Таваник 500 mg х5 филмирани таблетки Sanofi

5 от 5 (12 ревюта)
26.70лв.

: 210821

: 0.010

Листовка: информация за потребителя

Таваник 500 mg филмирани таблетки
Tavanic 500 mg film-coated tablets

левофлоксацин (levofloxacin)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
• Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
• Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
• Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
• Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:
1. Какво представлява Таваник таблетки и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Таваник таблетки
3. Как да приемате Таваник таблетки
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Таваник таблетки
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Таваник таблетки и за какво се използва

Името на Вашето лекарство е Таваник таблетки. Таваник таблетки, съдържа лекарство, наречено левофлоксацин. То принадлежи към група лекарства, наречени антибиотици. Левофлоксацин е хинолонов антибиотик. Той действа като убива бактериите, причиняващи инфекции в тялото Ви.

Таваник таблетки могат да се използват за лечение на инфекции на:
•Синусите
•Белите дробове, при хора с дълготрайни проблеми с дишането или пневмония
•Пикочните пътища, включително бъбреците или пикочния мехур
•Простатната жлеза, ако имате продължителна инфекция
•Кожата и подлежащите тъкани, включително мускулите. Понякога са наричани меки тъкани.
В някои специални случаи, Таваник таблетки може да се използва, за да се намали вероятността от възникване на белодробно заболяване, наречено антракс или влошаване на заболяването след като сте били изложени на бактерия, причиняваща антракс.

2. Какво трябва да знаете преди да приемете Таваник таблетки

Не приемайте това лекарство и информирайте Вашия лекар, ако:
• сте алергичен към левофлоксацин, някой друг хинолонов антибиотик като моксифлоксацин, ципрофлоксацин или офлоксацин или някоя от другите съставки на това лекарство (изброени в точка 6 по-долу)
• Признаците на алергична реакция включват: обрив, проблеми при преглъщане и дишане, подуване на устните, лицето, гърлото или езика
• някога сте имали епилепсия
• някога сте имали проблеми със сухожилията като тендинит, които са били свързани с лечение с хинолонов антибиотик. Сухожилие е връзката, която свързва мускулите Ви със скелета
• сте дете или юноша
• сте бременна, може да забременеете или мислите, че може да сте бременна
• кърмите

Не приемайте това лекарство, ако някое от по-горе изброените се отнася за Вас. Ако не сте сигурни, говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемате Таваник таблетки.

Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Вашето лекарство, ако:
• сте на 60 или повече години
• използвате кортикостероиди, понякога наричани стероиди (вижте точка „Други лекарства и Таваник”)
• ако имате трансплантация
• някога сте имали припадък (гърч)
• имате увреждане на мозъка поради инсулт или друго мозъчно увреждане
• имате проблеми дължащи се на увреждане на нервите (периферна невропатия)
• имате проблеми с бъбреците
• имате състояние, познато като” глюкозо-6-фосфат дехидрогеназен дефицит”. По-вероятно е да имате сериозни проблеми с кръвта, когато приемате това лекарство
• някога сте имали психични проблеми
• някога сте имали сърдечни проблеми: необходимо е повишено внимание, когато използвате този вид лекарства, ако сте родени с или имате фамилна анамнеза за удължен QT интервал (вижда се на Е КГ, електрически запис на сърцето), имате дисбаланс на солите в кръвта (особено ниски нива на калия или магнезия в кръвта), имате много бавен сърдечен ритъм (наречен брадикардия), имате слабо сърце (сърдечна недостатъчност), имали сте инфаркт на сърцето (миокарден инфаркт), жена сте или сте в старческа възраст, или приемате други лекарства, които водят до промени в ЕКГ (вижте точка ,Други лекарства и Таваник”).
• имате диабет
• някога сте имали чернодробни проблеми
• имате миастения гравис
• ако Ви е поставена диагноза разширение или “„издуване“ на голям кръвоносен съд (аневризма на аортата или аневризма на голям периферен съд).
• ако сте преживели предишен епизод на аортна дисекация (разкъсване на аортната стена).
• ако имате фамилна анамнеза за аортна аневризма или аортна дисекация или други рискови фактори или предразполагащи заболявания (напр. нарушения на съединителната тъкан като синдром на Марфан или васкуларен синдром на Елерс-Данлос или съдови нарушения като артериит на Такаясу, гигантоклетъчен артериит болест на Бехчет, високо кръвно налягане или доказана атеросклероза).
Вие не трябва да приемате флуорохинолони/хинолони като антибактериално лекарство, включително левофлоксацин, ако сте имали сериозни нежелани реакции в миналото, когато сте приемали хинолони или флуорохинолони. В такъв случай, Вие трябва да информирате Вашия лекар колкото е възможно по-скоро.

Кажете на Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт когато приемате флуорохинолони ако:

Вие почувствате внезапна, силна болка в корема, гръдната област или гърба, потърсете незабавно спешна помощ.

Болка и подуване на ставите и възпаление или скъсване на сухожилие може да се появят рядко. Вашият риск е повишен, ако сте в старческа възраст (над 60 годишна възраст), имате трансплантация на орган, имате проблеми с бъбреците или сте били лекувани с кортикостероиди. Възпаление и скъсване на сухожилия може да се появят в първите 48 часа от лечението и дори до няколко месеца след спиране на лечението с ТАВАНИК. При първи признаци на болка или възпаление на сухожилие (например на вашия лакът, китка, глезен, рамо или коляно), спрете приема на ТАВАНИК, свържете се с Вашия лекар и оставете в почивка болезнената област. Избягвайте всяко излишно движение, тъй като това може да повиши риска от скъсване на сухожилието.

Вие може много рядко да имате симптоми на нервна увреда (невропатия) като болка, парене, изтръпване, скованост и/или слабост, особено в ходилата и краката или ръце и мишници. Ако това се случи, спрете приема на ТАВАНИК и информирайте Вашия лекар незабавно за да се предпазите от развитието на възможни необратими състояния.

