка

Обичайната дозировка за 24 часа е:

 • кърмачета и деца: 30 mg/kg (за предпочитане е да се използва сироп перорапен разтвор или гранулирана форма с удължено освобождаване).

 • юноши и възрастни: от 20 до 30 mg/kg (за предпочитане е да се използват таблетки, хроно таблетки или гранулирана форма с удължено освобождаване).

Този лекарствен продукт се предписва в ми ли грам и.

Начин на приложение

Депакин сироп се приема през устата.
За предпочитане е дневната доза да се приема по време на хранене, обикновено:

 • в 2 приема при деца под 1 година,

 • в 3 приема при деца над 1 година.

Бутилката със сиропа се предоставя с мерителна спринцовка за перорално приложение (бяло бутало). Приемайте сиропа само като използвате поставената в опаковката мерителна спринцовка.
За да отворите бутилката, натиснете надолу и завъртете предпазната капачка. След всяка употреба бутилката трябва отново да се затваря.

Мания

Дневната доза трябва да бъде индивидуално определена и контролирана от Вашия лекар.

Начална доза

Препоръчаната начална дневна доза е 750 mg.

Средна дневна доза

Препоръчаните дневни дози варират между 1 000 mg и 2 000 mg.

При деца и юноши:

Безопасността и ефикасността на Депакин сироп за лечение на манийни епизоди при биполярно разстройство не са били оценявани при пациенти на възраст под 18 години.

Продължителност на лечението

Трябва да спазвате предписаната Ви дозировка и продължителност на лечение и да не прекъсвате лечението без първо да сте се консултирали с Вашия лекар.

Ако сте приели повече от необходимата доза Депакин 57,64 mg/ml сироп

Предозирането на Депакин сироп може да бъде опасно. Незабавно се свържете със своя лекар или най-близкото звено за спешна помощ.
Трябва да се предприемат следните мерки в болнични условия: стомашна промивка, поддържане на ефективна диуреза и контрол на сърдечната и дихателната функция. Ако се налага, при много тежки случаи се провежда диализа.

Ако сте пропуснали да приемете Депакин 57,64 mg/ml сироп

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Продължете да приемате своето лекарство според указанията на Вашия лекар.
Ако сте пропуснали да приемете няколко дози, незабавно се свържете със своя лекар. Ефекти при спиране на лечението с Депакин сироп
Не спирайте приема на Депакин сироп и не променяйте дозата без консултация с Вашия лекар.
Ако спрете лечението без указания от Вашия лекар, заболяването Ви може да се влоши.

4. Възможни нежелани лекарствени реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Те рядко са тежки, като в повечето от случаите не са сериозни. Обикновено са обратими. Ако получите някои от нежеланите реакции, може да имате нужда от медицинска помощ.

 • повръщане, гадене или стомашни болки, диария особено при започване на лечението,

 • главоболие,

 • треперене (тремор), сънливост, нестабилност при ходене,

 • агресия, ажитация (емоционална възбуда), нарушено внимание, абнормно поведение и психомоторна хиперактивност,

 • замайване,

 • изтръпване или скованост на ръцете и краката,

 • виждане, усещане или чуване на несъществуващи неща (халюцинации),

 • кожни реакции като обриви,

 • преходен косопад, необичаен растеж на косата, необичайна структура на косата, промени в цвета на косата,

 • прекомерно окосмяване, особено при жени, вирилизъм, акне (хиперандрогенизъм)

 • промени в менструалния цикъл,

 • проблеми със слуха,

 • проблеми с венците (предимно хипертрофия),

 • възпаление на устата, подута уста, язви в устата и усещане за парене в устата (стоматит),

 • бързи, неконтролирани движения на очите,

 • алергични реакции,

 • отоци на стъпалата и краката (едем),

 • наддаване на тегло,

 • бъбречни проблеми, изпускане по малка нужда или чести позиви за уриниране, уринарна инконтиненция (неволно изпускане на урина),

 • понижена телесна температура,

 • безплодие при мъжете,

 • нарушения в паметта и когнитивни нарушения (нарушения в познавателните способности),

 • нарушена способност за учене

 • нарушения на ноктите и нокътното легло

 • затлъстяване,

 • двойно виждане.

Докладвани са случаи на увреждания на костите, включващи остеопения и остеопороза (намалена костна плътност). Проверете с Вашия лекар или фармацевт дали сте на продължително противоепилептично лечение, имате минало заболяване на остеопороза, или приемате стероиди.

Незабавно съобщете на своя лекар ако забележите някоя от следните сериозни нежелани лекарствени реакции. Може да имате нужда от спешна медицинска помощ:

 • Промяна в степента на съзнанието, необичайно поведение, свързано или не с по-чести или по-тежки припадъци, загуба на интерес към околния свят, особено ако се приема съвместно с фенобарбитал и топирамат или ако дозата на Депакин сироп е внезапно повишена.

 • Многократно повръщане, крайна отпадналост, коремни болки, сънливост, слабост, загуба на апетит, силна болка в горната част на корема, гадене, жълтеница (пожълтяване на кожата или бялото на очите), оток на краката или влошаване на епилепсията или общо усещане за нарушено здраве.

 • Проблеми с кръвосъсирването.

 • Спонтанно кръвонасядане или кървене.

