Супер Килтокс Инсектициден спрей срещу пълзящи и летящи насекоми х300 мл

5 от 5 (6 ревюта)
3.75лв.
icon__shipping

Безплатна доставка над 60лв до 1кг.

: 078634

: 0.275

Супер Килтокс е готов за употреба аерозол, предназначен за борба с летящи (комари, мухи) и пълзящи насекоми (хлебарки, мравки). За използване в затворени помещения, в жилищни помещения, здравни и лечебни заведения, обекти за производство и търговия с храни и в обекти с обществено предназначение (хотели, училища, детски градини и др.). 

Внимание: Не пръскайте на места, достъпни за малки деца и домашни животни. След приключване на работа, измийте ръцете добре с вода и сапун. Избягвайте контакт с кожата и очите. Не използвайте този продукт по начин, различен от този, който е указан на етикета. Не вдишвайте аерозола. По време на работа не се пуши, яде или пие.

Опасно:
H 222 – изключително запалим аерозол.
H 229 – Съд под налягане, при нагряване може да експлодира.
H 304 – При поглъщане и навлизане в дихателните пътища, може да бъде смъртоносен.
H 336 – Може да предизвика световъртеж или сънливост.
H 410 – Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
EUH 208 – Може да предизвика алерхична реакция, тъй като съдържа Перметрин.
P 102 – Съхранявайте извън обсега на деца.
P 210 – Пазете от топлина, открит огън, искри, горещи повърхности. Тютюнопушенето забранено.
P 211 – Не пръскайте срещу открит пламък или друг източник на запалване.
P 251 – Съд под налягане, не изгаряйте и не пробивайте, дори и след употреба.
P 261 – Избягвайте вдишване на аерозола.
P 273 – Да се избягва изпускане в околната среда.
P 331 – Не предизвиквайте повръщане.
P 301 + P 310 – при поглъщане, незабавно се обадете на лекар или в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ.
P 391 – Съберете разлятото.
P 410 + P 412 – Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50 градуса.
P 501 – Съдът/съдържанието, да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.Разклатете добре преди употреба. Прилага се чрез пръскане. Преди да се обработят помещенията е необходимо да се освободят от домашни любимци, хора, напитки, храни и др. Да се покрият или отстранят терариуми, клетки, аквариуми и др. Да се изключи въздушния филтър на аквариума.

Употреба срещу летящи насекоми (мухи, комари) – Затварят се прозорците и вратите. С бързи, кръгови движения се пръска във въздуха за около 4-6 секунди (за помещения с площ около 20 м2) колкото е възможно по-високо в помещението, започвайки от вътрешността и завършвайки при вратата. За бърз ефект, насекомите могат да бъдат напръскани директно от разстояние 45 см. След пръскане помещенията се затварят за 15 минути, след което се проветряват за 1 час.

Употреба срещу пълзящи насекоми (мравки, хлебарки) – Флаконът се държи вертикално. Пръска се от разстояние 45 см директно върху повърхностите, по които насекомите преминават или се крият, както директно върху тях (зад и под мебели, мивки, електроуреди, первази, канали, цепнатини и пукнини и др.). Пръска се до омокряне на повърхността (около 2 сек на м2).

Интервал между обработките: При необходимост, третирането може да се повтори. Достъпът на хора и животни в третираното помещение се позволява след добро проветряване за не по-малко от 60 минути.


Описание

Супер Килтокс е готов за употреба аерозол, предназначен за борба с летящи (комари, мухи) и пълзящи насекоми (хлебарки, мравки). За използване в затворени помещения, в жилищни помещения, здравни и лечебни заведения, обекти за производство и търговия с храни и в обекти с обществено предназначение (хотели, училища, детски градини и др.). 

Внимание: Не пръскайте на места, достъпни за малки деца и домашни животни. След приключване на работа, измийте ръцете добре с вода и сапун. Избягвайте контакт с кожата и очите. Не използвайте този продукт по начин, различен от този, който е указан на етикета. Не вдишвайте аерозола. По време на работа не се пуши, яде или пие.

Опасно:
H 222 – изключително запалим аерозол.
H 229 – Съд под налягане, при нагряване може да експлодира.
H 304 – При поглъщане и навлизане в дихателните пътища, може да бъде смъртоносен.
H 336 – Може да предизвика световъртеж или сънливост.
H 410 – Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
EUH 208 – Може да предизвика алерхична реакция, тъй като съдържа Перметрин.
P 102 – Съхранявайте извън обсега на деца.
P 210 – Пазете от топлина, открит огън, искри, горещи повърхности. Тютюнопушенето забранено.
P 211 – Не пръскайте срещу открит пламък или друг източник на запалване.
P 251 – Съд под налягане, не изгаряйте и не пробивайте, дори и след употреба.
P 261 – Избягвайте вдишване на аерозола.
P 273 – Да се избягва изпускане в околната среда.
P 331 – Не предизвиквайте повръщане.
P 301 + P 310 – при поглъщане, незабавно се обадете на лекар или в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ.
P 391 – Съберете разлятото.
P 410 + P 412 – Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50 градуса.
P 501 – Съдът/съдържанието, да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.


Начин на употреба
0

Защо Ремедиум?

Безплатна доставка над 60лв до 1кг
Избор от над 35 000 артикула
Бърза доставка
Право на връщане до 14 дни

Ние използваме „бисквитки“ и други подобни инструменти, за показване съдържанието на сайта и подобряване на потребителското изживяване. Повече информация за „бисквитките“ и опциите за управлението им може да намерите в раздела Политика за използване на бисквитки