Продължителни, инвалидизиращи и потенцпонално необратими сериозни нежелани ефекти

Флуорохинолони/хинолони като антибактериални лекарства, включително ТАВАНИК са били свързвани с много редки, но сериозни нежелани лекарствени реакции, някои от които са били продължителни (месеци до години), инвалидизиращи или потенциално необратими. Това включва болка в сухожилията, мускулите и ставите на горни и долни крайници, трудност при ходене, необичайни усещания като боцкане и иглички, изтръпване, гъделичкане, скованост или парене (парестезия), сензорни разстройства, включително нарушение на зрението, вкуса и обонянието, и слуха, депресия, нарушения на паметта, тежка умора и сериозни нарушения на съня.

Ако Вие получите някои от тези нежелани лекарствени реакции след прием на Таваник, свържете се с Вашия лекар незабавно преди да продължите лечението. Вие и Вашият лекар ще решите за продължаване на лечението, като се има предвид антибиотик от друг клас.

Ако не сте сигурни че някое от изброените се отнася за Вас, говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Таваник таблетки.

Други лекарства и Таваник
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или може да приемате някакви други лекарства. Тъй като Таваник таблетки може да засегне начина на действие на другите лекарства. Също така някои лекарства могат да повлияят начина на действие на Таваник таблетки.

По-специално, говорете с Вашия лекар, ако приемате някое от следните лекарства, тъй като това ще повиши възможността от възникване на нежелани лекарствени реакции, когато приемате Таваник:
• Кортикостероиди, понякога наричани стероиди - прилагани при възпаление. Може да е по-вероятно да получите възпаление и/или скъсване на сухожилия.
• Варфарин - използва се за разреждане на кръвта. По-вероятно е да получите кървене. Може да е необходимо Вашият лекар да прави редовни кръвни изследвания, за да проверява кръвосъсирването Ви.
• Теофилин - прилага се при проблеми с дишането. По-вероятно е да получите припадък (гърч), ако го приемате с Таваник.
• Нестероидни противовъзпалителни лекарства (НСПВС) - прилагат се при болка и възпаление, като например аспирин, ибупрофен, фенбуфен, кетопрофен и индометацин. По-вероятно е да получите припадък (гърч), ако ги приемате с Таваник таблетки.
• Циклоспорин - прилага се след органна трансплантация. По-вероятно е да получите нежелани реакции от циклоспорин.
• Лекарства с известен ефект върху сърдечния ритъм. Те включват лекарства, прилагани при абнормен сърдечен ритъм (антиаритмици като хинидин, хидрохинидин, дизопирамид, соталол, дофетилид, ибутилид и амиодарон), при депресия (трициклични антидепресанти като амитриптилин и имипрамин), при психични заболявания (антипсихотици) и при бактериални инфекции (макролидни антибиотици като еритромицин, азитромицин и кларитромицин)
• Пробенецид - прилаган при подагра. Вашият лекар може да поиска да приложи по-ниска доза, ако имате проблеми с бъбреците,
• Циметндин - прилаган при язва и киселини. Вашият лекар може да поиска да приложи по-ниска доза, ако имате проблеми с бъбреците.

Говорете с Вашия лекар, ако някое от по-горните се отнася за Вас.

Не вземайте Таваник таблетки по едно и също време със следните лекарства, тъй като те може да повлияят на действието на Таваник таблетки:
• Таблетки, съдържащи желязо (за анемия), хранителни добавки, съдържащи цинк, антиацидни лекарства, съдържащи магнезий или алуминий (при киселини или усещане на парене), диданозин или сукралфат (при язви на стомаха). Вижте точка 3 “Ако вече приемате таблетки, съдържащи желязо, добавки, съдържащи цинк, антиацидни лекарства, диданозин или сукралфат” по-долу.

Тест на урината за опиати
Тестове на урината могат да покажат фалшиво положителни резултати за силни болкоуспокояващи, наречени опиати при хора, приемащи Таваник таблетки. Ако Вашият лекар е препоръчал тест на урината, информирайте го, че приемате Таваник таблетки.

Тестове за туберкулоза
Това лекарство може да причини фалшиво отрицателни резултати при някои лабораторни тестове за търсене на бактерии, които причиняват туберкулоза.

Бременност и кърмене
Не приемайте това лекарство, ако:
• сте бременна, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, кърмите или планирате да кърмите

Шофиране и работа с машини
Може да получите нежелани лекарствени реакции след приема на това лекарство, включително чувство за замаяност, сънливост, световъртеж (вертиго) или промени в зрението. Някои от тези нежелани реакции могат да засегнат Вашата способност за концентрация и бързината на реакция. Ако това се случи, не шофирайте или не вършете работа, която изисква повишено внимание.

3. Как да приемате Таваник таблетки
Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Прием на лекарството
• Приемайте това лекарство през устата
• Поглъщайте таблетката цяла, с вода
• Таблетките могат да се приемат по време на хранене или по всяко време между храненията

Ако вече приемате таблетки, съдържащи желязо, добавки, съдържащи цинк, антиацидни лекарства, диданозин или сукралфат
• Не приемайте тези лекарства по едно и също време с Таваник. Приемайте определената за Вас доза от тези лекарства поне 2 часа преди или след Таваник таблетки.

Колко таблетки да приемате
• Вашият лекар ще реши колко таблетки Таваник трябва да приемате.
• Дозата зависи от типа на инфекцията, която имате и къде в тялото Ви е инфекцията.
• Продължителността на лечението зависи от тежестта на инфекцията Ви.
• Ако усещате, че ефектът от лекарството е прекалено слаб или силен, не променяйте сами дозата си, попитайте Вашия лекар.