 • Мехури с отлепване на кожата.

 • Силно изразено намаляване на белите кръвни клетки или недостатъчност на костния мозък, която понякога се проявява с висока температура и затруднено дишане.

 • Обърканост, която може да се дължи на понижено ниво на натрий в кръвта. Предизвикани от алергия подутини с болезнени сърбящи уплътнения (най-често около очите, устните, гърлото и понякога по дланите и ходилата).

 • Синдром с лекарствен обрив, висока температура, увеличени лимфни възли и вероятни нарушения в други органи.

 • Намалена функция на щитовидната жлеза, която може да причини умора и увеличение на теглото (хипотиреоидизъм).

 • Алергични реакции, които причиняват ставна болка, кожни обриви и треска (системен лупус еритематозус). Екстрапирамидни нарушения.

 • Трудности при дишане и болка, дължащи се на възпаление на обвивката на белите дробове (плеврален излив).

 • Мускулна болка и мускулна слабост (рабдомиолиза).

 • Бъбречно заболяване.

 • Увеличен брой и интензивност на конвулсиите.

Депакин сироп може да предизвика също намален брой тромбоцити или червени кръвни клетки или увреждане на костния мозък.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата ул. „Дамян Груев" № 8,1303 София.
Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Депакин 57,64 mg/ml сироп

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка.
Срокът на годност отговоря на последния ден от посочения месец. Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.
Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда. Да се използва до 1 месец след първото отваряне на бутилката.
Да се съхранява при температура под 25° преди и след първо отваряне на бутилката.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Депакин 57,64 mg/ml сироп

 • Активното вещество е: 1 ml от сиропа съдържа 57,64 mg натриев валпроат

 • Другите съставки са: метилпарахидроксибензоат, пропилпарахидроксибензоат, захароза, сорбитол, глицерол, аромат на череши, хлороводородна киселина, концентрирана или разтвор на натриев хидроксид рН = 7,3 - 7,7, пречистена вода.

Как изглежда Депакин 57,64 mg/ml сироп и какво съдържа опаковка

Бистър, безцветен до бледожълт сироп с аромат на череша.
150 ml сироп в стъклена бутилка от кафяво стъкло с бяла пластмасова капачка, защитена от деца.
Картонената опаковка съдържа бутилка и мерителна спринцовка.

Притежател на разрешението за употреба и производител

САНОФИ БЪЛГАРИЯ ЕООД, България

Производител

UNITHER LIQUID MANUFACTURING, Франция Дата на последно преразглеждане на листовката: Март 2020

Описание

Листовка: Информация за потребителя

Депакин 57,64 mg/ml сироп
Depakine 57,64 nig/ml syrup
натриев валпроат (sodium valproate)

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте края на точка 4.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Депакин сироп, натриев валпроат, може сериозно да увреди нероденото дете, когато се приема по време на бременност. Ако сте жена, която може да има бебе, трябва да използвате ефективен метод за предпазване от бременност без прекъсване по време на целия период на лечение с Депакин сироп. Вашият лекар ще обсъди това с Вас, но Вие трябва да спазвате и съветите в точка 2 на тази листовка.
Планирайте спешно посещение при Вашия лекар, ако искате да забременеете, или ако смятате, че сте бременна.
Не преустановявайте приема на Депакин сироп, освен ако Вашият лекар не Ви каже, тъй като състоянието Ви може да се влоши.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

 • Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

 • Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

 • Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо, че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

 • Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Депакин сироп и за какво се използва 2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Депакин сироп 3. Как да приемате Депакин сироп 4. Възможни нежелани реакции 5. Как да съхранявате Депакин сироп 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Депакин сироп и за какво се използва

Активното вещество в Депакин сироп е валпроат.
Депакин сироп принадлежи към групата лекарствени продукти използвани за лечение на епилепсия и мания. Депакин сироп се използва при лечението на:

Епилепсия

 • Първично генерализирани епилепсии и припадъци.

 • Типове пристъпи:

абсанси (petit mal), генерализирани тонично-клонични (grand mal), тонични и атонични припадъци, миоклонични пристъпи, инфантилни спазми.

 • Генерализирани епилепсии и епилептични синдроми:

абсансна епилепсия, ювенилна миоклонична епилепсия (синдром на Janz), епилепсия с генерализирани тонично-клонични припадъци при събуждане, фотосензитивни епилепсии.

 • Синдром на Lennox-Gastaut. Синдром на West.

 • Фокални (парциални) епилепсии и пристъпи с или без вторична генерализация.

Мания, когато може да се чувствате много развълнувани, въодушевени, възбудени, ентусиазирани или свръхактивни. Манията настъпва при заболяване, наречено „биполярно разстройство". Депакин сироп може да се използва, когато литий не може да бъде приложен. При деца: като самостоятелна терапия или в комбинация с друг противоепилептичен лекарствен продукт:
Лечение на генерализирана епилепсия: клонични, тонични, тонично-клонични припадъци, абсанси, миоклонични пристъпи, атонични припадъци; синдром на Lennox-Gastaut;
Лечение на парциална епилепсия: парциални пристъпи с или без вторични генерализирани припадъци.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Депакин сироп

Не приемайте Депакин сироп,

 • ако сте алергични към натриев валпроат (активното вещество на Депакин сироп) или към някоя от останалите съставки на Депакин сироп.

