Олопатаднн УНИМЕД ΦΑΡΜΑ 1 mg / ml капки за очи, разтвор х10 мл

5 от 5 (11 ревюта)
0.00

: 059190

: 0.000

Листовка: информация за пациента
Олопатаднн УНИМЕД ΦΑΡΜΑ 1 mg / ml капки за очи, разтвор
Olopatadine UNIMED PHARMA1 mg / ml eye drops, solution

Олопатадин (Olopatadine)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

  • Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

  • Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

  • Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

  • Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Олопатадин УНИМЕД ΦΑΡΜΑ и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Олопатадин УНИМЕД ΦΑΡΜΑ
3. Как да използвате Олопатадин УНИМЕД ΦΑΡΜΑ
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Олопатадин УНИМЕД ΦΑΡΜΑ
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Олопатадин УНИМЕД ΦΑΡΜΑ и за какво се използва

Олопатадин УНИМЕД ΦΑΡΜΑ е предназначен за лечение на признаците и симптомите на сезонни алергични конюнктивити.

Алергични конюнктивити. Някои вещества (алергени) като полените, домашния прах или животинската козина могат да причинят алергични реакции, изразяващи се в сърбеж, зачервяване, а също така и подуване на повърхността на окото.

Олопатадин УНИМЕД ΦΑΡΜΑ е за лечение на алергични състояния на окото. То действа чрез намаляване на интензивността на алергичната реакция.

Олопатадин УНИМЕД ΦΑΡΜΑ се използва при възрастни, юноши на възраст между 12 и 18 години и деца на възраст от 3 до 12 години.

Олопатадин УНИМЕД ΦΑΡΜΑ е стерилен разтвор, който не съдържа консервант.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Олопатадин УНИМЕД ΦΑΡΜΑ

Не използвайте Олопатадин УНИМЕД ΦΑΡΜΑ

  • ако сте алергичен към олопатадин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате Олопатадин УНИМЕД ΦΑΡΜΑ.

Говорете с Вашия лекар, ако по време на лечението с Олопатадин УНИМЕД ΦΑΡΜΑ възникнат очни нежелани реакции като дразнене, болка, зачервяване или промяна в зрението, или, ако състоянието Ви се влоши.
Ако сте имали в миналото контактна алергия към сребро, не трябва да използвате този продукт, тъй като в отделените капки може да се съдържат следи от сребро от затварянето на контейнера.

За носещите контактни лещи

Ако носите контактни лещи, трябва да свалите лещите преди приложението и да изчакате поне 15 минути преди да ги сложите отново.

Деца

Не използвайте Олопатадин УНИМЕД ΦΑΡΜΑ при деца под 3-годишна възраст. Не давайте това лекарство на деца под 3-годишна възраст, защото няма данни, които да показват, че то е безопасно и действа при деца под 3 години.

Други лекарства и Олопатадин УНИМЕД ΦΑΡΜΑ

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства.

Ако използвате други капки за очи или лекарства за очи под формата на мази, изчакайте поне пет минути между поставянето на всяко лекарство. Очните мази трябва да се прилагат последни.

Олопатадин УНИМЕД ΦΑΡΜΑ с храна, напитки и алкохол

Тъй като лекарството е разтвор за очи, неговата употреба няма отношение към приема на храна и напитки.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмете, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Не използвайте Олопатадин УНИМЕД ΦΑΡΜΑ, ако сте бременна или кърмите, посъветвайте с Вашия лекар преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини

Възможно е непосредствено след поставянето на Олопатадин УНИМЕД ΦΑΡΜΑ да установите, че зрението Ви е краткотрайно замъглено. Не трябва да шофирате или да работите с машини, докато това не премине.

Олопатадин УНИМЕД ΦΑΡΜΑ съдържа фосфатни буфери

Това лекарство съдържа динатриев фосфат додекахидрат 2,991 mg в 1 ml разтвор (отговарящ на 0,80 фосфати в 1 ml разтвор).

Ако страдате от тежко увреждане на прозрачния слой в предната част на окото (роговицата), в много редки случаи фосфатите може да доведат до появата на мътни петънца върху роговицата, дължащи се на натрупване на калций по време на лечението.