Употреба при възрастни и хора в старческа възраст Инфекция на синусите
• Две таблетки Таваник 250 mg, веднъж дневно
• или една таблетка Таваник 500 mg, веднъж дневно

Инфекция на белите дробове при хора с продължителни проблеми с дишането
• Две таблетки Таваник 250 mg, веднъж дневно
• или една таблетка Таваник 500 mg, веднъж дневно

Пневмония
• Две таблетки Таваник 250 mg, веднъж или два пъти дневно
• или една таблетка Таваник 500 mg, веднъж или два пъти дневно

Инфекция на пикочните пътища, включително на бъбреците или пикочния мехур
• Една или две таблетки Таваник 250 mg, веднъж дневно
• или 1/2, или една таблетка Таваник 500 mg, веднъж дневно

Инфекция на простатната жлеза
• Две таблетки Таваник 250 mg веднъж дневно
• или една таблетка Таваник 500 mg, веднъж дневно

Инфекция на кожата и подлежащите тъкани, включително на мускулите
• Две таблетки Таваник 250 mg веднъж или два пъти дневно
• или една таблетка Таваник 500 mg, един или два пъти дневно

Употреба при възрастни и хора в старческа възраст с проблеми с бъбреците
Може да се наложи Вашият лекар Ви даде по-ниска доза.

Употреба при деца и юноши
Това лекарство не трябва да се дава на деца или юноши.

Предпазвайте кожата си от слънчева светлина
Предпазвайте се от директна слънчева светлина, докато приемате това лекарство и 2 дни след като прекратите приема му. Това се налага, защото кожата Ви ще бъде много по-чувствителна към слънцето и може да се зачерви, да изгори или да получите тежък обрив с мехури, ако не вземете следните предпазни мерки:
• Използвайте слънцезащитен крем с висок фактор.
• Винаги носете шапка и дрехи, които да покриват ръцете и краката Ви.
• Избягвайте излагане на слънце

Ако сте взели повече Таваник таблетки от необходимото
Ако случайно сте взели повече таблетки от необходимото, обърнете се към лекар или потърсете друг медицински съвет незабавно. Вземете опаковката от лекарството с Вас. Това се налага, за да може лекарят да знае какво сте взели. Могат да настъпят следните ефекти: конвулсивни припадъци, чувство за обърканост, замаяност, понижено съзнание, наличие на тремор и проблеми със сърцето- водещи до неритмично сърцебиене, също така прилошаване (гадене) или наличие на киселини.

Ако сте пропуснали да вземете Таваник таблетки
Ако забравите да вземете доза, вземете я колкото е възможно по-скоро, след като се сетите, освен ако не е твърде близо до времето за следващата Ви доза. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

Ако спрете да вземате Таваник таблетки
Не спирайте приема на Таваник, само защото сте се почувствали по-добре. Важно е да завършите курса на лечение с таблетките, който Ви е предписал Вашият лекар. Ако спрете приема на таблетките твърде рано, инфекцията може да се върне, състоянието Ви да се влоши или бактериите да станат резистентни спрямо лекарството.

Ако Вие имате допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Тези реакции обикновено са леки или умерени и често изчезват след кратко време.

Спрете приема на Таваник и посетете лекар или отидете в болница незабавно, ако забележите следната нежелана реакция:

Много редки (могат да засегнат до 1 на 10 000 души)
• Имате алергична реакция. Признаците могат да включват: обрив, проблеми с преглъщането или дишането, подуване на устните, лицето, гърлото или езика

Спрете приема на Таваник и посетете лекар незабавно, ако забележите някоя от следните сериозни нежелани реакции - може да се нуждаете от спешно медицинско лечение:

Редки (могат да засегнат до 1 на 1 000 души)
• Водниста диария, която може да съдържа кръв, понякога с коремни спазми и висока температура. Това може да са признаци на тежък чревен проблем
• Болка и възпаление на сухожилията или ставните връзки, което може да доведе до скъсване. Най-често се засяга ахилесовото сухожилие.
• Пристъпи (конвулсии)
• Виждане или чуване на несъществуващи неща (халюцинации, параноя), промяна на Вашето мнение и мисли (психотични реакции) с риск да имате мисли за самоубийство или да предприемете самоубийство
• Чувство за депресия, ментални проблеми, чувство на безпокойство (тревога), ненормални сънища и кошмари

Много редки (могат да засегнат до 1 на 10 000 души)
• Парене, изтръпване или болка. Това може да са признаци на състояние, наречено невропатия

С неизвестна честота (честотата не може да бъде определена от наличните данни)
• Тежки кожни обриви, които могат да включват образуване на мехури или лющене на кожата около устните, очите, устата, носа и гениталиите
• Загуба на апетит, пожълтяване на кожата и очите, потъмняване на урината, сърбеж или тежест в стомаха (корема). Това може да са признаци на чернодробни проблеми, които могат да включват фатална чернодробна недостатъчност.

Ако зрението Ви се наруши или имате някакъв друг проблем с очите, докато приемате Таваник, незабавно се консултирайте с очен специалист.

Много редки случаи на продължителни (дори до месеци или години) или постоянни нежелани лекарствени реакции като възпаление на сухожилие, скъсване на сухожилие, болка в ставите, болка в крайниците, трудност при ходене, ненормални усещания като боцкане или иглички, тръпнене, гъделичкане, парене, скованост или болка (невропатия), депресия, умора, нарушения на съня, нарушения на паметта, както и нарушения на слуха, зрението, вкуса и обонянието са били свързвани с прилагането на хинолони и флуорохинолони антибиотици, в някои случаи независимо от съществуващите рискови фактори.

