Mилгамма N 40 mg/90 mg/250 х20 микрограма меки капсули

5 от 5 (31 ревюта)
0.00

: 003803

: 0.020

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Мilgamma N 40 mg/90 mg/250 micrograms capsules soft
Benfotiamine/ Pyridoxine hydrochloride/ Cyanocobalamine

Mилгамма N 40 mg/90 mg/250 микрограма меки капсули
Бенфотиамин/ Пиридоксинов хидрохлорид/ Цианкобаламин


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате този лекарствен продукт.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите както Вашите.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.


В тази листовка:
1. Какво представлява милгамма N капсули и за какво се използва
2. Преди да приемете милгамма N капсули
3. Как да приемате милгамма N капсули
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате милгамма N капсули
6. Допълнителна информация


1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МИЛГАММА N КАПСУЛИ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Лекарствен продукт за лечение на невропатии.

Милгамма N капсули се използва за лечение при:
Възпалителни неврологични заболявания и неврологични заболявания с болков синдром, като диабетна и алкохолна полиневропатия, мигрена, болезнени мускулни дисторзии, синдром на дразнене на нервните коренчета на гръбначния стълб, синдром на шийния прешлен, синдром рамо-ръка, херпес зостер, фациална пареза. както и при продължителна реконвалесценция (периоди на продължителни оздравителни процеси) и в гериатрията.


2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ МИЛГАММА N КАПСУЛИ

He приемайте милгамма N капсули:

  • При съмнение за свръхчувствителност (алергия) към тиамин, бенфотиамин, пиридоксинов хидрохлорид, цианкобаламин, или някое от помощните вещества.
  • Ако сте бременна или кърмите.


Обърнете специално внимание при употребата на милгамма N капсули: Милгамма N капсули може да предизвика невропатии при продължителен прием - повече от 6 месеца.


Прием на други лекарствени продукти
Терапевтични дози на витамин ЕЦ могат да намалят действието на L-Допа.
При употреба на изоникотиноилхидразид (ИНХ), D-пенициламин и циклозерин, както и по време на продължителен период на лечение с естроген-съдържащи орални
контрацептивни средства, има увеличена потребност от пиридоксин.
Тиаминът се дезактивира от 5-флуороурацил, тъй като 5-флуороурацилът компетитивно инхибира фосфорилирането на тиамин до тиамин пирофосфат.


Прием на милгамма N капсули с храни и напитки
Необходимостта от пиридоксин се увеличава при употребата на алкохол.


Бременност и кърмене
По време на бременност и кърмене витамин Вб може да се приема безпроблемно в дневни дози до 25 mg. Тъй като този лекарствен продукт съдържа 90 mg витамин B6 капсула, то употребата му по време на бременност и кърмене не се препоръчва.


Шофиране и работа с машини
Не са необходими предпазни мерки.


Важна информация относно някои от съставките на милгамма N капсули
Преди прием на милгамма N капсули трябва да се изясни дали пациентът не е свръхчувствителен към някоя от съставките на продукта.

При прием на високи дози, съдържанието на глицерол в продукта може да предизвика главоболие, дразнене на стомаха и диария.


3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ МИЛГАММА N КАПСУЛИВинаги приемайте милгамма N капсули според предписанията на Вашия лекар. Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, ако в нещо не сте съвсем сигурни. Винаги се придържайте към инструкциите за употреба, защото в противен случай милгамма N капсули няма да има желания лечебен ефект. Дозировката се определя от Вашият лекар.


Дозировка и начин на приложение
Ако не е предписано друго, 3-4 пъти дневно по 1 капсула. В по-леки случаи и при особено благоприятно повлияване - по 1-2 капсули дневно. Капсулите се вземат, след хранене с малко течност, без да се дъвчат. Капсулата може да се приеме по всяко време на деня.


Продължителност на лечението
Определя се от лекар. Моля, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт, ако считате, че действието на милгамма N капсули е прекалено силно или прекалено слабо.


Ако сте приели повече милгамма N капсули отколкото е необходимо
Подходящо е да се консултирате с Вашия лекар, ако се появят някакви симптоми.


Ако сте пропуснали да приемете милгамма N капсули
Продължете да приемате милгамма N капсули както преди, в обичайното време, и се постарайте в бъдеще да приемате продукта редовно.


Ако сте спрели приема на милгамма N капсули
Ако спрете лечението, рискувате да провалите успеха на терапията.
Ако изпитате някои неприятни нежелани реакции, моля, консултирайте се с Вашия
лекар относно продължаването на лечението.


4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Като всички лекарствени продукти, милгамма N капсули може да причини нежелани реакции, въпреки че те не се проявяват при всеки пациент.