 • ако имате активен хепатит или активно заболяване на черния дроб.

 • ако Вие (или някой от близките Ви роднини) имате данни за прекаран в миналото тежък хепатит, особено такъв, предизвикан от лекарства.

 • ако страдате от чернодробна порфирия (много рядко метаболитно заболяване).

 • ако имате генетичен дефект, който води до митохондриално нарушение (напр. синдром на Алперс-Хутенлохер).

 • ако имате метаболитно нарушение, напр. нарушение на урейния цикъл.

Биполярно разстройство

 • При биполярно разстройство, не трябва да използвате Депакин сироп, ако сте бременна.

 • При биполярно разстройство, ако сте жена, която може да има бебе, не трябва да приемате Депакин сироп, освен когато използвате ефективен метод за предпазване от бременност (контрацепция) по време на целия период на лечение с Депакин сироп. Не преустановявайте приема на Депакин сироп или метода, който използвате за предпазване от бременност, докато не обсъдите това с Вашия лекар. Вашият лекар ще Ви посъветва допълнително (вижте по-долу „Бременност, кърмене и фертилитет - Важен съвет за жените").

Епилепсия

 • При епилепсия не трябва да използвате Депакин сироп, ако сте бременна, освен когато никакво друго лекарство няма ефект при Вас.

 • При епилепсия, ако сте жена, която може да има бебе, не трябва да приемате Депакин сироп, освен когато използвате ефективен метод за предпазване от бременност (контрацепция) по време на целия период на лечение с Депакин сироп. Не преустановявайте приема на Депакин сироп или метода, който използвате предпазване от бременност, докато не обсъдите това с Вашия лекар. Вашият лекар ще Ви посъветва допълнително (вижте по-долу „Бременност, кърмене и фертилитет - Важен съвет за жените").

Ако смятате, че имате някой от тези проблеми, или ако имате каквито и да било съмнения, посъветвайте се със своя лекар, преди да приемете Депакин сироп. Обърнете специално внимание при употребата на Депакин сироп,

 • ако Вие, или детето Ви развиете внезапно заболяване, особено ако това стане в рамките на първите 6 месеца от лечението и особено, ако включва многократно повръщане, крайна отпадналост, коремна болка, сънливост, слабост, загуба на апетит, болка в горната част на стомаха, гадене, жълтеница (пожълтяване на кожата или бялото на очите), отоци на краката или влошаване на епилепсията или общо усещане за влошено здраве, ТРЯБВА НЕЗАБАВНО ДА СЪОБЩИТЕ НА СВОЯ ЛЕКАР. При много малък брой пациенти, Депакин сироп може да увреди черния дроб (и рядко панкреаса).

 • ако Депакин сироп се приема от дете под 3 години, което същевременно приема и други противоепилептични лекарства, или има друго неврологично или метаболитно заболяване и тежка форма на епилепсия.

 • особено, ако детето е под 3 години, Депакин сироп не трябва да се приема заедно с ацетилсалицилова киселина (аспирин).

 • aко имате системен лупус еритематозус (рядък вид заболяване).

 • ако страдате от някакви метаболитни нарушения, особено наследствен ензимен дефицит като нарушение на урейния цикъл, поради опасност от повишаване нивото на амоняка в кръвта.

 • ако имате нарушена бъбречна функция. Вашият лекар може да поиска да следи нивото на валпроат или да коригира дозата.

 • ако наддадете на тегло поради повишен апетит,

 • малък брой от хората, лекувани с противоепилептични лекарства като натриев валпроат са имали мисли за самонараняване или самоубийство. Ако при Вас се появят такива мисли, по което и да е време, незабавно се свържете с Вашия лекар.

 • ако имате недостатъчност на ензима карнитин палмитоил трансфераза тип II

 • ако знаете, че в семейството Ви има генетичен дефект, който води до митохондриално нарушение.

 • както и при други анти епилептични лекарства, конвулсиите могат да се влошат или се да се появяват по-често, докато приемате това лекарство. Ако това се случи, незабавно се свържете с Вашия лекар.

Деца и юноши

Деца и юноши под 18-годишна възраст:
Депакин сироп не трябва да бъде прилаган при деца и юноши под 18-годишна възраст за лечение на мания.

Депакин сироп с храна, напитки и алкохол

Не се препоръчва употребата на алкохол по време на лечение.

Други лекарства и Депакин сироп

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства, дори и такива отпускани без лекарско предписание. Някои други лекарства могат да окажат влияние върху действието на Депакин сироп или обратно. Такива са:

 • невролептици (използват се за лечение на психични разстройства),

 • лекарства за лекуване на депресия,

 • бензодиазепини, използвани като сънотворни или за лечение на тревожност,

 • кветиапин, оланзапин (използван за лечение на психични нарушения),

 • други лекарства използвани за лечение на епилепсия, в това число фенобарбитал, фенитоин, примидон, ламотрижин, карбамазепин, топирамат, фелбамат,

 • зидовудин (използва се за лечение на HIV инфекции и СПИН),

 • мефлоквин (използва се за лечение и профилактика на малария),

 • салицилати (аспирин) (вижте също информацията за деца под 3 години). Преди да приемете Депакин сироп"),

 • антикоагуланти (използват се за профилактика при образуването на съсиреци),

 • циметидин (използва се за лечение на стомашна язва),

 • еритромицин, рифампицин,

 • карбапенем агенти като имипенем, панипенем и меропенем (антибиотици, използвани за лечение на бактериални инфекции). Едновременното приложение на валпроевата киселина и карбапенем трябва да се избягва поради намаляване ефекта на натриев валпроат,

 • руфинамид,

 • ацетазоламид,

 • протеазни инхибитори, като лопинавир, ритонавир (за лечение на вируса на СПИН),

 • холестирамин,

 • пропофол (използван за анестезия),

 • нимодипин,

 • продукти съдържащи естроген (включително някои противозачатъчни хапчета).