Кажете на Вашия лекар, ако някоя от следните нежелани реакции стане сериозна или продължи повече от няколко дни:

Чести (могат да засегнат до I на 10 души)
• Проблеми със съня
• Главоболие, замаяност
• Прилошаване (гадене, повръщане) и диария
• Повишаване на нивата на някои чернодробни ензими в кръвта

Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 души)
• Промени в броя други бактерии или гъбички, инфекции причинени от гъбички, наречени кандида, които може да изискват лечение
• Промени в броя на белите кръвни клетки, което се вижда в резултатите от някои кръвни изследвания (левкопения, еозинофшшя)
• Тревожност (безпокойство), обърканост, нервност, сънливост, треперене, световъртеж (вертиго)
• Задух (диспнея)
• Промени във вкуса, загуба на апетит, разстроен стомах или нарушено храносмилане (диспепсия), болка в областта на стомаха, чувство за подуване (метеоризъм) или запек
• Сърбеж и кожен обрив, тежък сърбеж или копривна треска (уртикария), прекомерно изпотяване (хиперхидроза)
• Ставна болка или мускулна болка
• Изследвания на кръвта могат да покажат необичайни резултати поради чернодробни (повишен билирубин) или бъбречни (повишен креатинин) проблеми
• Обща отпадналост

Редки (могат да засегнат до 1 на 1,000 души)
• По-лесно образуване на синини и кървене поради намален брой тромбоцити (тромбоцитопения)
• Понижен брой бели кръвни клетки (неутропения)
•Прекомерен имунен отговор (свръхчувствителност)
• Понижени нива на кръвната захар (хипогликемия). Това е от значение за хора с диабет
• Изтръпване на ръцете и краката (парестезия)
• Проблеми със слуха (шум в ушите) или зрението (замъглено зрение)
• Необичайно бързо биене на сърцето (тахикардия) или ниско кръвно налягане (хипотония)
• Мускулна слабост. Това е от значение при хора с миастения гравис (рядко заболяване на нервната система)
• Промени в начина на работа на бъбреците и рядко бъбречна недостатъчност, която може да се дължи на алергична бъбречна реакция, наречена интерстициален нефрит
• Треска

С неизвестна честота (честотата не може да бъде определена от наличните данни)
• Понижен брой червени кръвни клетки (анемия): това може да направи кожата бледа или жълтеникава, поради увреждане на червените кръвни клетки; понижен брой на всички видове кръвни клетки (панцитопения)
• Треска, възпалено гърло и общо неразположение, което не отминава. Това може да се дължи на понижен брой бели кръвни клетки (агранулоцитоза).
• Рязко нарушение на кръвната циркулация (шок подобен на анафилаксия)
• Повишаване на кръвната захар (хипергликемия) или понижаване на кръвната захар, водещо до кома (хипогликемична кома). Това е от значение за хора с диабет.
• Промени в обонянието, загуба на обоняние или вкус (паросмия, аносмия, агеузия)
• Затруднено движение или ходене (дискинезия, екстрапирамидни нарушения)
• Временна загуба на съзнание или припадък (синкоп)
• Временна загуба на зрение, възпаление на очите
• Нарушение или загуба на слуха
• Ненормално ускорен сърдечен ритъм, животозастрашаващ неправилен сърдечен ритъм, включително сърдечен арест, отклонение в сърдечния ритъм (наречено удължаване на QT интервал, което се вижда на ЕКГ, електрическа активност на сърцето)
• Затруднено дишане или хрипове (бронхоспазъм)
• Алергични белодробни реакции
• Панкреатит
• Възпаление на черния дроб (хепатит)
• Повишена чувствителност на кожата спрямо слънчева или ултравиолетова светлина (фоточу вствител ност)
• Възпаление на съдовете, които пренасят кръвта по тялото, поради алергична реакция (васкулит)
• Възпаление на тъканите в устата (стоматит)
• Скъсване или разрушаване на мускул (рабдомиолиза)
• Зачервяване и подуване на ставите (артрит)
• Болка, включително болка в гърба, гръдния кош или крайниците
• Пристъпи на порфирия при хора, които вече имат порфирия (много рядко метаболитно заболяване)
• Продължително главоболие със или без замъглено зрение (доброкачествена интракраниална хипертония)

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата ул. „Дамян Груев” № 8, 1303 София, Тел.: +35 928903417, уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Таваник таблетки

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Това лекарство не изисква специални условия на съхранение, но е най-добре да съхранявате Таваник таблетки в оригиналните блистери и кутии на сухо място.

Не използвайте това лекарство след изтичане срока на годност, който е посочен на блистер и опаковката след „Годен до:". Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържат Таваник таблетки
- Активното вещество е левофлоксацин. Всяка таблетка Таваник 500 mg таблетки съдържа 500 mg левофлоксацин.

Другите съставки са:
• За таблетното ядро: кросповидон, хипромелоза, микрокристална целулоза и натриев стеарилфумарат
• За таблетното покритие: хипромелоза, титанов диоксид (Е171), талк, макрогол, жълт железен оксид (Е 172) и червен железен оксид (Е172)

Как изглеждат Таваник таблетки и какво съдържа опаковката
Таваник таблетки са филмирани таблетки за перорално приложение. Таблетките са продълговати, с делителна черта, с бледожълтеникаво-бял до червеникаво-бял цвят.

За Таваник 500 mg, таблетките се предлагат в опаковки от 1, 5, 7, 10, 14, 50, 200 и 500 таблетки. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба
САНОФИ БЪЛГАРИЯ ЕООД
бул. ” Цариградско шосе” 90
София 1784
България

Производители
Sanofi- Winthrop Industrie
56 route de Choisy au Bac - 60205 Compiegne,
Франция

Това лекарство е разрешено в държавите членки на Европейското иономическо пространство под следните търговски имена:

Tavanic

За допълнителна информация относно това, лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

САНОФИ БЪЛГАРИЯ ЕООД бул. ” Цариградско шосе” 90 София 1784 България

Тази листовка не съдържа цялата информация за Вашето лекарство. Ако имате някакви въпроси или не сте сигурни за нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дата на последна ревизия на листовката юли 2019 г.