За оценката на нежеланите лекарствени реакции, са използвани следните честоти на проявление:

Много чести:повече от 1 на 10 пациенти
Чести:по-малко от 1 на 10, но повече от 1 на 100 пациенти
Нечести:по-малко от 1 на 100, но повече от 1 на 1000 пациенти
Редки:по-малко от 1 на 1000, но повече от 1 на 10,000 пациенти
Много редки:по-малко от 1 на 10,000 пациенти, включително изолирани случаиНарушения на нервната система
Неизвестна честота на проявление: Дългосрочното приложение, за периоди по-дълги от 6 месеца, може да доведе до периферни сетивни невропатии (виж „Обърнете специално внимание при употребата на милгамма N капсули").


Стомашно-чревни нарушения
Изолирани случаи: Стомашно-чревни смущения, като гадене и други стомашно-чревни оплаквания, са били документирани като единични случаи при клинични проучвания с бенфотиамин. Въпреки това, честотата не се отличава сигнификантно от тази в третираните с плацебо групи. Каузалната връзка с бенфотиамин и/или пиридоксин все още не е изяснена достатъчно и е възможно да е дозозависима.


Нарушения на имунната система
Редки: Реакции на свръхчувствителност (копривна треска, кожен обрив, шокови състояния).


Общи нарушения
Неизвестна честота: При високи дози съдържанието на глицерол в продукта може да предизвика главоболие, дразнене на стомаха и диария („Важна информация относно някои от съставките на милгамма N капсули").


Противодействия
Ако някоя от нежеланите реакции стане сериозна или ако забележите реакция, която не е описана в тази листовка, моля информирайте за това Вашият лекар или фармацевт.


5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ МИЛГАММА N КАПСУЛИ
Да се съхранява под 25°С! Да се пази от светлина! Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте милгамма N капсули след изтичане на срока, отбелязан върху картонената опаковка или блистера след "Годен до:" За дата на изтичане срока на годност се счита последния ден от указания месец.

Лекарствените продукти не трябва да се изхвърлят в канализационните води или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашият фармацевт, как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.


6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа милгамма N капсули

Всяка мека капсула съдържа следните активни вещества:
Бенфотиамин (мастноразтворим витамин Вi) 40 mg
Пиридоксинов хидрохлорид (витамин Вб) 90 mg
Цианкобаламин (витамин В12) 250 микрограма

Помощни вещества:
Твърди мазнини, соев лецитин, глицерол 85%, калциев хидрогенфосфат, етилванилин, титанов диоксид (Е171), червен железен окис (Е172), желатин, карион 83 (манитол Е 421, сорбитол Е 420), хидрогенирано хидролизирано нишесте, рапично масло.


Как изглеждат капсулите милгамма N и какво съдържа опаковката
Оригинални опаковки по 20, 50 и 100 меки капсули.


ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА И ПРОИЗВОДИТЕЛ

Притежател на разрешението за употреба: Worwag Pharma GmbH & Co. KG Calwer Str.7
71034 Boblingen, Германия
Tel. 07031-6204-0 Fax: 07031-6204-31


Производители:
R.P. Scherer GmbH & Co. KG
Gammelsbacher CLafie 2 69412 Eberbach, Германия


C.P.M.Contract Pharma GmbH & Co.KG
Friihlingsstrasse 7
83620 Feldkirchen-Westerham, Германия


За информация на нашите пациенти

Милгамма N капсули съдържат бенфотиамин, пиридоксинов хидрохлорид и цианкобаламин.
Витамините от групата В-комплекс не се прилагат само, за да отстранят състояния на витаминен дефицит. Те, във високи дози, притежават много по-разширени фармакологични свойства, с които се обяснява постигнатия чрез милгамма N капсули аналгетичен и регенеративен ефект.

Бенфотиаминът е мастноразтворима форма на витамин В1. Той представлява нова разработка на витамин В1. Многократно по-добре се усвоява (резорбира) от организма в сравнение със същите количества от обичайния водоразтворим витамин В1. След резорбцията, в организма, бенфотиаминът се превръща във витамин В1. Той регулира катаболизма на въглехидратите, което е от голямо значение за обмяната на нервната клетка.

Витамин В6 регулира разграждането на белтъчините, мазнините и въглехидратите.

Витамин В12 е незаменим за обмяната на веществата в клетката, за нормалното кръвообразуване и функционирането на нервната система. Той катализира биологичния синтез на нуклеиновите киселини, а с това и изграждането на нови клетъчни ядра.


Дата на последно одобрение на листовката: 05/2009.