Тези лекарствени продукти, както и някои други могат да се повлияят от Депакин сироп или те да окажат влияние върху действието му. Може да имате нужда от различна дозировка от Вашето лекарство или да приемете други лекарствени продукти. Ще получите съвет от своя лекар или фармацевт. Повече информация относно лекарствените продукти, към които да сте внимателни или такива, които да избягвате, докато приемате Депакин сироп ще получите от Вашият лекар или фармацевт.

Бременност, кърмене и фертилитет

Важен съвет за жените

 • Биполярно разстройство

  • При биполярно разстройство, не трябва да използвате Депакин сироп, ако сте бременна.

  • При биполярно разстройство, ако сте жена, която може да има бебе, не трябва да приемате Депакин сироп, освен когато използвате ефективен метод за предпазване от бременност (контрацепция) по време на целия период на лечение с Депакин сироп. Не преустановявайте приема на Депакин сироп или метода, който използвате за предпазване от бременност, докато не обсъдите това с Вашия лекар. Вашият лекар ще Ви посъветва допълнително.

 • Епилепсия

  • При епилепсия, не трябва да използвате Депакин сироп, ако сте бременна, освен когато никакво друго лекарство няма ефект при Вас.

  • При епилепсия, ако сте жена, която може да има бебе, не трябва да приемате Депакин сироп, освен когато използвате ефективен метод за предпазване от бременност (контрацепция) по време на целия период на лечение с Депакин сироп. Не преустановявайте приема на Депакин сироп или метода, който използвате за предпазване от бременност, докато не обсъдите това с Вашия лекар. Вашият лекар ще Ви посъветва допълнително.

 • Рисковете с валпроат, когато се приема по време на бременност (независимо от заболяването, за което се използва валпроат)

  • Информирайте Вашия лекар незабавно, ако планирате да имате бебе или сте бременна.

  • Валпроат носи риск, ако се приема по време на бременност. Колкото по-висока е дозата, толкова по-високи са рисковете, но всички дози носят риск.

  • Това лекарство може да причини сериозни вродени дефекти и може да повлияе на начина, по който се развива детето, докато расте.

  • Вродените дефекти, които са съобщени, включват спина бифида (при, което костите на гръбначния канал не са правилно развити); лицеви и черепни дефекти на сърцето, бъбреците, пикочните пътища и половите органи; дефекти на крайниците.

  • Проблеми със слуха или глухота са докладвани при деца, изложени на валпроат по време на бременността.

  • Ако приемате валпроат по време на бременност, при Вас рискът да родите дете с вродени дефекти, които изискват медицинско лечение е по-висок отколкото при другите жени. Тъй като валпроат се използва в продължение на много години, се знае, че при жени, които приемат валпроат, около 10 бебета на всеки 100 ще имат вродени дефекти. Това съответства на 2 до 3 бебета на всеки 100, родени от жени, които нямат епилепсия.

  • Смята се, че до 30-40% от децата в предучилищна възраст, чиито майки са приемали валпроат по време на бременност, може да имат проблеми с развитието през ранната детска възраст. Засегнатите деца могат да имат забавено прохождане и проговаряне, по-малки интелектуални способности в сравнение с другите деца и да имат затруднения с усвояването на езика и паметта.

  • При деца, изложени на валпроат се диагностицират по-често аутистични нарушения и има някои данни, че децата са с повишен риск от развитие на симптоми на разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност.

  • Преди да Ви предпише това лекарство, Вашият лекар ще Ви обясни какво може да се случи с Вашето бебе, ако забременеете, докато приемате валпроат. Ако по-късно решите, че искате да имате бебе, не трябва да преустановявате Вашето лекарство или метод за предпазване от бременност, докато не обсъдите това с Вашия лекар.

  • Ако сте родител или грижещ се за дете от женски пол, лекувано с валпроат, трябва да се свържете с лекаря веднага, щом детето Ви, което приема валпроат, получи първо менструално кръвотечение (менархе).

  • Някои хапчета, предпазващи от забременяване (съдържащи естроген противозачатъчни хапчета) могат да понижат нивата на валпроат в кръвта Ви. Уверете се, че сте обсъдили с Вашия лекар метода на контрацепция (контрол от забременяването), който е най-подходящ за Вас.

  • Посъветвайте се с Вашия лекар за приемането на фолиева киселина, когато се опитвате да забременеете. Фолиевата киселина може да намали общия риск от спина бифида и ранен аборт, който съществува при всяка бременност. Малко вероятно е, обаче, това да намали риска от вродени дефекти, свързани с употребата на валпроат.