 

Описание

Листовка: информация за потребителя

Таваник 500 mg филмирани таблетки
Tavanic 500 mg film-coated tablets

левофлоксацин (levofloxacin)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
• Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
• Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
• Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
• Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:
1. Какво представлява Таваник таблетки и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Таваник таблетки
3. Как да приемате Таваник таблетки
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Таваник таблетки
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Таваник таблетки и за какво се използва

Името на Вашето лекарство е Таваник таблетки. Таваник таблетки, съдържа лекарство, наречено левофлоксацин. То принадлежи към група лекарства, наречени антибиотици. Левофлоксацин е хинолонов антибиотик. Той действа като убива бактериите, причиняващи инфекции в тялото Ви.

Таваник таблетки могат да се използват за лечение на инфекции на:
•Синусите
•Белите дробове, при хора с дълготрайни проблеми с дишането или пневмония
•Пикочните пътища, включително бъбреците или пикочния мехур
•Простатната жлеза, ако имате продължителна инфекция
•Кожата и подлежащите тъкани, включително мускулите. Понякога са наричани меки тъкани.
В някои специални случаи, Таваник таблетки може да се използва, за да се намали вероятността от възникване на белодробно заболяване, наречено антракс или влошаване на заболяването след като сте били изложени на бактерия, причиняваща антракс.

2. Какво трябва да знаете преди да приемете Таваник таблетки

Не приемайте това лекарство и информирайте Вашия лекар, ако:
• сте алергичен към левофлоксацин, някой друг хинолонов антибиотик като моксифлоксацин, ципрофлоксацин или офлоксацин или някоя от другите съставки на това лекарство (изброени в точка 6 по-долу)
• Признаците на алергична реакция включват: обрив, проблеми при преглъщане и дишане, подуване на устните, лицето, гърлото или езика
• някога сте имали епилепсия
• някога сте имали проблеми със сухожилията като тендинит, които са били свързани с лечение с хинолонов антибиотик. Сухожилие е връзката, която свързва мускулите Ви със скелета
• сте дете или юноша
• сте бременна, може да забременеете или мислите, че може да сте бременна
• кърмите

Не приемайте това лекарство, ако някое от по-горе изброените се отнася за Вас. Ако не сте сигурни, говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемате Таваник таблетки.

Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Вашето лекарство, ако:
• сте на 60 или повече години
• използвате кортикостероиди, понякога наричани стероиди (вижте точка „Други лекарства и Таваник”)
• ако имате трансплантация
• някога сте имали припадък (гърч)
• имате увреждане на мозъка поради инсулт или друго мозъчно увреждане
• имате проблеми дължащи се на увреждане на нервите (периферна невропатия)
• имате проблеми с бъбреците
• имате състояние, познато като” глюкозо-6-фосфат дехидрогеназен дефицит”. По-вероятно е да имате сериозни проблеми с кръвта, когато приемате това лекарство
• някога сте имали психични проблеми
• някога сте имали сърдечни проблеми: необходимо е повишено внимание, когато използвате този вид лекарства, ако сте родени с или имате фамилна анамнеза за удължен QT интервал (вижда се на Е КГ, електрически запис на сърцето), имате дисбаланс на солите в кръвта (особено ниски нива на калия или магнезия в кръвта), имате много бавен сърдечен ритъм (наречен брадикардия), имате слабо сърце (сърдечна недостатъчност), имали сте инфаркт на сърцето (миокарден инфаркт), жена сте или сте в старческа възраст, или приемате други лекарства, които водят до промени в ЕКГ (вижте точка ,Други лекарства и Таваник”).
• имате диабет
• някога сте имали чернодробни проблеми
• имате миастения гравис
• ако Ви е поставена диагноза разширение или “„издуване“ на голям кръвоносен съд (аневризма на аортата или аневризма на голям периферен съд).
• ако сте преживели предишен епизод на аортна дисекация (разкъсване на аортната стена).
• ако имате фамилна анамнеза за аортна аневризма или аортна дисекация или други рискови фактори или предразполагащи заболявания (напр. нарушения на съединителната тъкан като синдром на Марфан или васкуларен синдром на Елерс-Данлос или съдови нарушения като артериит на Такаясу, гигантоклетъчен артериит болест на Бехчет, високо кръвно налягане или доказана атеросклероза).
Вие не трябва да приемате флуорохинолони/хинолони като антибактериално лекарство, включително левофлоксацин, ако сте имали сериозни нежелани реакции в миналото, когато сте приемали хинолони или флуорохинолони. В такъв случай, Вие трябва да информирате Вашия лекар колкото е възможно по-скоро.

Кажете на Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт когато приемате флуорохинолони ако:

Вие почувствате внезапна, силна болка в корема, гръдната област или гърба, потърсете незабавно спешна помощ.

Болка и подуване на ставите и възпаление или скъсване на сухожилие може да се появят рядко. Вашият риск е повишен, ако сте в старческа възраст (над 60 годишна възраст), имате трансплантация на орган, имате проблеми с бъбреците или сте били лекувани с кортикостероиди. Възпаление и скъсване на сухожилия може да се появят в първите 48 часа от лечението и дори до няколко месеца след спиране на лечението с ТАВАНИК. При първи признаци на болка или възпаление на сухожилие (например на вашия лакът, китка, глезен, рамо или коляно), спрете приема на ТАВАНИК, свържете се с Вашия лекар и оставете в почивка болезнената област. Избягвайте всяко излишно движение, тъй като това може да повиши риска от скъсване на сухожилието.

Вие може много рядко да имате симптоми на нервна увреда (невропатия) като болка, парене, изтръпване, скованост и/или слабост, особено в ходилата и краката или ръце и мишници. Ако това се случи, спрете приема на ТАВАНИК и информирайте Вашия лекар незабавно за да се предпазите от развитието на възможни необратими състояния.