3. Как да използвате Олопатадин УНИМЕД ΦΑΡΜΑ

Винаги използвайте това лекарство, точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е една капка в засегнатото око или очи, два пъти дневно - сутрин и вечер.

Използвайте по този начин, освен ако Вашият лекар не ви е предписал нещо различно.

Използвайте Олопатадин УНИМЕД ΦΑΡΜΑ и за двете очи, само, ако така Ви е казал Вашият лекар. Използвайте толкова дълго, колкото Ви е казал Вашият лекар.

Използвайте Олопатадин УНИМЕД ΦΑΡΜΑ само като капки за очи.

Инструкции за употреба

1. Измийте ръцете си и седнете или застанете прав удобно.
2. Развийте капачката на бутилката. Ако след свалянето на капачката, предпазният пръстен е разхлабен, отстранете го, преди да използвате продукта.
3. Дръжте бутилката обърната надолу между палеца и другите пръсти.
4. Наклонете главата си назад. Използвайте пръста си, за да дръпнете внимателно надолу долния клепач на засегнатото око.
5. Поставете върха на капкомера близо до окото си, но така че да не докосва окото или областта около него.
6. Стиснете бутилката леко, така че да капне само една капка в окото, а след това отпуснете долния клепач. Моля обърнете внимание, че може да има няколко секунди забавяне между стискането на бутилката и отделянето на капката. Бутилката не трябва да се стиска прекалено силно.
7. Притеснете с пръст ъгъла на засегнатото око, близо до носа. Задръжте така 1 минута, докато държите окото затворено.
8. Повторете и с другото око, ако Вашият лекар Ви е казал да направите това.
9. След употреба бутилката трябва да се разклати веднъж в посока надолу, без да се докосва върха на капкомера, за да се отстрани остатъчната течност от върха. Това е необходимо, за да се осигури стерилността на капките за очи и за по-лесно подаване на следващата капка при
10. Затваряйте плътно капачката на бутилката веднага след приложение.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Олопатадин УНИМЕД ΦΑΡΜΑ

Изплакнете очите си с топла вода. Не поставяйте повече капки до следващата доза.

Ако сте пропуснали да използвате Олопатадин УНИМЕД ΦΑΡΜΑ

Поставете една капка веднага след като се сетите и след това спазвайте вашата обичайна схема на дозировка. Ако обаче е наближило времето за Вашата следваща доза, пропуснете прилагането на пропуснатата доза, преди да се върнете към обичайната схема. Не поставяйте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

Ако сте спрели употребата на Олопатадин УНИМЕД ΦΑΡΜΑ

Не спирайте употребата на това лекарство, преди да говорите с Вашия лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Следните нежелани реакции са наблюдавани с това лекарство:

Чести (може да засегнат до 1 на 10 души):

Очни нежелани реакции: болка в окото, дразнене в окото, сухота в окото, неестествено усещане в окото, очен дискомфорт.

Общи нежелани реакции: главоболие, умора, сухота в носа, лош вкус

Нечести (може да засегнат до 1 на 100 души):

Очни нежелани реакции: замъглено, намалено или променено зрение, нарушение на роговицата, възпаление на повърхността на окото с или без увреждане на повърхността, възпаление или инфекция на конюнктивата, отделяне на очен секрет, чувствителност към светлина, увеличено сълзоотделяне, сърбеж в окото, зачервяване на окото, промени в клепача, сърбеж, зачервяване, подуване или образуване на корички по клепача.

Общи нежелани реакции: променена или намалена чувствителност, замаяност, суха кожа, възпаление на кожата.

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка)

Очни нежелани реакции: подуване на окото, подуване на роговицата, промяна в големината на зеницата.

Общи нежелани реакции: задух, засилване на алергичните симптоми, подуване на лицето, сънливост, обща отпадналост, гадене, повръщане, инфекция на синусите, зачервяване на кожата и сърбеж.