Описание

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Мilgamma N 40 mg/90 mg/250 micrograms capsules soft
Benfotiamine/ Pyridoxine hydrochloride/ Cyanocobalamine

Mилгамма N 40 mg/90 mg/250 микрограма меки капсули
Бенфотиамин/ Пиридоксинов хидрохлорид/ Цианкобаламин


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате този лекарствен продукт.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите както Вашите.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.


В тази листовка:
1. Какво представлява милгамма N капсули и за какво се използва
2. Преди да приемете милгамма N капсули
3. Как да приемате милгамма N капсули
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате милгамма N капсули
6. Допълнителна информация


1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МИЛГАММА N КАПСУЛИ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Лекарствен продукт за лечение на невропатии.

Милгамма N капсули се използва за лечение при:
Възпалителни неврологични заболявания и неврологични заболявания с болков синдром, като диабетна и алкохолна полиневропатия, мигрена, болезнени мускулни дисторзии, синдром на дразнене на нервните коренчета на гръбначния стълб, синдром на шийния прешлен, синдром рамо-ръка, херпес зостер, фациална пареза. както и при продължителна реконвалесценция (периоди на продължителни оздравителни процеси) и в гериатрията.


2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ МИЛГАММА N КАПСУЛИ

He приемайте милгамма N капсули:

  • При съмнение за свръхчувствителност (алергия) към тиамин, бенфотиамин, пиридоксинов хидрохлорид, цианкобаламин, или някое от помощните вещества.
  • Ако сте бременна или кърмите.


Обърнете специално внимание при употребата на милгамма N капсули: Милгамма N капсули може да предизвика невропатии при продължителен прием - повече от 6 месеца.


Прием на други лекарствени продукти
Терапевтични дози на витамин ЕЦ могат да намалят действието на L-Допа.
При употреба на изоникотиноилхидразид (ИНХ), D-пенициламин и циклозерин, както и по време на продължителен период на лечение с естроген-съдържащи орални
контрацептивни средства, има увеличена потребност от пиридоксин.
Тиаминът се дезактивира от 5-флуороурацил, тъй като 5-флуороурацилът компетитивно инхибира фосфорилирането на тиамин до тиамин пирофосфат.


Прием на милгамма N капсули с храни и напитки
Необходимостта от пиридоксин се увеличава при употребата на алкохол.


Бременност и кърмене
По време на бременност и кърмене витамин Вб може да се приема безпроблемно в дневни дози до 25 mg. Тъй като този лекарствен продукт съдържа 90 mg витамин B6 капсула, то употребата му по време на бременност и кърмене не се препоръчва.


Шофиране и работа с машини
Не са необходими предпазни мерки.


Важна информация относно някои от съставките на милгамма N капсули
Преди прием на милгамма N капсули трябва да се изясни дали пациентът не е свръхчувствителен към някоя от съставките на продукта.

При прием на високи дози, съдържанието на глицерол в продукта може да предизвика главоболие, дразнене на стомаха и диария.


3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ МИЛГАММА N КАПСУЛИВинаги приемайте милгамма N капсули според предписанията на Вашия лекар. Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, ако в нещо не сте съвсем сигурни. Винаги се придържайте към инструкциите за употреба, защото в противен случай милгамма N капсули няма да има желания лечебен ефект. Дозировката се определя от Вашият лекар.


Дозировка и начин на приложение
Ако не е предписано друго, 3-4 пъти дневно по 1 капсула. В по-леки случаи и при особено благоприятно повлияване - по 1-2 капсули дневно. Капсулите се вземат, след хранене с малко течност, без да се дъвчат. Капсулата може да се приеме по всяко време на деня.


Продължителност на лечението
Определя се от лекар. Моля, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт, ако считате, че действието на милгамма N капсули е прекалено силно или прекалено слабо.


Ако сте приели повече милгамма N капсули отколкото е необходимо
Подходящо е да се консултирате с Вашия лекар, ако се появят някакви симптоми.


Ако сте пропуснали да приемете милгамма N капсули
Продължете да приемате милгамма N капсули както преди, в обичайното време, и се постарайте в бъдеще да приемате продукта редовно.


Ако сте спрели приема на милгамма N капсули
Ако спрете лечението, рискувате да провалите успеха на терапията.
Ако изпитате някои неприятни нежелани реакции, моля, консултирайте се с Вашия
лекар относно продължаването на лечението.


4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Като всички лекарствени продукти, милгамма N капсули може да причини нежелани реакции, въпреки че те не се проявяват при всеки пациент.