Продължителни, инвалидизиращи и потенцпонално необратими сериозни нежелани ефекти

Флуорохинолони/хинолони като антибактериални лекарства, включително ТАВАНИК са били свързвани с много редки, но сериозни нежелани лекарствени реакции, някои от които са били продължителни (месеци до години), инвалидизиращи или потенциално необратими. Това включва болка в сухожилията, мускулите и ставите на горни и долни крайници, трудност при ходене, необичайни усещания като боцкане и иглички, изтръпване, гъделичкане, скованост или парене (парестезия), сензорни разстройства, включително нарушение на зрението, вкуса и обонянието, и слуха, депресия, нарушения на паметта, тежка умора и сериозни нарушения на съня.

Ако Вие получите някои от тези нежелани лекарствени реакции след прием на Таваник, свържете се с Вашия лекар незабавно преди да продължите лечението. Вие и Вашият лекар ще решите за продължаване на лечението, като се има предвид антибиотик от друг клас.

Ако не сте сигурни че някое от изброените се отнася за Вас, говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Таваник таблетки.

Други лекарства и Таваник
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или може да приемате някакви други лекарства. Тъй като Таваник таблетки може да засегне начина на действие на другите лекарства. Също така някои лекарства могат да повлияят начина на действие на Таваник таблетки.

По-специално, говорете с Вашия лекар, ако приемате някое от следните лекарства, тъй като това ще повиши възможността от възникване на нежелани лекарствени реакции, когато приемате Таваник:
• Кортикостероиди, понякога наричани стероиди - прилагани при възпаление. Може да е по-вероятно да получите възпаление и/или скъсване на сухожилия.
• Варфарин - използва се за разреждане на кръвта. По-вероятно е да получите кървене. Може да е необходимо Вашият лекар да прави редовни кръвни изследвания, за да проверява кръвосъсирването Ви.
• Теофилин - прилага се при проблеми с дишането. По-вероятно е да получите припадък (гърч), ако го приемате с Таваник.
• Нестероидни противовъзпалителни лекарства (НСПВС) - прилагат се при болка и възпаление, като например аспирин, ибупрофен, фенбуфен, кетопрофен и индометацин. По-вероятно е да получите припадък (гърч), ако ги приемате с Таваник таблетки.
• Циклоспорин - прилага се след органна трансплантация. По-вероятно е да получите нежелани реакции от циклоспорин.
• Лекарства с известен ефект върху сърдечния ритъм. Те включват лекарства, прилагани при абнормен сърдечен ритъм (антиаритмици като хинидин, хидрохинидин, дизопирамид, соталол, дофетилид, ибутилид и амиодарон), при депресия (трициклични антидепресанти като амитриптилин и имипрамин), при психични заболявания (антипсихотици) и при бактериални инфекции (макролидни антибиотици като еритромицин, азитромицин и кларитромицин)
• Пробенецид - прилаган при подагра. Вашият лекар може да поиска да приложи по-ниска доза, ако имате проблеми с бъбреците,
• Циметндин - прилаган при язва и киселини. Вашият лекар може да поиска да приложи по-ниска доза, ако имате проблеми с бъбреците.

Говорете с Вашия лекар, ако някое от по-горните се отнася за Вас.

Не вземайте Таваник таблетки по едно и също време със следните лекарства, тъй като те може да повлияят на действието на Таваник таблетки:
• Таблетки, съдържащи желязо (за анемия), хранителни добавки, съдържащи цинк, антиацидни лекарства, съдържащи магнезий или алуминий (при киселини или усещане на парене), диданозин или сукралфат (при язви на стомаха). Вижте точка 3 “Ако вече приемате таблетки, съдържащи желязо, добавки, съдържащи цинк, антиацидни лекарства, диданозин или сукралфат” по-долу.

Тест на урината за опиати
Тестове на урината могат да покажат фалшиво положителни резултати за силни болкоуспокояващи, наречени опиати при хора, приемащи Таваник таблетки. Ако Вашият лекар е препоръчал тест на урината, информирайте го, че приемате Таваник таблетки.

Тестове за туберкулоза
Това лекарство може да причини фалшиво отрицателни резултати при някои лабораторни тестове за търсене на бактерии, които причиняват туберкулоза.

Бременност и кърмене
Не приемайте това лекарство, ако:
• сте бременна, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, кърмите или планирате да кърмите

Шофиране и работа с машини
Може да получите нежелани лекарствени реакции след приема на това лекарство, включително чувство за замаяност, сънливост, световъртеж (вертиго) или промени в зрението. Някои от тези нежелани реакции могат да засегнат Вашата способност за концентрация и бързината на реакция. Ако това се случи, не шофирайте или не вършете работа, която изисква повишено внимание.

3. Как да приемате Таваник таблетки
Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Прием на лекарството
• Приемайте това лекарство през устата
• Поглъщайте таблетката цяла, с вода
• Таблетките могат да се приемат по време на хранене или по всяко време между храненията

Ако вече приемате таблетки, съдържащи желязо, добавки, съдържащи цинк, антиацидни лекарства, диданозин или сукралфат
• Не приемайте тези лекарства по едно и също време с Таваник. Приемайте определената за Вас доза от тези лекарства поне 2 часа преди или след Таваник таблетки.

Колко таблетки да приемате
• Вашият лекар ще реши колко таблетки Таваник трябва да приемате.
• Дозата зависи от типа на инфекцията, която имате и къде в тялото Ви е инфекцията.
• Продължителността на лечението зависи от тежестта на инфекцията Ви.
• Ако усещате, че ефектът от лекарството е прекалено слаб или силен, не променяйте сами дозата си, попитайте Вашия лекар.