В много редки случаи някои пациенти с тежко увреждане на прозрачния слой в предната част на окото (роговица) развиват облаковидни петна по роговицата, поради калциеви натрупвания по време на лечението.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.
Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез
Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. ,Дамян Груев" № 8
1303 София
Тел.: +359 2 8903417
уебсайт: www.bda.bg
Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство. Изпълнителна агенция по лекарствата

5. Как да съхранявате Олопатадин УНИМЕД ΦΑΡΜΑ

Да се съхранява на място недостъпно за деца.
Да не се съхранява над 25°С.
Да не се съхранява в хладилник или замразява.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета на бутилката и картонената опаковка след „Годен до". Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не използвайте това лекарство, ако забележите, че пластмасовият пръстен около винтовата капачка липсва или е счупен при отварянето на нова бутилка. В такъв случай върнете лекарството в аптеката.

Не използвайте по-дълго от 8 седмици след първото отваряне. Затваряйте бутилката веднага след приложението.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Олопатадин УНИМЕД ΦΑΡΜΑ

Активното вещество е олопатадин 1 mg в 1 ml разтвор (съответстващ на 1,11 mg олапатадинов хидрохлорид). Една капка от разтвора съдържа 30 микрограма олопатадин (съответстващ на 33,3 микрограма олопатадинов хидрохлорид). 
Другите съставки са: натриев хлорид, динатриев фосфат додекахидрат (Е339), хлороводородна киселина/натриев хидроксид (за корекция на рН) вода за инжекции.

Как изглежда Олопатадин УНИМЕД ΦΑΡΜΑ и какво съдържа опаковката

Олопатадин УНИМЕД ΦΑΡΜΑ е бистра безцветна течност (разтвор), която не съдържа консервант и се предлага в опаковка, съдържаща 1 χ 5 ml или 1 χ 10 ml в полиетиленова бутилка с капкомер Novelia, с капачка на винт, снабдена със защитен пръстен.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител

UNIMED PHARMA spol. s r.o., Словакия

Дата на последно преразглеждане на листовката 01 / 2020

Описание

Листовка: информация за пациента
Олопатаднн УНИМЕД ΦΑΡΜΑ 1 mg / ml капки за очи, разтвор
Olopatadine UNIMED PHARMA1 mg / ml eye drops, solution

Олопатадин (Olopatadine)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

  • Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

  • Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

  • Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

  • Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Олопатадин УНИМЕД ΦΑΡΜΑ и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Олопатадин УНИМЕД ΦΑΡΜΑ
3. Как да използвате Олопатадин УНИМЕД ΦΑΡΜΑ
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Олопатадин УНИМЕД ΦΑΡΜΑ
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Олопатадин УНИМЕД ΦΑΡΜΑ и за какво се използва

Олопатадин УНИМЕД ΦΑΡΜΑ е предназначен за лечение на признаците и симптомите на сезонни алергични конюнктивити.

Алергични конюнктивити. Някои вещества (алергени) като полените, домашния прах или животинската козина могат да причинят алергични реакции, изразяващи се в сърбеж, зачервяване, а също така и подуване на повърхността на окото.

Олопатадин УНИМЕД ΦΑΡΜΑ е за лечение на алергични състояния на окото. То действа чрез намаляване на интензивността на алергичната реакция.

Олопатадин УНИМЕД ΦΑΡΜΑ се използва при възрастни, юноши на възраст между 12 и 18 години и деца на възраст от 3 до 12 години.

Олопатадин УНИМЕД ΦΑΡΜΑ е стерилен разтвор, който не съдържа консервант.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Олопатадин УНИМЕД ΦΑΡΜΑ

Не използвайте Олопатадин УНИМЕД ΦΑΡΜΑ

  • ако сте алергичен към олопатадин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате Олопатадин УНИМЕД ΦΑΡΜΑ.

Говорете с Вашия лекар, ако по време на лечението с Олопатадин УНИМЕД ΦΑΡΜΑ възникнат очни нежелани реакции като дразнене, болка, зачервяване или промяна в зрението, или, ако състоянието Ви се влоши.
Ако сте имали в миналото контактна алергия към сребро, не трябва да използвате този продукт, тъй като в отделените капки може да се съдържат следи от сребро от затварянето на контейнера.