Моля, изберете и прочетете ситуациите, които се отнасят за Вас от описаните по-долу ситуации:

 •  A3 ЗАПОЧВАМ ЛЕЧЕНИЕ С ДЕПАКИН СИРОП

 • A3 ПРИЕМАМ ДЕПАКИН СИРОП И НЕ ПЛАНИРАМ ДА ИМАМ БЕБЕ

 • A3 ПРИЕМАМ ДЕПАКИН СИРОП И ПЛАНИРАМ ДА ИМАМ БЕБЕ

 • A3 СЪМ БРЕМЕННА И ПРИЕМАМ ДЕПАКИН СИРОП

A3 ЗАПОЧВАМ ЛЕЧЕНИЕ С ДЕПАКИН СИРОП

Ако това е първият път, когато Вие предписан Депакин сироп, Вашият лекар ще Ви разясни рисковете за нероденото дете, ако забременеете. След като вече може да имате бебе, трябва да се уверите, че използвате ефективен метод за предпазване от бременност без прекъсване по време на Вашето лечение с Депакин сироп. Консултирайте се с Вашия лекар или клиника по семейно планиране, ако имате нужда от съвет относно предпазване от бременност.

Основни послания:

 • Преди началото на лечението с Депакин сироп трябва да се изключи бременност с резултат от тест за бременност, потвърден от Вашия лекар.

 • Трябва да използвате ефективен метод за предпазване от бременност през целия период на лечение с Депакин сироп.

 • Трябва да обсъдите с Вашия лекар подходящите методи за предпазване от бременност, Вашият лекар ще Ви даде информация за предпазване от бременност и може да Ви насочи към специалист за съвет относно предпазване от бременност.

 • Трябва да провеждате редовни (поне веднъж годишно) посещения при специалист с опит в лечението на биполярно разстройство или епилепсия. По време на това посещение, Вашият лекар ще се увери, че сте добре запознати и сте разбрали всички рискове и съвети, свързани с употребата на валпроат по време на бременност.

 • Кажете на Вашия лекар, ако искате да имате бебе.

 • Информирайте незабавно Вашия лекар, ако сте бременна или смятате, че може да сте бременна.

A3 ПРИЕМАМ ДЕПАКИН СИРОП И НЕ ПЛАНИРАМ ДА ИМАМ БЕБЕ

Ако продължавате лечението с Депакин сироп, но не планирате да имате бебе, уверете се, че използвате ефективен метод за предпазване от бременност без прекъсване през целия период на лечение с Депакин сироп. Консултирайте се с Вашия лекар или клиника по семейно планиране, ако имате нужда от съвет относно предпазване от бременност.

Основни послания:

 • Трябва да използвате ефективен метод за предпазване от бременност през целия период на лечение с Депакин сироп.

 • Трябва да обсъдите с Вашия лекар метода за предпазване от бременност. Вашият лекар ще Ви даде информация за предпазване от бременност и може да Ви насочи към специалист за съвет относно предпазване от бременност.

 • Трябва да провеждате редовни (поне веднъж годишно) посещения при специалист с опит в лечението на биполярно разстройство или епилепсия. По време на това посещение, Вашият лекар ще се увери, че сте добре запознати и сте разбрали всички рискове и съвети, свързани с употребата на валпроат по време на бременност.

 • Кажете на Вашия лекар, ако искате да имате бебе.

 • Информирайте незабавно Вашия лекар, ако сте бременна или смятате, че може да сте бременна.

A3 ПРИЕМАМ ДЕПАКИН СИРОП И ПЛАНИРАМ ДА ИМАМ БЕБЕ

Ако планирате да имате бебе, първо трябва да си уговорите час за посещение при Вашия лекар. Не преустановявайте приема на Депакин сироп или метода, който използвате за предпазване от бременност, докато не обсъдите това с Вашия лекар. Вашият лекар ще ви посъветва допълнително. Бебетата, родени от майки, които са приемали валпроат, са изложени на сериозен риск от вродени дефекти и проблеми с развитието, които могат да причинят тежка инвалидност. Вашият лекар ще Ви насочи към специалист с опит в лечението на биполярно разстройство или епилепсия, така че да могат рано да се оценят алтернативните възможности за лечение. Вашият лекар може да предприеме няколко действия, така че бременността Ви да протече възможно най-гладко, а рисковете за Вас и нероденото Ви дете да се намалят колкото е възможно повече. Вашият лекар може да реши да промени дозата на Депакин сироп, да смени лечението Вие друго лекарство или да преустанови лечението Ви с Депакин сироп, дълго време преди да забременеете, за да е сигурен, че Вашето заболяване е стабилизирано.
Посъветвайте се с Вашия лекар за приемането на фолиева киселина, когато планирате да имате бебе. Фолиевата киселина може да намали общия риск от спина бифида и ранен аборт, който съществува при всяка бременност. Малко вероятно е, обаче, това да намали риска от вродени дефекти, свързани с употребата на валпроат.

Основни послания:

 • Не преустановявайте приема на Депакин сироп, освен ако Вашият лекар не Ви каже.

 • Не спирайте да използвате методите си за предпазване от бременност, преди да сте говорили с Вашия лекар и работете заедно по план, за да сте сигурни, че състоянието Ви се контролира и рисковете за Вашето бебе са намалени.