Употреба при възрастни и хора в старческа възраст Инфекция на синусите
• Две таблетки Таваник 250 mg, веднъж дневно
• или една таблетка Таваник 500 mg, веднъж дневно

Инфекция на белите дробове при хора с продължителни проблеми с дишането
• Две таблетки Таваник 250 mg, веднъж дневно
• или една таблетка Таваник 500 mg, веднъж дневно

Пневмония
• Две таблетки Таваник 250 mg, веднъж или два пъти дневно
• или една таблетка Таваник 500 mg, веднъж или два пъти дневно

Инфекция на пикочните пътища, включително на бъбреците или пикочния мехур
• Една или две таблетки Таваник 250 mg, веднъж дневно
• или 1/2, или една таблетка Таваник 500 mg, веднъж дневно

Инфекция на простатната жлеза
• Две таблетки Таваник 250 mg веднъж дневно
• или една таблетка Таваник 500 mg, веднъж дневно

Инфекция на кожата и подлежащите тъкани, включително на мускулите
• Две таблетки Таваник 250 mg веднъж или два пъти дневно
• или една таблетка Таваник 500 mg, един или два пъти дневно

Употреба при възрастни и хора в старческа възраст с проблеми с бъбреците
Може да се наложи Вашият лекар Ви даде по-ниска доза.

Употреба при деца и юноши
Това лекарство не трябва да се дава на деца или юноши.

Предпазвайте кожата си от слънчева светлина
Предпазвайте се от директна слънчева светлина, докато приемате това лекарство и 2 дни след като прекратите приема му. Това се налага, защото кожата Ви ще бъде много по-чувствителна към слънцето и може да се зачерви, да изгори или да получите тежък обрив с мехури, ако не вземете следните предпазни мерки:
• Използвайте слънцезащитен крем с висок фактор.
• Винаги носете шапка и дрехи, които да покриват ръцете и краката Ви.
• Избягвайте излагане на слънце

Ако сте взели повече Таваник таблетки от необходимото
Ако случайно сте взели повече таблетки от необходимото, обърнете се към лекар или потърсете друг медицински съвет незабавно. Вземете опаковката от лекарството с Вас. Това се налага, за да може лекарят да знае какво сте взели. Могат да настъпят следните ефекти: конвулсивни припадъци, чувство за обърканост, замаяност, понижено съзнание, наличие на тремор и проблеми със сърцето- водещи до неритмично сърцебиене, също така прилошаване (гадене) или наличие на киселини.

Ако сте пропуснали да вземете Таваник таблетки
Ако забравите да вземете доза, вземете я колкото е възможно по-скоро, след като се сетите, освен ако не е твърде близо до времето за следващата Ви доза. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

Ако спрете да вземате Таваник таблетки
Не спирайте приема на Таваник, само защото сте се почувствали по-добре. Важно е да завършите курса на лечение с таблетките, който Ви е предписал Вашият лекар. Ако спрете приема на таблетките твърде рано, инфекцията може да се върне, състоянието Ви да се влоши или бактериите да станат резистентни спрямо лекарството.

Ако Вие имате допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Тези реакции обикновено са леки или умерени и често изчезват след кратко време.

Спрете приема на Таваник и посетете лекар или отидете в болница незабавно, ако забележите следната нежелана реакция:

Много редки (могат да засегнат до 1 на 10 000 души)
• Имате алергична реакция. Признаците могат да включват: обрив, проблеми с преглъщането или дишането, подуване на устните, лицето, гърлото или езика

Спрете приема на Таваник и посетете лекар незабавно, ако забележите някоя от следните сериозни нежелани реакции - може да се нуждаете от спешно медицинско лечение:

Редки (могат да засегнат до 1 на 1 000 души)
• Водниста диария, която може да съдържа кръв, понякога с коремни спазми и висока температура. Това може да са признаци на тежък чревен проблем
• Болка и възпаление на сухожилията или ставните връзки, което може да доведе до скъсване. Най-често се засяга ахилесовото сухожилие.
• Пристъпи (конвулсии)
• Виждане или чуване на несъществуващи неща (халюцинации, параноя), промяна на Вашето мнение и мисли (психотични реакции) с риск да имате мисли за самоубийство или да предприемете самоубийство
• Чувство за депресия, ментални проблеми, чувство на безпокойство (тревога), ненормални сънища и кошмари

Много редки (могат да засегнат до 1 на 10 000 души)
• Парене, изтръпване или болка. Това може да са признаци на състояние, наречено невропатия

С неизвестна честота (честотата не може да бъде определена от наличните данни)
• Тежки кожни обриви, които могат да включват образуване на мехури или лющене на кожата около устните, очите, устата, носа и гениталиите
• Загуба на апетит, пожълтяване на кожата и очите, потъмняване на урината, сърбеж или тежест в стомаха (корема). Това може да са признаци на чернодробни проблеми, които могат да включват фатална чернодробна недостатъчност.

Ако зрението Ви се наруши или имате някакъв друг проблем с очите, докато приемате Таваник, незабавно се консултирайте с очен специалист.

Много редки случаи на продължителни (дори до месеци или години) или постоянни нежелани лекарствени реакции като възпаление на сухожилие, скъсване на сухожилие, болка в ставите, болка в крайниците, трудност при ходене, ненормални усещания като боцкане или иглички, тръпнене, гъделичкане, парене, скованост или болка (невропатия), депресия, умора, нарушения на съня, нарушения на паметта, както и нарушения на слуха, зрението, вкуса и обонянието са били свързвани с прилагането на хинолони и флуорохинолони антибиотици, в някои случаи независимо от съществуващите рискови фактори.