За носещите контактни лещи

Ако носите контактни лещи, трябва да свалите лещите преди приложението и да изчакате поне 15 минути преди да ги сложите отново.

Деца

Не използвайте Олопатадин УНИМЕД ΦΑΡΜΑ при деца под 3-годишна възраст. Не давайте това лекарство на деца под 3-годишна възраст, защото няма данни, които да показват, че то е безопасно и действа при деца под 3 години.

Други лекарства и Олопатадин УНИМЕД ΦΑΡΜΑ

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства.

Ако използвате други капки за очи или лекарства за очи под формата на мази, изчакайте поне пет минути между поставянето на всяко лекарство. Очните мази трябва да се прилагат последни.

Олопатадин УНИМЕД ΦΑΡΜΑ с храна, напитки и алкохол

Тъй като лекарството е разтвор за очи, неговата употреба няма отношение към приема на храна и напитки.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмете, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Не използвайте Олопатадин УНИМЕД ΦΑΡΜΑ, ако сте бременна или кърмите, посъветвайте с Вашия лекар преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини

Възможно е непосредствено след поставянето на Олопатадин УНИМЕД ΦΑΡΜΑ да установите, че зрението Ви е краткотрайно замъглено. Не трябва да шофирате или да работите с машини, докато това не премине.

Олопатадин УНИМЕД ΦΑΡΜΑ съдържа фосфатни буфери

Това лекарство съдържа динатриев фосфат додекахидрат 2,991 mg в 1 ml разтвор (отговарящ на 0,80 фосфати в 1 ml разтвор).

Ако страдате от тежко увреждане на прозрачния слой в предната част на окото (роговицата), в много редки случаи фосфатите може да доведат до появата на мътни петънца върху роговицата, дължащи се на натрупване на калций по време на лечението.

3. Как да използвате Олопатадин УНИМЕД ΦΑΡΜΑ

Винаги използвайте това лекарство, точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е една капка в засегнатото око или очи, два пъти дневно - сутрин и вечер.

Използвайте по този начин, освен ако Вашият лекар не ви е предписал нещо различно.

Използвайте Олопатадин УНИМЕД ΦΑΡΜΑ и за двете очи, само, ако така Ви е казал Вашият лекар. Използвайте толкова дълго, колкото Ви е казал Вашият лекар.

Използвайте Олопатадин УНИМЕД ΦΑΡΜΑ само като капки за очи.

Инструкции за употреба

1. Измийте ръцете си и седнете или застанете прав удобно.
2. Развийте капачката на бутилката. Ако след свалянето на капачката, предпазният пръстен е разхлабен, отстранете го, преди да използвате продукта.
3. Дръжте бутилката обърната надолу между палеца и другите пръсти.
4. Наклонете главата си назад. Използвайте пръста си, за да дръпнете внимателно надолу долния клепач на засегнатото око.
5. Поставете върха на капкомера близо до окото си, но така че да не докосва окото или областта около него.
6. Стиснете бутилката леко, така че да капне само една капка в окото, а след това отпуснете долния клепач. Моля обърнете внимание, че може да има няколко секунди забавяне между стискането на бутилката и отделянето на капката. Бутилката не трябва да се стиска прекалено силно.
7. Притеснете с пръст ъгъла на засегнатото око, близо до носа. Задръжте така 1 минута, докато държите окото затворено.
8. Повторете и с другото око, ако Вашият лекар Ви е казал да направите това.
9. След употреба бутилката трябва да се разклати веднъж в посока надолу, без да се докосва върха на капкомера, за да се отстрани остатъчната течност от върха. Това е необходимо, за да се осигури стерилността на капките за очи и за по-лесно подаване на следващата капка при
10. Затваряйте плътно капачката на бутилката веднага след приложение.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Олопатадин УНИМЕД ΦΑΡΜΑ

Изплакнете очите си с топла вода. Не поставяйте повече капки до следващата доза.