 • Първо си уговорете час за посещение при Вашия лекар. По време на това посещение, Вашият лекар ще се увери, че сте добре запознати и сте разбрали всички рискове и съвети, свързани с употребата на валпроат по време на бременност.

 • Вашият лекар ще се опита да смени лечението Ви с друго лекарство, или да преустанови лечението с Депакин сироп дълго време, преди да забременеете•Планирайте спешно посещение при Вашия лекар, ако сте бременна, или смятате, че може да сте бременна.

A3 СЪМ БРЕМЕННА И ПРИЕМАМ ДЕПАКИН СИРОП

Не преустановявайте приема на Депакин сироп, освен ако Вашият лекар не Ви каже, тъй като състоянието Ви може да се влоши. Планирайте спешно посещение при Вашия лекар, ако сте бременна, или смятате, че може да сте бременна. Вашият лекар ще Ви посъветва допълнително. Бебетата, родени от майки, които са приемали валпроат, са изложени на сериозен риск от вродени дефекти и проблеми с развитието, които могат да причинят тежка инвалидност. Ще бъдете насочени към специалист с опит в лечението на биполярно разстройство или епилепсия, така че да могат да бъдат оценени алтернативни възможности за лечение. При изключителни обстоятелства, когато Депакин сироп, е единственият достъпен вариант за лечение по време на бременност, Вие ще бъдете наблюдавани много внимателно, както за лечение на основното заболяване, така и относно развитието на Вашето бебе. Вие и Вашият партньор може да получите консултация и подкрепа относно бременността, изложена на валпроат.
Посъветвайте се с Вашия лекар за приемането на фолиева киселина. Фолиевата киселина може да намали общия риск от спина бифида и ранен аборт, който съществува при всяка бременност. Малко вероятно е обаче, това да намали риска от вродени дефекти, свързани с употребата на валпроат.

Основни послания:

 • Планирайте спешно посещение при Вашия лекар, ако сте бременна, или смятате, че може да сте бременна.

 • Не преустановявайте приема на Депакин сироп, освен ако Вашият лекар не Ви каже.

 • Трябва да сте сигурни, че са Ви насочили към специалист с опит в лечението на епилепсия, биполярно разстройство, за да се оцени необходимостта от алтернативни възможности за лечение.

 • Вие трябва да получите изчерпателна консултация относно рисковете с Депакин сироп по време на бременност, включително тератогенност и ефекти върху развитието при деца.

 • Трябва да сте сигурни, че са Ви насочили към специалист по пренатална диагностика, за да се открият възможни случаи на дефекти.

Трябва да сте сигурни, че сте прочели Ръководството за пациента, което сте получили от Вашия лекар. Вашият лекар ще обсъди с Вас Годишния формуляр за потвърждение осъзнаването на риска и ще Ви помоли да го подпишете и запазите. Вие ще получите също и Карта на пациента от Вашия фармацевт, за да Ви напомня за рисковете с валпроат по време на бременност.

Не трябва да приемате това лекарство, ако сте бременна или сте жена в детеродна възраст, освен ако не е изрично препоръчано от Вашия лекар. Ако сте жена в детеродна възраст, трябва да използвате ефективна контрацепция по време на лечението. 

Информация за жени, които биха могли да забременеят

Непланираната бременност е нежелателна при жени, лекувани с Депакин сироп.

Вие трябва да използвате ефективен метод за контрацепция и да се консултирате с Вашия лекар преди планиране на бременност.

Депакин сироп не оказва влияние върху ефективността на пероралните противозачатъчни таблетки. Важно е да обсъдите бременността и епилепсията със своя лекар и ако имате такъв, със своя специалист по епилепсия. Това се прави, с цел да се гарантира, че ако забременеете Вие и Вашият лекар сте съгласни, че трябва да вземате Депакин сироп. Бебетата, родени от майки, които са приемали Депакин сироп е по-вероятно да имат проблеми.
При подходящо планиране, вероятността от такива събития може да се намали.
Депакин сироп може да повиши риска от развитие на вроден дефект на развиващото се бебе, като спина бифида (състояние, при което костите на гръбначния стълб не се развиват правилно), черепно-лицеви дефекти, малформации на крайниците, сърдечно-съдови малоформации, хипоспадия (малформация на уретрата) и множество аномалии, засягащи различни системи на тялото. Вътрематочни нарушения на плода обаче, обикновено могат да се открият през първата част от бременността чрез обикновени контролни изследвания. Децата, родени от майки, които са приемали Депакин сироп по време на бременността, могат да са с нарушено развитие или аутистични разстройства.
Незабавно информирайте Вашия лекар, ако сте бременна или допускате, че може би сте бременна и приемате или са Ви предписали Депакин сироп. Вашият лекар може да адаптира лечението Ви и/или да предпише допълнително приемане на фолиева киселина. Не трябва да спирате приема на Депакин сироп, освен ако лекарят Ви не вземе решение за спиране на лечението, тъй като са налице сериозни опасности за Вас и развиващото се бебе поради нелекувана епилепсия.
При новородени деца, чийто майки са приемали Депакин сироп по време на бременността, могат да се появят проблеми с кръвосъсирването, хипогликемия (спадане нивото на захарта в кръвта) и хипотиреоидизъм (намалена функция на щитовидната жлеза, която може да причини уморяемост или покачване на теглото). Синдром на отнемането (възбуда, раздразнителност, свръхвъзбудимост, треперене, хиперкинезия, нарушен тонус, тремор, конвулсии и нарушения на храненето) може да се появи при новородени, чиито майки са приемали валпроат по време на последния триместър от бременността. Информация за жени, които планират да забременеят (вижте Информацията за жени, които биха могли да забременеят) ктр5
Непланираната бременност не е желателна при жени, получаващи противоепилептични лекарства. Консултирайте се със своя лекар, преди да планирате бременност, за да получите подходяща консултация и да позволите на своя лекар да адаптира лечението Ви и/или дозировката и адекватно да проследява бременността Ви. Незабавно се свържете със своя лекар, веднага щом разберете, че сте бременна. Информация за жени, които са забременели, докато са приемали Депакин сироп (вижте Информацията за жени, които биха могли да забременеят)
Ако забременеете, докато приемате Депакин сироп, незабавно се свържете със своя лекар.