Кажете на Вашия лекар, ако някоя от следните нежелани реакции стане сериозна или продължи повече от няколко дни:

Чести (могат да засегнат до I на 10 души)
• Проблеми със съня
• Главоболие, замаяност
• Прилошаване (гадене, повръщане) и диария
• Повишаване на нивата на някои чернодробни ензими в кръвта

Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 души)
• Промени в броя други бактерии или гъбички, инфекции причинени от гъбички, наречени кандида, които може да изискват лечение
• Промени в броя на белите кръвни клетки, което се вижда в резултатите от някои кръвни изследвания (левкопения, еозинофшшя)
• Тревожност (безпокойство), обърканост, нервност, сънливост, треперене, световъртеж (вертиго)
• Задух (диспнея)
• Промени във вкуса, загуба на апетит, разстроен стомах или нарушено храносмилане (диспепсия), болка в областта на стомаха, чувство за подуване (метеоризъм) или запек
• Сърбеж и кожен обрив, тежък сърбеж или копривна треска (уртикария), прекомерно изпотяване (хиперхидроза)
• Ставна болка или мускулна болка
• Изследвания на кръвта могат да покажат необичайни резултати поради чернодробни (повишен билирубин) или бъбречни (повишен креатинин) проблеми
• Обща отпадналост

Редки (могат да засегнат до 1 на 1,000 души)
• По-лесно образуване на синини и кървене поради намален брой тромбоцити (тромбоцитопения)
• Понижен брой бели кръвни клетки (неутропения)
•Прекомерен имунен отговор (свръхчувствителност)
• Понижени нива на кръвната захар (хипогликемия). Това е от значение за хора с диабет
• Изтръпване на ръцете и краката (парестезия)
• Проблеми със слуха (шум в ушите) или зрението (замъглено зрение)
• Необичайно бързо биене на сърцето (тахикардия) или ниско кръвно налягане (хипотония)
• Мускулна слабост. Това е от значение при хора с миастения гравис (рядко заболяване на нервната система)
• Промени в начина на работа на бъбреците и рядко бъбречна недостатъчност, която може да се дължи на алергична бъбречна реакция, наречена интерстициален нефрит
• Треска

С неизвестна честота (честотата не може да бъде определена от наличните данни)
• Понижен брой червени кръвни клетки (анемия): това може да направи кожата бледа или жълтеникава, поради увреждане на червените кръвни клетки; понижен брой на всички видове кръвни клетки (панцитопения)
• Треска, възпалено гърло и общо неразположение, което не отминава. Това може да се дължи на понижен брой бели кръвни клетки (агранулоцитоза).
• Рязко нарушение на кръвната циркулация (шок подобен на анафилаксия)
• Повишаване на кръвната захар (хипергликемия) или понижаване на кръвната захар, водещо до кома (хипогликемична кома). Това е от значение за хора с диабет.
• Промени в обонянието, загуба на обоняние или вкус (паросмия, аносмия, агеузия)
• Затруднено движение или ходене (дискинезия, екстрапирамидни нарушения)
• Временна загуба на съзнание или припадък (синкоп)
• Временна загуба на зрение, възпаление на очите
• Нарушение или загуба на слуха
• Ненормално ускорен сърдечен ритъм, животозастрашаващ неправилен сърдечен ритъм, включително сърдечен арест, отклонение в сърдечния ритъм (наречено удължаване на QT интервал, което се вижда на ЕКГ, електрическа активност на сърцето)
• Затруднено дишане или хрипове (бронхоспазъм)
• Алергични белодробни реакции
• Панкреатит
• Възпаление на черния дроб (хепатит)
• Повишена чувствителност на кожата спрямо слънчева или ултравиолетова светлина (фоточу вствител ност)
• Възпаление на съдовете, които пренасят кръвта по тялото, поради алергична реакция (васкулит)
• Възпаление на тъканите в устата (стоматит)
• Скъсване или разрушаване на мускул (рабдомиолиза)
• Зачервяване и подуване на ставите (артрит)
• Болка, включително болка в гърба, гръдния кош или крайниците
• Пристъпи на порфирия при хора, които вече имат порфирия (много рядко метаболитно заболяване)
• Продължително главоболие със или без замъглено зрение (доброкачествена интракраниална хипертония)

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата ул. „Дамян Груев” № 8, 1303 София, Тел.: +35 928903417, уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Таваник таблетки

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Това лекарство не изисква специални условия на съхранение, но е най-добре да съхранявате Таваник таблетки в оригиналните блистери и кутии на сухо място.

Не използвайте това лекарство след изтичане срока на годност, който е посочен на блистер и опаковката след „Годен до:". Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържат Таваник таблетки
- Активното вещество е левофлоксацин. Всяка таблетка Таваник 500 mg таблетки съдържа 500 mg левофлоксацин.

Другите съставки са:
• За таблетното ядро: кросповидон, хипромелоза, микрокристална целулоза и натриев стеарилфумарат
• За таблетното покритие: хипромелоза, титанов диоксид (Е171), талк, макрогол, жълт железен оксид (Е 172) и червен железен оксид (Е172)

Как изглеждат Таваник таблетки и какво съдържа опаковката
Таваник таблетки са филмирани таблетки за перорално приложение. Таблетките са продълговати, с делителна черта, с бледожълтеникаво-бял до червеникаво-бял цвят.

За Таваник 500 mg, таблетките се предлагат в опаковки от 1, 5, 7, 10, 14, 50, 200 и 500 таблетки. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба
САНОФИ БЪЛГАРИЯ ЕООД
бул. ” Цариградско шосе” 90
София 1784
България

Производители
Sanofi- Winthrop Industrie
56 route de Choisy au Bac - 60205 Compiegne,
Франция

Това лекарство е разрешено в държавите членки на Европейското иономическо пространство под следните търговски имена:

Tavanic

За допълнителна информация относно това, лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

САНОФИ БЪЛГАРИЯ ЕООД бул. ” Цариградско шосе” 90 София 1784 България

Тази листовка не съдържа цялата информация за Вашето лекарство. Ако имате някакви въпроси или не сте сигурни за нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дата на последна ревизия на листовката юли 2019 г.

 

0

Защо Ремедиум?

Безплатна доставка над 60лв до 1кг
Избор от над 35 000 артикула
Бърза доставка
Право на връщане до 14 дни

Ние използваме „бисквитки“ и други подобни инструменти, за показване съдържанието на сайта и подобряване на потребителското изживяване. Повече информация за „бисквитките“ и опциите за управлението им може да намерите в раздела Политика за използване на бисквитки