Ако сте пропуснали да използвате Олопатадин УНИМЕД ΦΑΡΜΑ

Поставете една капка веднага след като се сетите и след това спазвайте вашата обичайна схема на дозировка. Ако обаче е наближило времето за Вашата следваща доза, пропуснете прилагането на пропуснатата доза, преди да се върнете към обичайната схема. Не поставяйте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

Ако сте спрели употребата на Олопатадин УНИМЕД ΦΑΡΜΑ

Не спирайте употребата на това лекарство, преди да говорите с Вашия лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Следните нежелани реакции са наблюдавани с това лекарство:

Чести (може да засегнат до 1 на 10 души):

Очни нежелани реакции: болка в окото, дразнене в окото, сухота в окото, неестествено усещане в окото, очен дискомфорт.

Общи нежелани реакции: главоболие, умора, сухота в носа, лош вкус

Нечести (може да засегнат до 1 на 100 души):

Очни нежелани реакции: замъглено, намалено или променено зрение, нарушение на роговицата, възпаление на повърхността на окото с или без увреждане на повърхността, възпаление или инфекция на конюнктивата, отделяне на очен секрет, чувствителност към светлина, увеличено сълзоотделяне, сърбеж в окото, зачервяване на окото, промени в клепача, сърбеж, зачервяване, подуване или образуване на корички по клепача.

Общи нежелани реакции: променена или намалена чувствителност, замаяност, суха кожа, възпаление на кожата.

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка)

Очни нежелани реакции: подуване на окото, подуване на роговицата, промяна в големината на зеницата.

Общи нежелани реакции: задух, засилване на алергичните симптоми, подуване на лицето, сънливост, обща отпадналост, гадене, повръщане, инфекция на синусите, зачервяване на кожата и сърбеж.

В много редки случаи някои пациенти с тежко увреждане на прозрачния слой в предната част на окото (роговица) развиват облаковидни петна по роговицата, поради калциеви натрупвания по време на лечението.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.
Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез
Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. ,Дамян Груев" № 8
1303 София
Тел.: +359 2 8903417
уебсайт: www.bda.bg
Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство. Изпълнителна агенция по лекарствата

5. Как да съхранявате Олопатадин УНИМЕД ΦΑΡΜΑ

Да се съхранява на място недостъпно за деца.
Да не се съхранява над 25°С.
Да не се съхранява в хладилник или замразява.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета на бутилката и картонената опаковка след „Годен до". Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не използвайте това лекарство, ако забележите, че пластмасовият пръстен около винтовата капачка липсва или е счупен при отварянето на нова бутилка. В такъв случай върнете лекарството в аптеката.

Не използвайте по-дълго от 8 седмици след първото отваряне. Затваряйте бутилката веднага след приложението.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Олопатадин УНИМЕД ΦΑΡΜΑ

Активното вещество е олопатадин 1 mg в 1 ml разтвор (съответстващ на 1,11 mg олапатадинов хидрохлорид). Една капка от разтвора съдържа 30 микрограма олопатадин (съответстващ на 33,3 микрограма олопатадинов хидрохлорид). 
Другите съставки са: натриев хлорид, динатриев фосфат додекахидрат (Е339), хлороводородна киселина/натриев хидроксид (за корекция на рН) вода за инжекции.

Как изглежда Олопатадин УНИМЕД ΦΑΡΜΑ и какво съдържа опаковката

Олопатадин УНИМЕД ΦΑΡΜΑ е бистра безцветна течност (разтвор), която не съдържа консервант и се предлага в опаковка, съдържаща 1 χ 5 ml или 1 χ 10 ml в полиетиленова бутилка с капкомер Novelia, с капачка на винт, снабдена със защитен пръстен.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител

UNIMED PHARMA spol. s r.o., Словакия

Дата на последно преразглеждане на листовката 01 / 2020

0

Защо Ремедиум?

Безплатна доставка над 60лв до 1кг
Избор от над 35 000 артикула
Бърза доставка
Право на връщане до 14 дни
Ние използваме „бисквитки“ и други подобни инструменти, за показване съдържанието на сайта и подобряване на потребителското изживяване. Повече информация за „бисквитките“ и опциите за управлението им може да намерите в раздела Политика за използване на бисквитки