Кърмене

Тъй като съвсем малко количество от Депакин 57,64 mg/ml сироп преминава в кърмата, което в общия случай не представлява опасност за детето и обикновено не се налага спиране на кърменето. Въпреки това трябва да обсъдите с Вашия лекар дали можете да кърмите бебето си.

Шофиране и работа с машини

Депакин сироп може да предизвика сънливост или замаяност при някои хора, особено в началото на лечението или в комбинация с противоепилептични лекарствени средства или бензодиазепини. Проверете как реагирате на Депакин сироп преди шофиране, работа с машини, или извършване на друга дейност, при която може да възникне опасност, ако сте сънливи или замаяни.

Важна информация относно някои от съставките на Депакин 57,64 mg/ml сироп:

Метилпарахидроксибензоат и пропилпарахидроксибензоат: Могат да причинят алергични реакции (възможно е да са от забавен тип).
Сорбитол и захароза: Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него, преди да вземете този продукт.

3. Как да приемате Депакин 57,64 mg/ml сироп

Лечението с Депакин сироп трябва да се започне и наблюдава от лекар с опит в лечението на епилепсия или биполярно разстройство.
Редовно посещавайте контролните си прегледи. Те са много важни, защото може да се наложи промяна в дозировката Ви.
Винаги приемайте Депакин сироп точно, както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дозировка

Обичайната дозировка за 24 часа е:

 • кърмачета и деца: 30 mg/kg (за предпочитане е да се използва сироп перорапен разтвор или гранулирана форма с удължено освобождаване).

 • юноши и възрастни: от 20 до 30 mg/kg (за предпочитане е да се използват таблетки, хроно таблетки или гранулирана форма с удължено освобождаване).

Този лекарствен продукт се предписва в ми ли грам и.

Начин на приложение

Депакин сироп се приема през устата.
За предпочитане е дневната доза да се приема по време на хранене, обикновено:

 • в 2 приема при деца под 1 година,

 • в 3 приема при деца над 1 година.

Бутилката със сиропа се предоставя с мерителна спринцовка за перорално приложение (бяло бутало). Приемайте сиропа само като използвате поставената в опаковката мерителна спринцовка.
За да отворите бутилката, натиснете надолу и завъртете предпазната капачка. След всяка употреба бутилката трябва отново да се затваря.

Мания

Дневната доза трябва да бъде индивидуално определена и контролирана от Вашия лекар.

Начална доза

Препоръчаната начална дневна доза е 750 mg.

Средна дневна доза

Препоръчаните дневни дози варират между 1 000 mg и 2 000 mg.

При деца и юноши:

Безопасността и ефикасността на Депакин сироп за лечение на манийни епизоди при биполярно разстройство не са били оценявани при пациенти на възраст под 18 години.

Продължителност на лечението

Трябва да спазвате предписаната Ви дозировка и продължителност на лечение и да не прекъсвате лечението без първо да сте се консултирали с Вашия лекар.

Ако сте приели повече от необходимата доза Депакин 57,64 mg/ml сироп

Предозирането на Депакин сироп може да бъде опасно. Незабавно се свържете със своя лекар или най-близкото звено за спешна помощ.
Трябва да се предприемат следните мерки в болнични условия: стомашна промивка, поддържане на ефективна диуреза и контрол на сърдечната и дихателната функция. Ако се налага, при много тежки случаи се провежда диализа.

Ако сте пропуснали да приемете Депакин 57,64 mg/ml сироп

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Продължете да приемате своето лекарство според указанията на Вашия лекар.
Ако сте пропуснали да приемете няколко дози, незабавно се свържете със своя лекар. Ефекти при спиране на лечението с Депакин сироп
Не спирайте приема на Депакин сироп и не променяйте дозата без консултация с Вашия лекар.
Ако спрете лечението без указания от Вашия лекар, заболяването Ви може да се влоши.

4. Възможни нежелани лекарствени реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Те рядко са тежки, като в повечето от случаите не са сериозни. Обикновено са обратими. Ако получите някои от нежеланите реакции, може да имате нужда от медицинска помощ.