За оценката на нежеланите лекарствени реакции, са използвани следните честоти на проявление:

Много чести:повече от 1 на 10 пациенти
Чести:по-малко от 1 на 10, но повече от 1 на 100 пациенти
Нечести:по-малко от 1 на 100, но повече от 1 на 1000 пациенти
Редки:по-малко от 1 на 1000, но повече от 1 на 10,000 пациенти
Много редки:по-малко от 1 на 10,000 пациенти, включително изолирани случаиНарушения на нервната система
Неизвестна честота на проявление: Дългосрочното приложение, за периоди по-дълги от 6 месеца, може да доведе до периферни сетивни невропатии (виж „Обърнете специално внимание при употребата на милгамма N капсули").


Стомашно-чревни нарушения
Изолирани случаи: Стомашно-чревни смущения, като гадене и други стомашно-чревни оплаквания, са били документирани като единични случаи при клинични проучвания с бенфотиамин. Въпреки това, честотата не се отличава сигнификантно от тази в третираните с плацебо групи. Каузалната връзка с бенфотиамин и/или пиридоксин все още не е изяснена достатъчно и е възможно да е дозозависима.


Нарушения на имунната система
Редки: Реакции на свръхчувствителност (копривна треска, кожен обрив, шокови състояния).


Общи нарушения
Неизвестна честота: При високи дози съдържанието на глицерол в продукта може да предизвика главоболие, дразнене на стомаха и диария („Важна информация относно някои от съставките на милгамма N капсули").


Противодействия
Ако някоя от нежеланите реакции стане сериозна или ако забележите реакция, която не е описана в тази листовка, моля информирайте за това Вашият лекар или фармацевт.


5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ МИЛГАММА N КАПСУЛИ
Да се съхранява под 25°С! Да се пази от светлина! Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте милгамма N капсули след изтичане на срока, отбелязан върху картонената опаковка или блистера след "Годен до:" За дата на изтичане срока на годност се счита последния ден от указания месец.

Лекарствените продукти не трябва да се изхвърлят в канализационните води или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашият фармацевт, как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.


6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа милгамма N капсули

Всяка мека капсула съдържа следните активни вещества:
Бенфотиамин (мастноразтворим витамин Вi) 40 mg
Пиридоксинов хидрохлорид (витамин Вб) 90 mg
Цианкобаламин (витамин В12) 250 микрограма

Помощни вещества:
Твърди мазнини, соев лецитин, глицерол 85%, калциев хидрогенфосфат, етилванилин, титанов диоксид (Е171), червен железен окис (Е172), желатин, карион 83 (манитол Е 421, сорбитол Е 420), хидрогенирано хидролизирано нишесте, рапично масло.


Как изглеждат капсулите милгамма N и какво съдържа опаковката
Оригинални опаковки по 20, 50 и 100 меки капсули.


ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА И ПРОИЗВОДИТЕЛ

Притежател на разрешението за употреба: Worwag Pharma GmbH & Co. KG Calwer Str.7
71034 Boblingen, Германия
Tel. 07031-6204-0 Fax: 07031-6204-31


Производители:
R.P. Scherer GmbH & Co. KG
Gammelsbacher CLafie 2 69412 Eberbach, Германия


C.P.M.Contract Pharma GmbH & Co.KG
Friihlingsstrasse 7
83620 Feldkirchen-Westerham, Германия


За информация на нашите пациенти

Милгамма N капсули съдържат бенфотиамин, пиридоксинов хидрохлорид и цианкобаламин.
Витамините от групата В-комплекс не се прилагат само, за да отстранят състояния на витаминен дефицит. Те, във високи дози, притежават много по-разширени фармакологични свойства, с които се обяснява постигнатия чрез милгамма N капсули аналгетичен и регенеративен ефект.

Бенфотиаминът е мастноразтворима форма на витамин В1. Той представлява нова разработка на витамин В1. Многократно по-добре се усвоява (резорбира) от организма в сравнение със същите количества от обичайния водоразтворим витамин В1. След резорбцията, в организма, бенфотиаминът се превръща във витамин В1. Той регулира катаболизма на въглехидратите, което е от голямо значение за обмяната на нервната клетка.

Витамин В6 регулира разграждането на белтъчините, мазнините и въглехидратите.

Витамин В12 е незаменим за обмяната на веществата в клетката, за нормалното кръвообразуване и функционирането на нервната система. Той катализира биологичния синтез на нуклеиновите киселини, а с това и изграждането на нови клетъчни ядра.


Дата на последно одобрение на листовката: 05/2009.

0

Защо Ремедиум?

Безплатна доставка над 60лв до 1кг
Избор от над 35 000 артикула
Бърза доставка
Право на връщане до 14 дни
Ние използваме „бисквитки“ и други подобни инструменти, за показване съдържанието на сайта и подобряване на потребителското изживяване. Повече информация за „бисквитките“ и опциите за управлението им може да намерите в раздела Политика за използване на бисквитки