 • повръщане, гадене или стомашни болки, диария особено при започване на лечението,

 • главоболие,

 • треперене (тремор), сънливост, нестабилност при ходене,

 • агресия, ажитация (емоционална възбуда), нарушено внимание, абнормно поведение и психомоторна хиперактивност,

 • замайване,

 • изтръпване или скованост на ръцете и краката,

 • виждане, усещане или чуване на несъществуващи неща (халюцинации),

 • кожни реакции като обриви,

 • преходен косопад, необичаен растеж на косата, необичайна структура на косата, промени в цвета на косата,

 • прекомерно окосмяване, особено при жени, вирилизъм, акне (хиперандрогенизъм)

 • промени в менструалния цикъл,

 • проблеми със слуха,

 • проблеми с венците (предимно хипертрофия),

 • възпаление на устата, подута уста, язви в устата и усещане за парене в устата (стоматит),

 • бързи, неконтролирани движения на очите,

 • алергични реакции,

 • отоци на стъпалата и краката (едем),

 • наддаване на тегло,

 • бъбречни проблеми, изпускане по малка нужда или чести позиви за уриниране, уринарна инконтиненция (неволно изпускане на урина),

 • понижена телесна температура,

 • безплодие при мъжете,

 • нарушения в паметта и когнитивни нарушения (нарушения в познавателните способности),

 • нарушена способност за учене

 • нарушения на ноктите и нокътното легло

 • затлъстяване,

 • двойно виждане.

Докладвани са случаи на увреждания на костите, включващи остеопения и остеопороза (намалена костна плътност). Проверете с Вашия лекар или фармацевт дали сте на продължително противоепилептично лечение, имате минало заболяване на остеопороза, или приемате стероиди.

Незабавно съобщете на своя лекар ако забележите някоя от следните сериозни нежелани лекарствени реакции. Може да имате нужда от спешна медицинска помощ:

 • Промяна в степента на съзнанието, необичайно поведение, свързано или не с по-чести или по-тежки припадъци, загуба на интерес към околния свят, особено ако се приема съвместно с фенобарбитал и топирамат или ако дозата на Депакин сироп е внезапно повишена.

 • Многократно повръщане, крайна отпадналост, коремни болки, сънливост, слабост, загуба на апетит, силна болка в горната част на корема, гадене, жълтеница (пожълтяване на кожата или бялото на очите), оток на краката или влошаване на епилепсията или общо усещане за нарушено здраве.

 • Проблеми с кръвосъсирването.

 • Спонтанно кръвонасядане или кървене.

 • Мехури с отлепване на кожата.

 • Силно изразено намаляване на белите кръвни клетки или недостатъчност на костния мозък, която понякога се проявява с висока температура и затруднено дишане.

 • Обърканост, която може да се дължи на понижено ниво на натрий в кръвта. Предизвикани от алергия подутини с болезнени сърбящи уплътнения (най-често около очите, устните, гърлото и понякога по дланите и ходилата).

 • Синдром с лекарствен обрив, висока температура, увеличени лимфни възли и вероятни нарушения в други органи.

 • Намалена функция на щитовидната жлеза, която може да причини умора и увеличение на теглото (хипотиреоидизъм).

 • Алергични реакции, които причиняват ставна болка, кожни обриви и треска (системен лупус еритематозус). Екстрапирамидни нарушения.

 • Трудности при дишане и болка, дължащи се на възпаление на обвивката на белите дробове (плеврален излив).

 • Мускулна болка и мускулна слабост (рабдомиолиза).

 • Бъбречно заболяване.

 • Увеличен брой и интензивност на конвулсиите.

Депакин сироп може да предизвика също намален брой тромбоцити или червени кръвни клетки или увреждане на костния мозък.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата ул. „Дамян Груев" № 8,1303 София.
Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Депакин 57,64 mg/ml сироп

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка.
Срокът на годност отговоря на последния ден от посочения месец. Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.
Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда. Да се използва до 1 месец след първото отваряне на бутилката.
Да се съхранява при температура под 25° преди и след първо отваряне на бутилката.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Депакин 57,64 mg/ml сироп

 • Активното вещество е: 1 ml от сиропа съдържа 57,64 mg натриев валпроат

 • Другите съставки са: метилпарахидроксибензоат, пропилпарахидроксибензоат, захароза, сорбитол, глицерол, аромат на череши, хлороводородна киселина, концентрирана или разтвор на натриев хидроксид рН = 7,3 - 7,7, пречистена вода.

Как изглежда Депакин 57,64 mg/ml сироп и какво съдържа опаковка

Бистър, безцветен до бледожълт сироп с аромат на череша.
150 ml сироп в стъклена бутилка от кафяво стъкло с бяла пластмасова капачка, защитена от деца.
Картонената опаковка съдържа бутилка и мерителна спринцовка.

Притежател на разрешението за употреба и производител

САНОФИ БЪЛГАРИЯ ЕООД, България

Производител

UNITHER LIQUID MANUFACTURING, Франция Дата на последно преразглеждане на листовката: Март 2020

0

Защо Ремедиум?

Безплатна доставка над 60лв до 1кг
Избор от над 35 000 артикула
Бърза доставка
Право на връщане до 14 дни

Ние използваме „бисквитки“ и други подобни инструменти, за показване съдържанието на сайта и подобряване на потребителското изживяване. Повече информация за „бисквитките“ и опциите за управлението им може да намерите в раздела Политика за използване на бисквитки